Benim forum

MERAKINI GÝDER => Çok þey mi bildiðini sanýyorsun? => Konuyu başlatan: kir_pi - 04 Aralık 2009, 19:13:58

Başlık: Dinozor neslini sinekler yok etti...
Gönderen: kir_pi - 04 Aralık 2009, 19:13:58
(http://img.sabah.com.tr/im/2008/01/08/62DFA464A70A45458BFA2720r.jpg)

 
ABD'LÝ bilim adamý George Poinar, eski çaðlara ait dev sürüngenler olan dinozorlarýn sivrisinek, böcek ve kenelerin taþýdýðý bulaþýcý bir hastalýk sonucu yok olduðunu ileri sürdü. Hastalýðýn türünü belirtmeyen ve sadece 'bulaþýcý' demekle yetinen Oregon Eyalet Üniversitesi öðretim görevlisi Poinar, "Sayýlarý büyük ölçüde artan böcekler de bitkilerin doðasýný deðiþtirip yaþamý dinozorlar için çekilmez hale getirdi. Böcekler taþýdýklarý polenlerle çiçekli bitkileri yaygýnlaþtýrdý. Böylece vejetaryen dinozorlarýn doðal beslenme kaynaklarýný yok etti. Vejetaryenlerin nesli tükenince onlarla beslenen et obur dinozorlar da yok oldu" dedi. Daha önce en çok kabul gören yaklaþým, 65 milyon yýl önce Meksika kýyýlarýna düþen bir gök taþýnýn, dinozorlarýn soyunu tükettiðiydi.