Benim forum

SANAT => Edebiyat => Büyüklerden inci gibi söz düþer => Konuyu başlatan: __MiM__ - 21 Mart 2010, 14:01:44

Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 21 Mart 2010, 14:01:44
selamun aleykum,
bir konu açtým! hemen bütün forumlarda yer alan, en çok sevdiðim bir konu... ama isminin farklý olmasýný istedim. genelde bu konu, "en son duyduðunuz güzel söz" "sizi etkileyen sözler" vs. þeklinde açýlýr... lakin ben farklý bir isimde açmak istedim: "Yüreðinize 'çentik' atan 'SÖZLER"

Okuduðunuz bir kitaptan etkilenmiþsinizdir, bir duvar yazýsý olarak okumuþsunuzdur, tecrübe küpü bir yaþlýdan dinlemiþsinizdir vs... ama yüreðinize derin bir çizik, bir çentik atmýþtýr... iþte böyle vasfý olan her sözü yazabilirsiniz buraya... sadece tek bir ricam var. ayet yazmayýn ne olur! zira Rabbimizin sözünü beþer sözüyle ayný kategori içinde yazýlmasý yakýþmaz bizlere... ama onu da ayrý bir konu halinde açmayý düþünüyorum inþaALLAH.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 21 Mart 2010, 14:11:25
"Korkulacak tek þey, korkunun kendisidir."
Franklin D. Roosevelt
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 21 Mart 2010, 14:21:28
"Susmak.....Günah yazan melekleri dinlendirir."
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: aynur - 21 Mart 2010, 15:56:41
paylaþacak bir dostun yoksa güzel þeylere sahip olmaninn anlami yokturr...
 :gul:
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: aynur - 21 Mart 2010, 15:57:59
Kendini güçlükler karþýsýnda sabretmeye alýþtýr, çünkü haksýzlýklar karþýsýnda sabretmek en iyi ahlaktýr.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Giryân - 21 Mart 2010, 16:47:01
Ey sevgililerin en Sevgilisi!
Yaþamanýn tadý Seni bulmadaymýþ.
Seven Sensin sevilen de …
Sen’i bulan neyi kaybeder?
Se’ni kaybeden neyi bulur?
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: LâL-ü EBKeM - 21 Mart 2010, 19:36:43
"Her seçiþ bir vazgeçiþtir." - SARTRE
 
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: GüLRaNa - 21 Mart 2010, 19:46:35
Yok bildiklerim senin nazarýndadýr
Yitirdiklerim senin katýndadýr
Bitirdiklerim senin yanýndadýr
Unuttuklarým senin hatýrýndadýr
Unutulmuþlarý sonunda sen anarsýn
Gidene de kalana da Varýþ sensin..(http://i1003.hizliresim.com/2010/3/21/7648.gif) (http://urlal.com/dqqf)

Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: GüLRaNa - 21 Mart 2010, 19:54:54
''Düþünmediðim zaman, yaþamadýðým zamandýr. ''

Rembrantd
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 21 Mart 2010, 23:54:25YÜREÐÝMÝZE / ÇENTÝK / ATAN SÖZLER..


Güzel bir baþlýk.. :Begendim:
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 22 Mart 2010, 01:21:29
YÜREÐÝMÝZE / ÇENTÝK / ATAN SÖZLER..
Güzel bir baþlýk.. :Begendim:

EYVALLAH, abisi... teþekkürler!
baþlýk bile olsa, size beðendirmek mutluluk verici! :arkadas: :gul:
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: namütenahi - 22 Mart 2010, 14:45:29
Yüreðim çentiklerle dolu
Bilirim dikensiz bitmez bu SEVDAyolu
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: namütenahi - 22 Mart 2010, 14:49:51
Dert sahibi Kul kendine derman ararken..
ALLAH da Kendine yakaracak Kul ararmýþ..
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: namütenahi - 24 Mart 2010, 03:20:59
Ey nefsim seni terbiye edemedim özür dilerim,
Rabbim bunu lutfunla kolaylaþtýrmaný çok rica ederim.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: GüLRaNa - 24 Mart 2010, 20:21:49
Bir söz. Birkaç harf, birkaç hece. Hatta bir cümle. Uzun ya da kýsa kurulmasý o kadar kolay ki. Alt tarafý aðzýndan çýkmýþ olur bir kere.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 28 Nisan 2010, 15:25:52
aslýnda bu baþlýðý açmama vesile olan hz. Ali efendimize ait þu sözdü... istedim ki, hep bilinsin ve unutulmasýn!"Âlim ölse de yaþar, cahil yaþarken de ölüdür!"
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: LâL-ü EBKeM - 28 Nisan 2010, 16:19:47
ALeyna ve ALeykümseLam...
Bu güzeL Konu icin tesekkür ederim yüregi güzeL insan MiM Hocam...
Yürekden geLen her keLamin icinde her zaman bir dogruluk vardir ...
Ve gecen zamanin akisinda herseye sabr edip sükut edenin yüreginde hep bir tatli yorgunLuk vardir..
LâL-ü Ebkem...

