Benim forum

MERAKINI GÝDER => Çok þey mi bildiðini sanýyorsun? => Konuyu başlatan: bilgiresidence - 29 Eylül 2009, 22:56:53

Başlık: Dünyanýn Bilinen Son Yamyam Kabilesi
Gönderen: bilgiresidence - 29 Eylül 2009, 22:56:53
Papua Yeni Gine'nin güneydoðusunda yaþayan 3.000 kiþilik kabile, 1970'lere kadar, kendilerinden baþka hiç insan görmemiþti...
 

(http://img244.imageshack.us/img244/9449/17379323wq1.jpg) (http://"http://img244.imageshack.us/img244/9449/17379323wq1.jpg")
 

(http://img244.imageshack.us/img244/1255/84910465pk3.jpg) (http://"http://img244.imageshack.us/img244/1255/84910465pk3.jpg")

1970'lerde Johannes Veldhuizen ve Henk Venema adlý iki Hollandalý Hristiyan'ýn baþýný çektiði bir misyoner grubu ilk kez Korowai kabilesi ile iletiþime geçti...
 
 
 

(http://img100.imageshack.us/img100/2641/50422957mc2.jpg) (http://"http://img100.imageshack.us/img100/2641/50422957mc2.jpg")
 

(http://img411.imageshack.us/img411/4315/28647928ag6.jpg) (http://"http://img411.imageshack.us/img411/4315/28647928ag6.jpg")
 

(http://img244.imageshack.us/img244/9602/16342437fb1.jpg) (http://"http://img244.imageshack.us/img244/9602/16342437fb1.jpg")

Avcýlýk yetenekleri mükemmel olan kabilenin, bir anda bütün dünyada adýnýn duyulmasýnýn sebebi bu deðildi...
 
 
 

(http://img100.imageshack.us/img100/5890/10xe5.jpg) (http://"http://img100.imageshack.us/img100/5890/10xe5.jpg")

Yöneticileri "en güçlü erkek üye" olan kabile...
 
 

(http://img411.imageshack.us/img411/306/12jg8.jpg) (http://"http://img411.imageshack.us/img411/306/12jg8.jpg")
 

Dünyanýn bilnen son yamyam kabilesi...
 

(http://img411.imageshack.us/img411/9462/14bd6.jpg) (http://"http://img411.imageshack.us/img411/9462/14bd6.jpg")
 

(http://img100.imageshack.us/img100/2466/15hh6.jpg) (http://"http://img100.imageshack.us/img100/2466/15hh6.jpg")
 

(http://img100.imageshack.us/img100/9496/17zc8.jpg)
 

(http://img100.imageshack.us/img100/670/19hz9.jpg) (http://"http://img100.imageshack.us/img100/670/19hz9.jpg")
 

(http://img100.imageshack.us/img100/6518/20rt3.jpg) (http://"http://img100.imageshack.us/img100/6518/20rt3.jpg")
 

(http://img100.imageshack.us/img100/4347/21tx4.jpg) (http://"http://img100.imageshack.us/img100/4347/21tx4.jpg")