Benim forum

DÝNÝ KONULAR => Allah (c.c.) => Konuyu başlatan: £laf - 14 Mart 2013, 18:19:20

Başlık: kýyâmet gününde ALLAH Teâlâ þöyle buyurur:
Gönderen: £laf - 14 Mart 2013, 18:19:20


kýyâmet gününde ALLAH Teâlâ þöyle buyurur:
 
–”Ey âdemoðlu! Hastalandým, beni ziyaret etmedin”. Âdemoðlu:
 
– Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nasýl ziyaret edebilirdim? der. ALLAH Teâlâ:
 
– “Falan kulum hastalandý, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanýnda bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Âdemoðlu! Beni doyurmaný istedim, doyurmadýn” buyurur. Âdemoðlu:
 
– Sen âlemlerin Rabbi...
 iken ben seni nasýl doyurabilirdim? der. ALLAH Teâlâ:
 
– “Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eðer ona yiyecek verseydin, verdiðini benim katýmda mutlaka bulacaðýný bilmez misin? Ey Âdem oðlu! Senden su istedim, vermedin” buyurur. Âdemoðlu:
 
– Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasýl su verebilirdim? der. ALLAH Teâlâ:
 
– “Falan kulum senden su istedi, vermedin. Eðer ona istediðini verseydin, verdiðinin sevâbýný katýmda bulurdun. Bunu bilmez misin?” buyurur.
 
Müslim, Birr 43."