"Bir Hayata Kaç Damla Gözyaþý Sýðar.."
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 30 Nisan 2010, 00:38:52Hiçbir Þey için 'benimdir' deme Sadece de ki 'yanýmdadýr' Çünkü ne altýn, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder daima seninle kalmaz.(D.H.Lawrence) yazar...Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: HAdeKa - 30 Nisan 2010, 21:12:26
At tohumu topraða en verimli yerine de en çoraðýna da
Her toprakta tohumlarý yeþertecek kabiliyet vardýr
Eðer yeþermezse bu bizim kabahatimizden deðil
TOHUMUN MÝZACINDAN OLSUN...!
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 11 Mayıs 2010, 08:21:35Açýk kalpli, mert düþman, içinden pazarlýklý dosttan iyidir.

Hz. AliBaşlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 11 Mayıs 2010, 09:17:55
Bir yetimi, basini egmis, dusunceli ve uzgun gordugun zaman, kendi cocugunun yuzunu opme. »
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 22 Mayıs 2010, 09:14:53


 
Ýyi olduðunuz için herkesin size adil davranmasýný beklemek, vejetaryan olduðunuz için boðanýn saldýrmayacaðýný düþünmeye benzer.


Dennis Wholey- yazar-
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 22 Mayıs 2010, 09:21:00Siz birbirinizi ALLAH (c.c.) için severseniz, gayretullah zuhur eder, ALLAH da (c.c.) hepinizi sever.Ýsmail Hakký Toprak (k.s.)

Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 24 Mayıs 2010, 09:47:47

''Mezardakilerin piþman olduklarý þeyler için
dünyadakiler birbirlerini yiyorlar!..''

 
-GOETHE-

 
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: aynur - 24 Mayıs 2010, 13:06:36
Cennetin nimetlerini bildiði halde dünyadaki baþka þeylerle teselli bulup huzur duyabilen kimseye þaþýyorum.(Hafýz bin Hacer)
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: kir_pi - 30 Mayıs 2010, 14:33:52
Dinde zorlama yoktur , Ýnsan hürdür elbette ...
Ýster dünyada piþer , ister ahirette ...

Necip Fazýl Kýsakürek
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: kir_pi - 30 Mayıs 2010, 14:36:19
"Ya Ýslamda yükselirsin, Ya inkarda çürürsün, Yol mezarda bitmiyor, Gittiðinde görürsün..."

 Ýmam Gazali  
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: kir_pi - 30 Mayıs 2010, 14:38:53
Çaresizim...
Nereye tutunsam düþüyorum..
Hayat öyle bir oyun oynadýki, Palyaçonun dediði gibi, aðlayamadýðýmdan gülüyorum..!
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: kir_pi - 30 Mayıs 2010, 14:39:40
“Hayatý müsvette yaþamayýn; temize çekmeye vaktiniz olmayabilir.”

M. Fethullah Gülen
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 22 Haziran 2010, 08:57:32


Sözü ve hareketleri ile sana ALLAH’ý ve ahireti hatýrlatmayan kimse ile arkadaþ olma!ALLAH-u Teâlâdan ve O'nun dostlarýndan baþkasýna meyleden kalb, hasta demektirALLAH için olan iþte sevgi vardýr. Dünya için olan iþte sevgi yoktur.
Dünyanýn tabiatýnda sevgi yoktur.

Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 27 Haziran 2010, 02:27:24
“Bir insanýn nasýl güldüðünden terbiyesini,
neye güldüðünden ise akýl ve zekâsýnýn seviyesini anla!”

Hz Mevlana
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 25 Temmuz 2010, 00:49:19


Herhangi bir insan vaktini nasýl geçireceðini, akýllý insan ise nasýl deðerlendireceðini hesap eder.


(Schopenhaver)

Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 04 Ağustos 2010, 01:40:13


Kötü bir iþin en gizli þahidi vicdanýmýzdýr.!


Hz.ÖMER
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 07 Ağustos 2010, 01:23:14
Yusuf; baþtan ayaða iffet olduktan sonra,
Züleyha; baþtan ayaða afet olsa ne yazar!


