Benim forum

SANAT => Edebiyat => Büyüklerden inci gibi söz düþer => Konuyu başlatan: ~AksA~ - 14 Kasım 2010, 21:28:40

Başlık: Gül Ve Diken
Gönderen: ~AksA~ - 14 Kasım 2010, 21:28:40
(http://minikkelebek.files.wordpress.com/2010/11/gul-ve-diken.jpg?w=510&h=380)

Gülde bile diken vardýr. Ýnsanýn, gülün kokusunu duymayýp dikenine takýlmasý biraz da kendi ruhundaki dikenlerden kaynaklanýr.
 Fethullah Gülen
Başlık: Ynt: Gül Ve Diken
Gönderen: insan - 14 Kasım 2010, 22:15:30

Gülde bile diken vardýr. Ýnsanýn, gülün kokusunu duymayýp dikenine takýlmasý biraz da kendi ruhundaki dikenlerden kaynaklanýr.
 Fethullah Gülen

Güzel nasihat..

Ama;
Günümüzde görüntü itibariyle "mükemmel"lik timsali gonca güller satýþa sunuluyor..Renk olarak inanýlmaz canlý, hatta sanki üzeri kadifeyle kaplanmýþ gibi görünen yapraklara sahip.Gördüðünüzde içinizi coþturan "ALLAHým sen ne güzel yaratýyorsun" tefekküründe bulunmanýzý saðlayan bu güllerin dikenleri gözünüze gelmiyor bile sadece dokunmak istiyorsunuz ..Elinize aldýðýnýzda ilk yaptýðýnýz koklamak..
Boþuna...!
Görünyü itibariyle gül sandýðýnýz bu varlýk KOKMUYOR...!
Gülün varlýðýný ifade ederken söz etmeden geçilmeyen en belirgin özelliði olan kokusu YOK...
Sebep...suni oluþlar...Doðal deðiller..

Başlık: Ynt: Gül Ve Diken
Gönderen: Ukde... - 15 Kasım 2010, 05:06:17
Güzel söylemiþ hocaefendi  :gul: bizlerede duyurduðun için teþekkür ederim Aksacýðým  :gul:

Ýnsan, sevdiðinin, sevdiklerinin, deðer verdiklerinin kusursuz olmasýný arzu eder...fýtraten kusursuz insan için pek de abes deðil bu istek :) ama "ýsrarla" diken "üzerinde" duruluyorsa hakikaten bir problem vardýr..
Herþeye "güzel" tarafýndan bakmak, aðýrlýðý o yönde geliþtirmek de her babayiðitin harcý deðildir... :gul: :gul: