Benim forum

TARÝH => Türk Tarihi => Osmanlý Hikayeleri => Konuyu başlatan: ... - 22 Haziran 2010, 14:37:39

Başlık: ALDIÐIMIZ FÝYATA
Gönderen: ... - 22 Haziran 2010, 14:37:39

Keçecizâde’nin Rusya’da bulunduðu sýralarda Rus Çarý, Keçecizâde Fuad Paþa’ya takýlýr:
- Paþa þu Girit’i satsanýz!
- Hay hay, satalým ekselans
- Kaça satarsýnýz?
- Aldýðýmýz fiyata
Girit’in yirmi seneyi aþkýn bir zamanda ve binlerce þehitle alýndýðýný bilen Çar sararýr.