****

bu sözü çok sevdim, ama söyleyenin kim olduðunu bilmiyorum.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: HAdeKa - 07 Ağustos 2010, 23:19:24
evet çok güzelmiþ gerçekten o söz
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 07 Ağustos 2010, 23:22:23
evet çok güzelmiþ gerçekten o söz

oo, hadekacýk sizi buralarda görebilmek ne büyük saadet!
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: HAdeKa - 07 Ağustos 2010, 23:25:45
neden her yerde ayný tepkiyi alýyorum?
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 16 Ağustos 2010, 23:25:38
Hiddet, gadap hüsn-ü niyetten dahi gelse, sonra sýnýrý aþýp hasârete gidiyor. Dikkat lâzým.
Zübeyir Gündüzalp..
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 17 Ağustos 2010, 02:25:44
neden her yerde ayný tepkiyi alýyorum?

hangi tepkiyi hadekacýk?
anlamadým valla! :)
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 21 Ağustos 2010, 02:16:19
Metodu olan topal, metotsuz koþandan daha çabuk ilerler. Francis Bacon
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 28 Ağustos 2010, 01:38:41
Adaletsizliði engelleyecek gücünüzün olmadýðý zamanlar olabilir, fakat itiraz etmeyi beceremediðiniz bir zaman asla olmamalý.
Elie Wiesel
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 03 Eylül 2010, 01:11:36
"Sanki soyulmuþsun ve ilk olarak itibarýný çalmýþlar!"
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 08 Eylül 2010, 00:56:56
"Kalýcý zaferler kalplerde kazanýlanlardýr."

Cennet ve Yeryüzü (Heaven and Earth) filminden..
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 10 Eylül 2010, 15:31:44


Kuþlar gibi uçmayý,

balýklar gibi yüzmeyi öðrendik

ama basit bir sanatý unuttuk.

ÝNSAN gibi YAÞAMAYI


Martin Luther
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 22 Eylül 2010, 22:52:04
Düþman isterseniz dostlarýnýzý geçmeye çalýþýnýz. Dost isterseniz, býrakýn, dostlarýnýz sizi geçsin. -La Rochefoucauld
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 22 Eylül 2010, 23:06:31
"Akýllý hayrý ve þerri bilen deðil, ehven-i þerri bilendir"
Hz. Ali (ra)
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 18 Ekim 2010, 02:14:14
Ýlaç göndermeye karar vermiþtik Afrika'ya... ancak hepsinin üzerinde 'tok karnýna' yazýyordu. - Charles Bukowski..
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Ukde... - 28 Ekim 2010, 16:15:25
Öyle insanlar varmýþ ki. onlar fazilette, cömertlikte, fedakarlýk ve ihlasta o derecelere yükselmiþ, öylesine saf ve katýksýz bir halde manevi deðerlerin basamaklarýna týrmanmýþlar ki, melekler onlara bakýp, ALLAH'a þöyledua ederlermiþ:
 
"- Yarabbi, keþke beni de insan olarak yaratsaydýn."

Yine öyle insanlar varmýþ ki, onlar zulümde, cinayette, kibirde ve küfürde inanýlmaz eylemler yapmýþlar; kendi þahsi çýkarlarý ve makamlarý için hiç çekinmeden tertemiz masum insanlarý acýmasýzca öldürerek, aþaðýlýk ve pis ruhlarýný cehennem çukurlarýna atmýþlardýr. Þeytanlar onalara bakýp bakýp, ALLAH'a þöyle dua ederlermiþ:

"-Yarabbi, iyi ki beni de insan olarak yaratmamýþsýn."

Ýþte bu, Þeytanýn bilincidir!

Fizik yüksek mühendisi..Taþkýn Tuna..
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 28 Ekim 2010, 23:19:41
Hayatýmýzda en yüce, en güçlü ve faydalý dayanaðýmýz, ana baba evinden kalma hatýralarýmýzdýr.

 
 Dostoyevski
 
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 29 Ekim 2010, 00:24:35
"Akýllý hayrý ve þerri bilen deðil, ehven-i þerri bilendir"
Hz. Ali (ra)

çok sevdim bu sözü, muhteþemdi gerçekten.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 29 Ekim 2010, 01:35:59
(http://www.10marifet.org/imaj/farfin/heartmug.jpg)

Kalpler, kaplara benzer.


Hayýrlý olaný, hayýrla dolu olanýdýr.”
 
♥ Hz. Ali (r.a) ♥
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 25 Kasım 2010, 21:02:52
"Dün geçmiþte kalmýþ bir kýssadýr.Bugün ise amel zamanýdýr.Yarýný düþünmek ise emel-dir"
Fudayl b. Ýyaz k.s.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 07 Aralık 2010, 16:05:08
•Su gibi aðýr yürü. Deðerli inciler yavaþ akan sular içinde bulunur. (Nizami)  

Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 14 Aralık 2010, 18:13:42
Doð ki ölesin;
Ve ölki bir daha ölmemek üzere doðasýn N.Fazýl Kýsakürek
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 14 Aralık 2010, 18:17:02
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlý padiþahý gibi sefere çýkacaðý
yerleri gizli tutarmýþ. Bir sefer hazýrlýðýnda, vezirlerinden biri ýsrarla seferin yapýlacaðý ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
- Sen sýr saklamayý bilir misin? diye sormuþ. Vezir:
- Evet hünkarým, bilirim dediðinde, Yavuz cevabý yapýþtýrmýþ:
- Ben de bilirim.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 14 Aralık 2010, 18:19:57
“Ýnsana aradýðý þeye bakarak deðer biçilir.”
Hz.Mevlana k.s.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 04 Şubat 2011, 01:01:01


"Kaybedeceðini bile bile neden mücadele ediyorsun?" dedi.

