• 04 Temmuz 2020, 04:48:44

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Meyvalarýn kabugundaki hikmet..  (Okunma sayısı 427 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Meyvalarýn kabugundaki hikmet..
« : 18 Şubat 2012, 13:01:14 »
oh be dünya varmýþ
 Uzmanlar, meyve ve sebzeleri her zaman kabuklarýyla yememizi tavsiye eder. Meðer ALLAH o kabuklara sayýsýz faydalar ve hikmetler yerleþtirmiþ. Konu meyve ve sebzeler olduðunda hemen herkesin ilgisini çeken, o yumuþak ve sulu olan orta kýsmýdýr. Ancak Florida Üniversitesinde Beslenme Profesörü olan Doktor Susan Percival bazý önemli antioksidanlarýn kabukta bulunduðunu belirtiyor. Ýþte bazý meyve ve sebzeler ve onlarýn kabuklarýnda kudreti sonsuz olan ALLAH tarafýndan özenle yerleþtirilmiþ antioksidanlar:


ELMA


Cornell Üniversitesi araþtýrmacýlarý elma kabuðunun, içindeki tatlý beyaz bölgeye göre yüzde 87 oranda daha fazla kanser karþýtý fotokimyasal içerdiðini tespit etmiþ. Eðer soyulmamýþ bir elmayý çiðnemek zor geliyorsa, dýþ yüzeyini kaplamak için kabuklarýný yer fýstýðý ezmesine batýrabilirsiniz. Hem böylece güçlü bir protein karbonhidrat bileþimi elde edersiniz.


SALATALIK
 oh be dünya varmýþ

Kendisinde neredeyse hiç kalori bulunmayan bu yiyeceðin kabuðu, deriyi dolgunlaþtýran, kýrýþýklýðý önleyen kolajen olan silisten meydana geliyor. Silis için uzmanlarýn önerdiði minimum bir doz yok ama uzmanlar günde en az beþ miligramý uygun buluyor. Bu da tek bir salatalýðýn kabuðundan alabileceðin miktara denk. Organik olmasýna dikkat edin. Normal salatalýklarýn dýþ yüzeyi raf ömrü uzasýn diye koruyucu maddelerle kaplanýr. Ancak organik olanlar orijinal halde býrakýlýr.


PATLICAN


Bu mor renkli yiyecekten bir þerit sýyýrdýðýnda 300 miligram nasunin (beyin hücrelerinin hasar görmesini engelleyen bir antioksidan) elde etmiþ olursunuz. Ayrýca kabuðunu atarsanýz 200 miligram kas kramplarýný engelleme özelliðine sahip potasyum, 13 miligram baðýþýklýðý güçlendirici magnezyum ve üç gram lif kaybediyor olmanýz muhtemel. Eðer az yaðlý peynir ve sosa yatýrýrsan, (marketten satýn alýr almaz kullandýðýn takdirde) kabuðunun soyulup soyulmadýðýný anlamazsýn bile.


KÝVÝ


Ýnce, tüylü kabuðunda bulunan kimyasal bileþenler bakteri ve kolibakteri ile savaþýr. Týrtýl yiyormuþ gibi hissetmek istemiyorsanýz içeceðinizin içine toz haline getirip karýþtýrabilirsiniz veya kaðýt kadar ince dilimleyip salatanýza koyabilirsiniz.


PORTAKAL


Kabuðun üst kýsmýnda bulunan dlimonene UV ýþýnlarýnýn ölümcül düþmanýdýr. Arizona Üniversitesi8217;nde yapýlan bir çalýþmada haftada bir çay kaþýðý kadar portakal kabuðu yemenin deri kanseri riskini yüzde 30 azalttýðý görülmüþ. Dýþ kabuðu ýsýrmak yerine, somonun üzerine çeþni yerine serpebilirsiniz ya da salatanýza sosla birlikte karýþtýrabilirsiniz.


Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Meyvalarýn kabugundaki hikmet..
« Yanıtla #1 : 18 Şubat 2012, 20:22:51 »
Güzel yararlý bilgilerdi teþekkürler aklýma katý meyva sýkacaklarý geldi kiviyi öylece atsam  diye düþündüm nasýl olur acaba gene ayný  vitamini kalýrmý düþünelim
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Meyvalarýn kabugundaki hikmet..
« Yanıtla #2 : 22 Şubat 2012, 10:34:00 »
rica ederim..
katý meyva sýkacaðý pratik kullanýyoruz kýtýr kýtýr yiyemediðimiz(havuç v.b)meyvalarý greyfurt birde, tüketiyoruz saðlýklý saðlýklý :)kivide ayný þekilde..pek suyu olmasada..