Benim forum

Forum Holu => Yönetimden üyelere... => üyelerden yönetime... => Konuyu başlatan: Cecenyam - 17 Haziran 2011, 23:15:49

Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: Cecenyam - 17 Haziran 2011, 23:15:49
Selamun aleykum.

Sevgili yönetici kardeþler, yazý stilimiz neden böyle? Diðer kardeþlerle ayný fikirde miyiz bilmiyorum ama beni acayip yoruyor. Düzgün yazmak varken... Hem düzgün yazýlmasý aðýr/asaletli durur. Yeni nesil bu tarzý kullanýyor, hiç hoþlanmýyorum.

Ayný fikirde olanlar?  :Senin_icin:

Ve bir de, forum baþlýklarý bana çok fazla. Çoðu bir ana baþlýkta ya da birkaç baþlýkta toplanýlabilir konular. Sayfa bitmek bilmiyor :))
Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: __MiM__ - 17 Haziran 2011, 23:42:56
çeçenyam abla, yazý stili standarttýr zaten. isteðinizi pek iyi anlayamadým herhal.
yalnýz biliyorsunuz, yazý ekranýnýn üzerinde yazýya font, biçim verme butonlarý mevcut, oradan dilediðiniz yazý biçimini, formatýný seçerek arzu ettiðiniz þekle sokabilirsiniz.

ayrýca, forum baþlýklarý konusunda daha yeni düzenleme yaptýðýmýzý söylemeliyim. yani sen kalabalýðý görmemiþsin! :)
bi de þu var, diðer siteleri de inceledim, sanýrým siteler içinde en az baþlýða sahip hemen hemen bizim sitedir diyebilirim.
buna raðmen yine de, mümkün mertebe kýsaltma yönünde düzenlemeler yapýyorum, yapacaðým da inþaALLAH.
Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: Cecenyam - 18 Haziran 2011, 22:14:50
BiR GöNüL BaHÇeSi... ÝNÞiRaH.com

Demek istediðim bu abi. Büyüklü küçüklü yazý. Ben izah edemedim kusura bakma.
Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: __MiM__ - 19 Haziran 2011, 00:25:26
BiR GöNüL BaHÇeSi... ÝNÞiRaH.com
Demek istediðim bu abi. Büyüklü küçüklü yazý. Ben izah edemedim kusura bakma.

abla, o bahsettiðin yazý sadece sitenin üzerinde duruyor, sizin yazýlarýnýza direkt olarak bir etkisi olmaz herhal.
ama eðer orada duruyor olmasý sanýrým sizi rahatsýz etmez diye düþünüyorum.
yoksa ben yine mi anlayamadým!
eh neylersin abla, yaþ geçti zahir, kafa biraz bunamýþ olabilir! :)))
Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: Cecenyam - 19 Haziran 2011, 13:05:45
Abi estfg. o nasýl söz?

Ben örnek olarak verdim o yazýyý, konu baþlýklarýmýz da o þekilde.

KuR_aN-ý KeRiM
ZuLMeTTEN NuRa KaNaT ÇýRPaNLaR, RiSaLe-i NuR
YaRDýM KuRuLuÞLaRý
DiNLeR TaRiHi , ÜLKeLeR TaRiHi

Anlatabildim mi þimdi? Durmasý rahatsýz etmiyor da, ben göz yorduðunu ve okumakta güçlük çekildiði kanaatindeyim. En azýndan kendi adýma :)
Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: __MiM__ - 19 Haziran 2011, 15:59:11
þimdi anladým abla...
yav sen desene ki, forum baþlýklarýnýn yazýlarý böyle diye...
düzelteyim inþaALLAH abla...
Başlık: Yazý stili ve çok baþlýk
Gönderen: Cecenyam - 19 Haziran 2011, 20:53:21
Size zor olacaksa üç beþ kiþi yardým edelim yazý düzenlemesine :)
ALLAH razý olsun.