Öleceðini bile bile yaþadýðýný unutmuþtu o an...

Bozmadým.


Özdemir ASAF
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 15 Şubat 2011, 22:00:03
Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadýkça içerler.
Muhiddin Arabi
 
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 15 Şubat 2011, 22:01:41
Aþka delilik diyen insan, hayatýn sýrrýna ebediyen bigane kalsýn.
Muhammed Ýkbal
 
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 22 Şubat 2011, 13:04:49
Hiç hata yapmayan insan, hiç bir þey yapmayan insandýr Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasýz sanmaktýr!.."Yunus Emre
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 23 Şubat 2011, 01:32:47

Hiç hata yapmayan insan, hiç bir þey yapmayan insandýr..
 Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasýz sanmaktýr!.."

Yunus Emre


Cahil ÝNSAN..
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 23 Şubat 2011, 11:16:27
Her kalbin çarpýntýsý kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 23 Şubat 2011, 11:17:47
Küçük þahsiyetler; kiþilerle ugraþýr. Vasat þahsiyetler; olaylarla uðraþýr. Büyük þahsiyetler; Fikirlerle uðraþýr. (Kelam-ý Kibar)
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 01 Mart 2011, 01:38:43
Akrebin düþmanlýðý beterdir ejderhadan/ejderha âþikar vurur, akrep gizli her zaman. (Nizami)
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 01 Mart 2011, 12:56:43
O demde ki perdeler kalkar , perdeler iner , Azrail'e hoþ geldin diyebilmekte hüner... (Necip Fazýl Kýsakürek )
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 03 Mart 2011, 00:19:06

Ýnsan dünyayý zapteder ama

dilini zaptedemez.Mevlana
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 03 Mart 2011, 14:14:02
Akýp giden zaman içinde bir kafesteyim, Her türlü amelde çok ahesteyim, Kabrim beni bekliyorken dünyalýk hevesteyim, Uyandýr artýk Ya Rab! belki son nefesteyim. . . ! (Hz. Mevlana k.s.
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 04 Mart 2011, 19:36:05
Neler kaybetti insan 'kul'a 'kulluk' uðuruna.. Ah bir erebilseydi 'kul' olmanýn þuuruna..!
Necip Fazýl Kýsakürek
Başlık: Ynt: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: muallim08 - 04 Mart 2011, 21:08:58
"kesb ile ta o kadar cehl olmaz
cehlin ol mertebesi sehl olmaz"  

Sait Paþa
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 25 Nisan 2011, 23:55:19
Ýnsan büyük bir þeydir ve içinde herþey yazýlýdýr. Fakat karanlýklar ve perdeler býrakmaz ki, insan içindeki o ilmi okuyabilsin.


Mevlânâ
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: HAdeKa - 28 Nisan 2011, 12:47:57
yüreðime çetik atan söz:

SÝZÝ ÖZLEDÝÝÝMMMMMM :))))))))))))))
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 28 Nisan 2011, 15:24:02
yüreðime çetik atan söz:

SÝZÝ ÖZLEDÝÝÝMMMMMM :))))))))))))))

bizde seni özledik ablacým,
hoþgeldin, sefalar getirdin.
galiba eve dönüþ yasasýndan dönüþ yaptýn hemi?! :)))
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 28 Nisan 2011, 16:51:49
Bir kere yanlýþ trene bindiyseniz; Koridordan ters tarafa yürümenin hiçbir faydasý yoktur !
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 30 Nisan 2011, 23:38:15
Ýnsan sevincini büyülterek anlatmalý, üzüntüsünü kýsaltarak.


Montaigne
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 02 Mayıs 2011, 00:29:37
Ýyi düþünce yetmez, hüner iyi düþünceyi de iyi kullanmaktadýr.


Decartes
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 02 Mayıs 2011, 00:35:04
Baba rýzýk kapýsý açmasýný bilene.
Anne cennet kapýsý girmesini bilene.
Kardeþler ayna bakmasýný bilene.
karý koca çocuklar deniz yüzmesini bilene.
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 03 Mayıs 2011, 08:27:18
Dünyada kusursuz iki insan vardýr: Biri ölmüþtür, diðeri de doðmamýþtýr.


Çin atasözü
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 04 Mayıs 2011, 14:10:32
Hayat Beni Ýstediðin Kadar Üz, Þükrümden bir parça bile eksiltemeyeceksin... Nasýlsa Üzüntüm Gibi Sende Birgün Biteceksin..!
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 04 Mayıs 2011, 14:16:04
‎4 kiþilik bir ailede 3 dilimlik pasta varsa "Ben pasta sevmem" diyen tek kiþi; Annendir.
                                                                       gerçek bir söz her anne yaþamýþdýr evlatlarý olduðu müddetçede yaþayacaktýr ben sevmem aslýnda çok sever ama çocuklarý yesindiye sevmemder babalar okadar dikkat etmiyor fakat yiyorlar annelerde onlar çalýþýyor diye birþey demiyor sevmeyen hep anne oluyor
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebu musab - 04 Mayıs 2011, 23:15:33
yok babalara haksýzlýk etmeyin
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 07 Mayıs 2011, 23:38:13
Ýnsanlar yemle yakalanan balýklar gibi zevklere kapýlýp kötülüðe sürüklenirler.


