• 09 Ağustos 2020, 16:28:58

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Sorularla Ýslam / Ynt: Fatiha Suresiyle DUA
« Son İleti Gönderen: gezici11 30 Temmuz 2019, 13:02:33 »
Tevafuken denk geldim ve tam 9 sene sonra "belki gören olur da faydalanýr" ümidiyle cevap yazýyorum.
Ehlisünnet Müslümaným ve aðzým olduðu için konuþmuyorum. :)) Sevgili kardeþim bu konuda tereddütünüzü anlýyorum ama yanlýþ bir þey yok. 40 kere Fatiha Suresini okuyorsunuz. 41.de dua yapýyorsunuz yani 41. okuduðunuz Fatiha Suresi deðil. Mealen diyoruz ki, "Hamd alemlerin Rabbi olan ALLAH'a mahsustur. O Rahman'dýr, Rahim'dir, din gününün gerçek sahibidir. Biz ancak ona güvenir ve ondan isteriz." Sonra "ALLAHümme icma' beyni ve beyne haceti kema ceme'te ve beyne esmaike ve sýfatike ya zelcelali vel ikram" ekliyoruz sonra Fatiha Suremizin kelimeleriyle duamýza devam ediyoruz. O da duaya dahil. En sonunda amin demeden önce kendi duamýzý yapýp sonra amin diyoruz.

Bu þekilde dua ederek Tam 7 kere Hýzýr Aleyhisselam ile karþýlaþtým. Hulusi kalp ile ne derdiniz varsa dört elle sarýlabilirsiniz. Üç gün üst üste yapmanýzda fayda var. ALLAH'a emanet
2
Serbest Kürsü / Din görevlileri için merasim dualarý
« Son İleti Gönderen: toprak 18 Mart 2018, 15:17:14 »
Din görevlilerine,nikah,sünnet,mevlid,hacý uðurlama,asker uðurlama gibi merasimlerde faydalý olabilecek  android uygulamayý telefonunuza indirerek yararlanabilirsiniz..
 uygulamayý telefonunuzda google play'e girerek ''dini merasim dualarý'' aramasý yaparak indirebilirsiniz..yada
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.merasim.dualar
3
Serbest Kürsü / Yemek dualarý uygulamasý
« Son İleti Gönderen: toprak 11 Ocak 2017, 13:51:06 »
Arkadaþlar yemek dualarý android app ile bundan sonra ezbere bilmediðiniz yemek dualarý her an yanýnýzda olacak..indirme linki google play srore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yemek.dualar
4
Dini Program ve Dokümanlar / Android mevlid-i þerif uygulamasý
« Son İleti Gönderen: toprak 09 Ocak 2017, 22:32:37 »
Arkadaþlar eðer mevlidi ezbere bilmiyorsanýz tam sizin için bir uygulama!!! bütün mevlit bahirleri türkçe olarak bundan sonra telefonunuzda ...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mevlid&hl=tr
5
Serbest Kürsü / Mevlid-i þerif app
« Son İleti Gönderen: toprak 09 Ocak 2017, 22:29:43 »
Arkadaþlar eðer mevlidi ezbere bilmiyorsanýz tam sizin için bir uygulama bütün mevlit bahirleri türkçe olarak bulunmaktadýr.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mevlid&hl=tr
6
Medeniyetler Tarihi / Ynt: Ýbraniler
« Son İleti Gönderen: MahmutAbdulRauf 17 Mart 2016, 17:54:38 »
Ýbrani kelimesinin kökenine dair birçok varsayým mevcut ama Ömer Faruk Harman hocanýn daha ön planda tuttuðu izahata göre Hz. Ýbrahim'in büyük dedelerinden Eber'in isminden geliyor. (bkz: forum.imamhatipler.com) Yahudilere göre soylarý Hz. Ýshak'a, öncesinde Hz. Yakup'a, öncesinde Hz. Ýbrahim'e kadar gidiyor. Ýbrani kavmiyle Yahudiliðin özdeþleþmesi de buradan ileri geliyor.
7
Türkçe meâl / Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Son İleti Gönderen: Rad 25 Aralık 2015, 22:39:39 »
Hoþ Geldiniz.

ALLAH razý olsun. Deðerli Dilnihad davete icabet ettiniz. Ve eskisi gibi devam inþALLAH.

Sorduðunuz sorunuzuda PM (özel mesaj ) olarak cevapayacaðým.
8
Türkçe meâl / Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Son İleti Gönderen: Dilnihad 25 Aralık 2015, 16:28:18 »
Bismillah..

Çok vefalýsýnýz, maþaALLAH... Geçen doðum günümde sizden gelen mail; beni hem þaþýrttý, hem de tedirgin etti. Çünki, tanýmadýðým bir site benim bilgilerime nasýl ulaþmýþtý. Üstelik inþirah da dahil üye olduðum tüm siteler teker teker kapanmýþtý. Dün gelen maille, inþirahýn isim deðiþtirmiþ hali olduðunu görünce; hem rahatladým, hem de sevindim. Teþekkür ederim, gösterdiðiniz vefadan dolayý.


Davete icabet ettim. Mim abinin desteðiyle açýlan ve biten sayfamdan selam vererek, sayfayý güncelliyorum. Üç seneyi doldurmuþuz. Sitenin ismi deðiþse de, sayfanýn renginde ve görüntüsün de bir deðiþim yok. Bu yazdýðým, eleþtiri deðil. Tam tersine. Yabancýlamadým. Çok tanýdýk. Özlemiþim. Tek sorun siteyi canlandýrýp hareketlendirebilecek misiniz? Kapanmadan önceki en büyük sorun buydu. Madem bu iþe baþladýnýz, yüce ALLAH; coþkunuzu, gayretinizi ve sabrýnýzý arttýrsýn. Baþarý nasip etsin. Uzun ömürlü olsun. Amiiin...
9
Forumda Yetki / Yeni Gelen hocalarým Lütfen Dikkat.
« Son İleti Gönderen: Rad 24 Aralık 2015, 21:27:25 »
Selamun aleyküm.

Forumu En güzel þekli ile kullanabilmemiz için yapýlmasý gerekenleri lütfen bize haber veriniz. Þu an Forumda yetki verilebilecek bilgi sahibi hocamlarým bizimle irtibata geçin lütfen.
10
Serbest Kürsü / Ankara onkoloji hastanesi osmanefendi mescidi subliminal mesajlar
« Son İleti Gönderen: kesmez 23 Aralık 2015, 12:04:59 »
Selamunaleykum.
Yakýn zamanda hasta ziyareti için gittiðim onkoloji hastanesi mescidinde gördüðüm cam gravürleri imam efendiye söyledim imam bana kendisininde bilgisinin olduðunu üst makamlarý bilgilendirdiðini fakat bir geliþme olmadýðýný söyledi.

görülebilsin diye asýl kaynak resimide yükledim. Bu iþi yapan kiþi yani müellifi iþin ustasýymýþ bir motifi hem simetrik yapmýþ hemde 3 tane motif sýðdýrmýþ.
Bu konuyu buraya açmamýn  sebebi cami görevlileri olarak subiliminal mesajlara karþý uyanýk olmanýzý tavsiye etmektir. Çünkü namaz kýlan müslümanlar için çok büyük bir kuþatma var. Bu kuþatmayý kýrmakta en büyük görev size düþüyor. Ödülünüzde inþaALLAH büyük olacak. ALLAH yardýmcýnýz olsun.
Sayfa: [1] 2 3 ... 10