Benim forum

EÐLENCE&MÝZAH&SOHBET => Ýnþirah Eðlence Faslý => Zeka Sorularý ve Oyunlarý => Konuyu başlatan: __MiM__ - 17 Ekim 2010, 01:54:36

Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 17 Ekim 2010, 01:54:36
Bay X balýk avýndan döndüðünde "tuttuðum balýklardan ikisi dýþýnda hepsi lüfer, ikisi dýþýnda hepsi kefal, ikisi dýþýnda hepsi uskumru,"diyor. Bay x kaç tane balýk tutmuþtur?
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Rusenim - 17 Ekim 2010, 13:19:02
Bay X balýk avýndan döndüðünde "tuttuðum balýklardan ikisi dýþýnda hepsi lüfer, ikisi dýþýnda hepsi kefal, ikisi dýþýnda hepsi uskumru,"diyor. Bay x kaç tane balýk tutmuþtur?

3 balýk (1 lüfer , 1 kefal, 1 uskumru)
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 17 Ekim 2010, 23:46:37
3 balýk (1 lüfer , 1 kefal, 1 uskumru)

doðru cevap, tebrikler abisi...
bildiniz, on puan!  :yihu:

****

hadi bakalým, bi soraki soruya.... :bekliyorum:
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 18 Ekim 2010, 01:59:47
Saat 12.00 de Ýstanbul'dan Ankara'ya bir otobüs hareket eder.Bir saat sonra da Ankara'dan Ýstanbul'a hýzý otobüsün yarýsý olan bir kamyon hareket eder.Yol üzerinde karþýlaþtýklarýnda hangisi Ýstanbul'a daha yakýndýr?
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Rusenim - 18 Ekim 2010, 03:25:56
ßence ikisi de aynýdýr : )
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 18 Ekim 2010, 13:39:36
dün yarýn olsaydý bugün cumartesi olurdu. Bugün hangi gündür?
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 01 Kasım 2010, 17:01:32
dün yarýn olsaydý bugün cumartesi olurdu. Bugün hangi gündür?

cumartesi!
bildim mi abisi?! :)
bilemedin deme, banlarým adamý haaa! :haha: :yihu:
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 01 Kasım 2010, 17:03:26
Yolda giderken bir dergiden düþmüþ bir kaðýt görüyorsunuz. Soldaki sayfa sayýsý 12, saðdaki sayfa sayýsý 41 dir. Bu dergi kaç sayfalýktýr?
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 24 Kasım 2010, 12:48:34
cumartesi!
bildim mi abisi?! :)
bilemedin deme, banlarým adamý haaa! :haha: :yihu:
bilemedin abim :)
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 24 Kasım 2010, 12:49:07
Yolda giderken bir dergiden düþmüþ bir kaðýt görüyorsunuz. Soldaki sayfa sayýsý 12, saðdaki sayfa sayýsý 41 dir. Bu dergi kaç sayfalýktýr?
52 mi
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 24 Kasım 2010, 13:29:57
bilemedin abim :)

þimdi bildim ama... evvelki sefer pek düþünmeden yazmýþým anlaþýlan...
perþembe!
Başlık: Ynt: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 23 Şubat 2011, 00:41:26
evet bu sefer bildin..:)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Cenan - 16 Eylül 2011, 17:37:50
Mezarda biri yatýyor ve mezarýn baþýnda da biri aðlýyor. Mezarda yatanýn annesi, mezarýn baþýnda aðlayanýn annesinin kayýnvalidesi olduðuna göre mezarda yatan kimdir?

Buyrun :)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 06 Kasım 2012, 17:57:51
Bay X balýk avýndan döndüðünde "tuttuðum balýklardan ikisi dýþýnda hepsi lüfer, ikisi dýþýnda hepsi kefal, ikisi dýþýnda hepsi uskumru,"diyor. Bay x kaç tane balýk tutmuþtur?
bu soruyu cevaplamýþ mýydým hatýrlamýyorum cevaplara da bakmadým ama

cevap:3 :)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 06 Kasım 2012, 18:04:29
Mezarda biri yatýyor ve mezarýn baþýnda da biri aðlýyor. Mezarda yatanýn annesi, mezarýn baþýnda aðlayanýn annesinin kayýnvalidesi olduðuna göre mezarda yatan kimdir?

Buyrun :)


cevap: mezar baþýnda aðlayan ben isem mezardaki babam (ALLAH muhafaza, ALLAH hayýrlý ölüm versin)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Geda - 06 Kasım 2012, 20:13:42

cevap: mezar baþýnda aðlayan ben isem mezardaki babam (ALLAH muhafaza, ALLAH hayýrlý ölüm versin)

Cevabýný hatýrlamýyorum ama vermiþ olduðun cevap doðru görünüyor, tebrikler :)  :gul[1]:
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Geda - 06 Kasım 2012, 20:17:30
- Bir pastanýn üstünde 10 tane mum var 6 mumu söndürmüþler. Pastanýn üstünde kaç mum kalmýþ?
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 06 Kasım 2012, 20:42:17
cevabý 4 deðil :)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Geda - 06 Kasım 2012, 21:13:55
Bilmiyorum, bekliyelim görelim belki baþka cevap vermek isteyenler olabilir ;)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 06 Kasım 2012, 21:18:53
0 (sýfýr)
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: __MiM__ - 07 Kasım 2012, 01:00:53
ah þimdi ayakta durabiliyor olsaydým size ne sorular hazýrlardým ya, olmuyor iþte.
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: HAdeKa - 07 Kasım 2012, 01:43:40
ah þimdi ayakta durabiliyor olsaydým size ne sorular hazýrlardým ya, olmuyor iþte.

abim yaaaaaa :(((((((((((((((((((((((((
Başlık: zekâ sorularý/sýkýyosa buyrun efem!
Gönderen: Geda - 07 Kasım 2012, 11:03:32
MÝM abi gelmiþken soruya cevap verseydiniz :)

Cevabý 10 mum.