Çiçero
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 08 Mayıs 2011, 23:18:06
Aile baðlarý o kadar aðýrdýr ki taþýmak için iki kiþi gerekir.


Aleksandre Dumas
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 08 Mayıs 2011, 23:35:34
Her hâdiseyi tebessümle karþýlayan bir adama: 'Eh, hayatta muvaffak olduðun için tabiî daima gülersin. Ama biz öyle miyiz?' demiþler. Adam bu sözlere bir kere daha gülmüþ ve: 'Yanýlýyorsunuz,' demiþ. 'Hem çok yanýlýyorsunuz. Ben hayatta baþarýlý olduðum için gülmüyorum. Tamamen tersine. Güldüðüm için baþarýlý oluyorum.'


Lâ edrî
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 08 Mayıs 2011, 23:56:28
Ýçin temiz olmadýktan sonra hacý hoca olmuþsun kaç para!

 Hýrka,
tesbih,
post,
seccade güzel; ama

Mevlâ kanar mý bunlara?
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 12 Mayıs 2011, 15:50:13
Hayat Bir Sýnavdýr; Ama Diðer Sýnavlara Pek de Benzemez. Çünkü Bazen Yaptýðýn Bir Yanlýþ, Tüm Doðrularýný Götürebilir...
Dostyevski
[/i]
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 12 Mayıs 2011, 23:54:18

(http://umutrehberi.tasavvufi.com/artwork/large//wpl04.jpg)
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 13 Mayıs 2011, 18:38:51
Hasret bir rüzgâr, kapý kapý aralar geçer; Gördüðüm her güzel þey, beni yaralar geçer..." (N.F.K)
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 14 Mayıs 2011, 01:56:38
Olmadý diye sýzlandýðýn duaya, gün gelir olmadý diye þükredersin...


þemsi tebrizi
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 16 Mayıs 2011, 12:16:42
Ýnsanlar Sevdikleri Þeyi Yok Etmeye, Daha Sonra da Yok Ettikleri Þeyi Yeniden Sevmeye ve Deðer Vermeye Meraklýdýrlar...
Donald Walsch
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 16 Mayıs 2011, 23:18:20
"Utanmaktan Utanan Bir Nesil Haline Geldik | Do-re-mi Öðretmek Çaðdaþlýk Oldu, Amentüyü Öðretmek Çaðdýþý , Bu Ne Ahmaklýk''
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 16 Haziran 2011, 13:07:11
ßelki de sevmek;sevdiðini ''MARTILAR''kadar özgür býrakmaktýr..(Ruþen)
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 16 Haziran 2011, 15:49:04
Üstada sorarlar sevgi mi nefret mi diye;

"Nefret" diye cevap verir ve ekler ;

çünkü onun sahtesi olmaz..NFK
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 16 Haziran 2011, 15:51:30
Ey benim ötelerdeki eþim ve eþ ruhum,
bana unutursun diyenlere sadece acý bir tebessümle bakýyorum.
Biz seninle sürekli "öteleri" aradýk.
Sen buldun aradýðýný.
Ben ise yoldayým hâlâ.
Ýmtihanýn bu en zor anýnda sabýr diliyorum Rabb'imden.
Ne olur,
seni sevdiðimi,her an dua ettiðimi ve
sana kavuþacaðým günü þafak sayar gibi beklediðimi bil.


|Hz. Mevlana|
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 16 Haziran 2011, 15:53:31
Siz hiç bir sarrafýn baðýrdýðýný duydunuz mu?
Kýymetli malý olanlar baðýrmaz.
Domatesci, biberci baðýrýr da kuyumcu baðýrmaz.
Eskici baðýrýr ama antikaci baðýrmaz.
Insan baðýrýrken düþünemez. Düþünemeyenler ise hep kavga içindedir.
Popcular, rockcular boðazlarýný patlatana kadar baðýrýp duruyor.
Ama Dede Efendi'yi okuyanlar baðýrmýyor.
Ýnsanin kazandýðý paradan deðil, paranýn kazandýðý insandan korkulur.


nfk
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 17 Haziran 2011, 09:44:09
Kibir, kulun ALLAH'ýn azabýndan emin olduðunu gösterir. Azaptan emin olmak ise felâketlerin en büyüðüdür. Tevazu ise ALLAH'tan korkmayý ifade eder. Bu korku ise, saadetin rehberi ve âletidir.
 
