Benim forum

TÜRKÝYE => Türkiye hakkýnda A'dan Z'ye => Konuyu başlatan: ... - 04 Ocak 2010, 08:07:40

Başlık: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: ... - 04 Ocak 2010, 08:07:40
Bu sabah iþe gelirken aklýma ne geldi.Herkes bulunduðu ilin þu anki hava durumu ile ilgili bir resim eklesin.Bu kendi çektiðiniz bir resim de olabilir.Anlaþtýk :bekliyorum:
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: ... - 04 Ocak 2010, 08:10:32
(http://img245.imageshack.us/img245/5880/dsc02151d.jpg) (http://img245.imageshack.us/my.php?image=dsc02151d.jpg)

Düzce Belediyesinde...
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: Renanet - 04 Ocak 2010, 08:26:24
Bugün deðilde inþaALLAH yarýn ekliyeyim soðuðu nasýl resmedeceksem   :hmm:
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: insan - 24 Ocak 2010, 12:01:26
Dün Ýstanbul "Marmara" böyleyi ....Fýrtýna....(http://img130.imageshack.us/img130/181/kar4.jpg)


Bugün


(http://img191.imageshack.us/img191/11/kar21237461306.jpg)
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: MaHÞeR - 24 Ocak 2010, 12:34:25
pencereden baktýðýmda senenin ilk karý araba üstlerinde ,
yerlerde insanlar karýn üzerine basýp eritmiþler, özlediðim beyazlýðýn üzerinde gri bir tablo,
tane tane gökyüzünden inen kar salýnýyor hafifce iniveriyor,yeryüzünün karamsar ruhlarýný aydýnlatmak için sanki.
 sokaða çýkýyorum kar temizliðini içime çekmek için ,kalýn paltomun içinde hafif bir üþümeyle ,yüzümü yalayýp geçen soðuðun korkutmasýna inat.
  paltolarýný mý ? yoksa kendilerini mi sevdikleri belli olmadan,paltolarýn içinde bedenlerini  iyice saklayanlarýn, þapkalarýnýn içine kaybolmaya çalýþanlarýn yalnýzlýk tablosu.
þehir soðuk, þehir yalnýz, üþüyorum ,üþüyorum.yalnýzlýðýmý bir kez daha iliklerime kadar yaþýyorum,
23 ocak 2010 MaHÞeR'in günlüðü
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: Giryân - 24 Ocak 2010, 13:48:09
Ve Kar...Bembeyaz boyasý ile.....

Ýstanbul'u Ýstanbul  yapan manevi deðerler üzerine çöreklenen,adeta nefes alýnmaz hale sokan   ruhsuz, þuh insanlarýn rüzgarlarý  ve is kokan  siyah günahkar havalarýný  nasuh bir tevbe edasý  ile  temizlemek adýna yeryüzüne inen Beyaz Melekler...!

Hadi anadan doðma tertemiz bembeyaz boyayýn  heryeri ve ruhlarý....

Kapatýn  tekrar  açýða çýkmamacasýna isi pisi....

Rabbimin kabul etmesi ile kabul olunan dualar niyetýne  temýzleyin "insan" olduðunu  iddia eden bu beþerleri...

Af yarab af...
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: insan - 24 Ocak 2010, 14:06:44
(http://img210.imageshack.us/img210/2150/1b08606e118129a267ac55f.jpg)


Kainatý ressamýnýn tek renk kullanarak yaptýrýðý muhteþem bir resimdir KAR tablosu....
Birlik verir insanlara..Çoðu insan iþe gitmez , okullar tatil..Aile evde hep beraberdir KAryaðdýðýnda..
Kimsenin bir yere yetiþmesi gerekmez…Kimsenin yapmasý gereken acil bir iþi yoktur…Anneler bile daha az vakit harcar ev iþleri ile..Bütün aile “beraber” olma saadetine kavuþur..KAR sayesinde birbirleri için vakitleri olur…
KAR gezmeleri baþla ..Giyinirsiniz en kalýn kýyafetleri dýþarý çýkarsýnýz…O muhteþem KAR manzaralý resmi seyrederken sevdiklerinizle, ayaklarýnýzýn altýnda gýcýrdayan Karýn sesini dinleyerek yürürsünüz huzurla…Birazcýk üþürsünüz, ýsýnmak için bir þey aramaya gerek yok..Kartopu denilen eðlence ne güne duruyor ?
Hemen biraz KARý elinizde sýkýþtýrýr ve atarsýnýz hayatýnýzda olduðu için þükrettiðiniz bir nimete, sevgililerinizden birine...KARtopu sevdiklerinizle oynanýr çünkü..
Kahkahalar çýnlamaya  baþlar birden  neþe, sevinç çýðlýklarý..Soðuk  “olumsuzluk”  tarifi olmaktan çýkar sevinç  ,eðlence , birliktelik olur..
Dayanamaz bu güzel görüntüye etraftaki kardeþleriniz onlarda katýlýr size, kocaman bir eðlence parkýna döner sokaðýnýz…
Evinize geri döndüðünüzde MUTLUsunuzdur….
Hayat denilen ayrýcalýðýn,  bir nebze tadýna varmýþsýnýzdýr ….Üstelik ayný tat, bütün sevdiklerinizin yüreðinde…
KAR…olumsuz gibi görünen hayat gerçeðinin içinde, olumlu bir yaþam olduðunu keþfedip yaþamak için bize verilen bir imtihandýr..
Yaþamak…. yaþarken “O”nu cc.  bilmektir insandan istenen…
KAR hem yaþamak, hem “O” cc. bilip þükretmek için, güzel bir derstir
Başlık: Ynt: Hoþgeldin Karakýþ
Gönderen: SaBa_YeLi - 24 Ocak 2010, 14:41:54
(http://i1001.hizliresim.com/2010/1/24/3375.jpg)

(http://i1001.hizliresim.com/2010/1/24/3378.jpg)