Kibrin ilaçlarýndan biri, emsal olan kimselerle toplantýlarda bulunulduðu zaman onlarý öne geçirmek ve onlarýn aþaðýsýnda oturmaktýr. Fakat burada þeytanýn bir kurnazlýðý vardýr. Þöyle ki: Kiþi ayakkabýlarýnýn yanýnda oturur veya emsalleriyle arasýnda ne idüðü belirsiz kimseler bulunur ve böylece kendini mütevazi zanneder. Oysa böylesi, kibrin ta kendisidir. Çünkü kalbine 'lâyýk olduðum yeri baþkasýna terkettim ve tevazu gösterdim' gibi vesveseler gelir ki iþte bu vehim, kibrin ta kendisidir. Kendisine düþen vazife akranýný öne alýp, onlarýn arkasýnda oturarak ayakkabýlýða düþmemektir.
 Ýmam-ý Gazali
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 15 Eylül 2011, 18:11:55
Beni mahveden þey,

Bana yalan söylemiþ olman deðil,

Sana bir daha inanmayacak olmam..

V. Hugo
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebu musab - 15 Eylül 2011, 23:27:38
Nureddin YILDIZ
Medineyi tahlil edebilen Ýslamý anlar,olaylarý çözebilir.Medineyi bilmek nifaký ve münafýðý bilmektir.
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 16 Eylül 2011, 12:25:38
"Cenab-ý Hakk'ýn, bir kuluna en büyük nimetlerinden biri, o kuluna aczini bildirmesidir. Bu maneviyat yolunda kazandýðým belki de en büyük nimet, hatalarýmý görmem oldu. Rabbime karsý muflisliðimi idrak ettim. Böylece kimsenin hatasýný görmeye ve onunla uðraþmaya takatim kalmadý. Hamd olsun, bütün bunlarýn sükrü içindeyim..." Musa Topbaþ efendi hazretleri
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 23 Eylül 2011, 18:11:49

Ömrüm boþ þeylerle geçti; ah yazýk!
Zaman bir kuþ gibi uçtu: ah yazýk!
Ben nereye tutup bina kurmuþsam,
Bir el gelip toprak saçtý: ah yazýk!
Hakk affeder deyip gafletle gezdim,
Kahrým unutup pek fazla azdým,
Hayrý terk ettim de hep günah yazdým,
Dediler; Kervanýn göçtü; ah yazýk!
Mal-mülk, makam için hayli uðraþtým,
Cenneti býrakýp nara bulaþtým,
Eyvah. Hakk yolundan, ben nasýl þaþtým,
Kevserimi dünya içti; ah yazýk!
Yarýn hesap için denecek haydi!
Ah nasýl kurtulur bu Halid þimdi?
iþte mahþer, iþte bir melek geldi,
Amel defterimi açtý: ah yazýk!
Mevlana Halid Baðdadî k.s.
[/i]
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 03 Ekim 2011, 12:04:16
Bütün dostlarý gezdim gördüm; DÝLi muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim.

Bütün elbiseleri gördüm; ÝFFET ve sakýnmaktan daha iyi elbise görmedim.

Bütün mallarý gördüm; KANAATten daha iyi mal görmedim.

Bütün iyilikleri gördüm; NASÝHATten daha iyisini görmedim.

Bütün yemekleri görüp tattým; SABIRdan lezzetlisini görmedim..

Hz. ÖMER...

Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 03 Ekim 2011, 12:55:48
Dostluk TATILE CIKTI...Aþk SIZLERE ÖMÜR...Sabýr TÜKENDI...Anlayýþ SIFIR... Mutluluk YOK...Tebessüm HASTA... Saygý RAPORLU... Yalan DIZ BOYU... Adam harcamak GÜNDEMDE...Seviyorum sözü son MODA... Yalandan kim ölmüþ ki... Ýnsanlýðýn dýþýnda... Baþýmýz saðolsun...
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 05 Ekim 2011, 13:23:31
Dostluk TATILE CIKTI...Aþk SIZLERE ÖMÜR...Sabýr TÜKENDI...Anlayýþ SIFIR... Mutluluk YOK...Tebessüm HASTA... Saygý RAPORLU... Yalan DIZ BOYU... Adam harcamak GÜNDEMDE...Seviyorum sözü son MODA... Yalandan kim ölmüþ ki... Ýnsanlýðýn dýþýnda... Baþýmýz saðolsun...

 :gul[1]::)

Hasret bir rüzgâr, kapý kapý aralar geçer; Gördüðüm her güzel þey, beni yaralar geçer..." (N.F.K)
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 05 Ekim 2011, 17:06:47
:gul[1]::)

Hasret bir rüzgâr, kapý kapý aralar geçer; Gördüðüm her güzel þey, beni yaralar geçer..." (N.F.K)
:gul[1]: :gul[1]: :gul[1]: :gul[1]:
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 10 Aralık 2011, 20:44:29
susmayý gevezeden,
hoþgörüyü baðnazdan,
nezaketi kabadan öðrendim.
Daha da garibi
Bu hocalarýmýn kadrini hala takdir etmiþ deðilim.


halil cibran
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: AFFE - 11 Aralık 2011, 20:24:41
Bir Gülüþ Kadar Ýçten, Bir Gülüþ Kadar Gerçeðim.. Kim Olduðum Ne Olduðum, Önemli Deðil.. Kendimi Ýfade Edebildiðim Yerdeyim.. Hayatýn Serüveni Ýçinde, Kimseden Fazla Bir þey Beklemeyenlerdenim..Ve ben Sevildiðim Kadar Deðil, Sevebildiðim Kadar DEÐERLÝYÝM...!!__
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 11 Aralık 2011, 22:27:47
ßelki de sevmek;sevdiðini ''MARTILAR''kadar özgür býrakmaktýr..(Ruþen)

helalsin abisi, çok beðendim. tebrik ve teþekkür!
sen ara sýra döktür böyle ablam...
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 12 Aralık 2011, 18:55:21
Teþekkürler abim .. Ýþte ilham geldikçe ))

Dün yine geldi.. )))Gökyüzünün yaðmurlu gidiþindeki se/N/sizlik senfonisi
Ruþen...
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: __MiM__ - 12 Aralık 2011, 21:44:27
"Ne þair yaþ döker, ne aþýk aðlar,
Tarihe karýstý, eski sevdalar."Faruk Nafiz Çamlýbel
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 12 Aralık 2011, 23:29:08
Gah oradasýn gah buradasýn sonu gelmez bir yoldasýn derdin nedir söyle turnam ?
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Rusenim - 12 Aralık 2011, 23:38:45
Gözlerin,

Yakup sabrýyla seyreylediði bir direniþle karþýlasýn sýkýntýlarýný.

Kalbin,

Kuyularda ümidini diri tutan Yusuf’un çaresizliðiyle beklesin kurtuluþunu.

Düþüncelerin,

Ýffetine suskunluk yeminleri etmiþ Meryem kadar sessiz anlatsýn masumluðunu.

Özlemlerin,

Medine’de Muhammed(sav)'in geliþini bekleyen insanlarýn coþkusuyla karþýlasýn vuslatýný..

Müjdeler


Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 14 Aralık 2011, 14:56:21
Her kahkahada ALLAH'a þükretmiyorsan, niye her aðladýðýnda O'na kýzýyorsun"
 
Necip Fazýl Kýsakürek :gul[1]:
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: BeSney - 22 Haziran 2012, 15:25:36
Günahýn küçüðüne bakma! Kendisine karþý günah iþlediðin zatýn (Cenab-ý Hakk’ýn) büyüklüðüne bak. Eðer günahý küçük görürsen ALLAH Tealâ’nýn azametini küçük görmüþ olursun.” — Veysel Karanî rh.a.
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 22 Kasım 2012, 18:36:52
Osman Yüksel Serdengeçti'ye ait.

Öðrenciliðimde çok zikrederdim:

"Kula kul olmak için atýlmadýk meydana
Biz yalnýz Hakka, hakikate secde ederiz."
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 23 Kasım 2012, 20:22:02
"Dî­nin gâ­ye­si; gü­zel, in­ce ruh­lu ve iç âle­mi­ni te­miz­le­miþ in­san ye­tiþ­tir­mek­tir. Bu da, Hakk’a kul­lu­ðu id­râk ile olur."

Osman Nuri Topbaþ Hoca Efendi
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebumusab - 23 Kasım 2012, 20:32:28
"Dî­nin gâ­ye­si; gü­zel, in­ce ruh­lu ve iç âle­mi­ni te­miz­le­miþ in­san ye­tiþ­tir­mek­tir. Bu da, Hakk’a kul­lu­ðu id­râk ile olur."

Osman Nuri Topbaþ Hoca Efendi
Ýdrak etmek ve ziyadesi bu idrakte sebat etmek herhalde.
Nasýl becermiþler kardeþim bunu ya :(
yeri geliyor o bizi zayi etmez diyoruz sonra bir bakýyoum dünya beni sýkmýþ...
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 23 Kasım 2012, 22:19:14
Söz sahibi becermiþ.

O zaman ne yapmak gerek?

Rehberleri Kur'an ve Sünnet olan bu zatý muhteremleri takip etmek :)
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebumusab - 23 Kasım 2012, 22:33:58
Söz sahibi becermiþ.

O zaman ne yapmak gerek?

Rehberleri Kur'an ve Sünnet olan bu zatý muhteremleri takip etmek :)
ablam sence bu bilgiden öte bir þey deðilmi?
inam mý?lutufmu?...  bilemedim.
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 24 Kasım 2012, 09:20:30
ablam sence bu bilgiden öte bir þey deðilmi?
inam mý?lutufmu?...  bilemedim.

Hakk'a kulluk idraki nasýl olur?

Önümüzde üsve-i hasene olan ALLAH Rasulü var, Ashabý var.
Bizde cevher var mý? Rabbim vermiþ mi?
Ne buyuruyor?" Nefsini tezkiye eden felaha ermiþtir."
Reçete budur...
Öðrendiklerimizi istidadýmýz nispetinde uygulayacak,
taklit edecek; taklidi imandan tahkiki imana ulaþacaðýz inþALLAH, Rabbimizin de lutfuyla...

Gayret bizden, tevfik Rabbimizden.
Gerisini düþünmemek gerek...
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebumusab - 24 Kasım 2012, 12:34:28
ALLAH razý olsun
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 24 Kasım 2012, 13:00:54
Cümlemizden inþALLAH.
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebumusab - 24 Kasım 2012, 14:10:28
"Bu ümmet; savaþçý, vurup kýran bir ümmet deðildir. Ammâ, onurunu masalarda görüþen bir ümmet de deðildir."

"Çocuðu Hazreti Ömer'in önüne oturtsan, o da çocuða sað elle yemek yemesini söylese, eðer çocuk yýllardýr annesini çatalý sol tarafa býçaðý da sað tarafa koyuyorken gördüyse çocuðun yapacak bir þeyi yoktur."
Nuredin yýldýz
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 25 Kasım 2012, 21:49:44
"Çocuklara ve gençlere gösterilecek þefkat ve merhamet, hayatý sadece bu dünyadan ibâretmiþ gibi görerek onlarýn karýnlarýný doyurup güzel elbiseler giydirmek, nefislerini eðlendirmek, ten rahatlarýný temin etmek deðildir. Bilâkis asýl þefkat ve merhamet, onlarýn ebedî istikbâllerini bir azap faslý olmaktan kurtarýp sonsuz bir saâdet baharý kýlacak mânevî deðerleri geç kalmadan þahsiyetlerine kazandýrmak ve öncelikle onlarýn ruhlarýný doyurmaktýr. Bunun için ciddiyetle emek sarf etmek ve fedâkârlýk göstermektir."

Osman Nuri Topbaþ
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 29 Kasım 2012, 15:02:48
“Ýçine bidat karýþmadýðý takdirde; iyilik ve cömertlik, dünya ve ahirette insanlarýn ayýplarýný kapatýr.” Ýmam Þafiî -rahmetullâhi aleyh-
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 10 Aralık 2012, 18:54:34
"Gaflet aðacý, cehalet suyu ile büyür. Uyanýklýk ve marifet (marifetullah) aðacý, fikir-tefekkürle büyür. Tevbe aðacý, nedamet-piþmanlýkla büyür. Muhabbet -Allâh sevgisi aðacý ise, takdir-i ilahiye (Kader) gönül rýzasýyla teslimiyetle büyür..."

Abdülkâdir Geylânî -Kuddise Sirruh-
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: ebumusab - 11 Aralık 2012, 22:47:04
“Bismillahirrahmanirrahim.
Halid bin Velid’den valiye.
Selam hidayet üzere olanlara olsun.
ALLAH’a hamd olsun. Düzeninizi bozdu. Mülkünüzü daðýttý. Hilenizi çözdü.
Kim bizim namazýmýzý kýlar, kýblemize yönelir ve kestiðimizi yerse o Müslüman’dýr; bizim haklarýmýz onun da hakkýdýr, görevlerimiz onun da görevidir.
Bu yazým size gelince bana bir güvence gönderin ve benden teminat alýn.
Eðer böyle olmazsa, kendisinden baþka hiçbir ilah olmayan ALLAH’a yemin ederim,
sizin üzerinize öyle adamlar göndereceðim ki,
onlar sizin yaþamayý sevdiðiniz kadar ölmeyi severler.”
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 12 Aralık 2012, 14:40:55
Nabi'den:

"Leb zikirde ammâ ki gönül fikr-i cihanda
Kaldý arada sübha-i mercan mütereddid."


"Bizim dudaklarýmýz zikr-i Hak'la meþgul iken, fikrimiz dünya iþleriyle alakalý bulunursa, eldeki mercan tesbih de tereddütte kalýr."
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: Cenan - 12 Aralık 2012, 22:46:27
"Firâsetin þâheseri, ölüm bilmecesini hâlletmenin gayreti içinde olmakla baþlar. Zira fânî âlemde sýrlara ve hakîkatlere ârif olabilmek, ancak “ölmeden evvel ölebilmek” ile mümkündür."

0sman NurÝ Topbaþ HocaefendÝ
Başlık: YüReÐiMiZE "ÇeNTiK" atan 'SöZLeR'
Gönderen: insan - 12 Eylül 2013, 14:40:57

Onlar Amerikancý Ýslam'ý istiyorlar...
Onlar abdestin bozan þeylere fetva veren, ama Müslümanlarýn siyasi, iktisadi ve ictimai durumlarýna fetva vermeyen Ýslam'ý istiyorlar...

Seyyid Kutub