• 10 Temmuz 2020, 17:55:22

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Delete  (Okunma sayısı 569 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Delete
« : 18 Aralık 2009, 22:55:19 »

DELETE


Hafýzamýzý düzenleme ve yenileme yetkisi bize verilseydi
Neler yapardýk acaba?
Neleri silerdik, neleri saklardýk
Nelerden vazgeçerdik?
Kimleri unuturduk, kimleri hatýrlardýk
Neleri geri dönüþümsüz yerlere atardýk
Neleri tüm sahneleriyle saklamak isterdik acaba?

Bütün canýmýzý acýtanlarý silip
Sevdiðimiz anýlarý ise,
Tekrar tekrar hatýrlayabilmek için,
Yüzlerce kez kopyalardýk herhalde
Aynýsýndan kesip kesip yapýþtýrýrdýk
Ýnsanlar bilgisayarlar gibi olsaydý,
Bir “delete” sözünü týklamak yetseydi
Unutmak için...

Kýrýlmýþ anýlarla dolar mýydý geri dönüþüm kutularý
Ya da bir kýzgýnlýk anýnda dönmeyecek kadar mý silerdik
Bin piþman olsak ta gelmezlerdi geriye
Bilgisayarlar bile ikinci bir tekrarla
“Silmek istediðinden emin misin?” diye sorar
Ýkinci bir fýrsat vermek ister kullanýcýsýna
Elimizde olsaydý gerçekten de
O anlýk bir öfkeyle,
Dibine vurduðumuz kuyulardan
Bir daha asla hatýrlamak istemiyorum fevriliðinde
Kesip atardýk belki de

Oysa ki insanýn ilki olmazsa sonu da olmaz
Geçmiþi olmazsa, geleceði de gelmez
Yaralarý olmazsa þifacý da aramaz
Hatýrlamazsa sevemez, hissedemez bile
Düþtüðü yerlere sürekli düþer
Bildiði yerlerde sürekli kaybolur
Bütün yaþanmýþlýklarýyla kendisidir insan
Tüm unutmak istedikleriyle,
Ezberlercesine hatýrladýklarýyla
Ýþittiði ve gördükleriyle herkesten farklýdýr aslýnda
Ayný olmamak için, görüp de yaþamak için
Duyup da sevmek için
Yaþadýðý her þeyin anýsýna muhtaçtýr insan
Kendi hikâyesini yaþamak
Kendi menkýbesini yazmak için
Geçmiþin tüm anýlarýna. tüm yaralarýna. tüm kayýtlarýna
Belli belirsiz bildiklerine de ihtiyacý vardýr insanýn
Düþüncesi bile içini ýsýtan sevgilere
Acýsý kabuðunu soyan acýlara
Bilmeden ya da bilerek yaþadýklarýna da ihtiyacý vardýr insanýn
Hiç birþeyi sýrf yaþamýþ olmak için yaþamazsýn
Sadece bazen o anda neden böyle bir þeyi yaþadýðýný anlamazsýn
Tüm kareler birleþtiðinde fark edersin aslýnda nelere hazýrlandýðýný
O seni yaþayacaklarýna adým adým hazýrlar
Araya dinlenmen için mesafeler koyar
Bazen unutturur bazen hatýrlatýr
Bazen getirir, bazen götürür, bazen de uçurur seni
Unutturduðunda da, hatýrlattýðýnda da senin içindir
Ýyi ki silmek bu kadar kolay deðil
Ýyi ki elimizde deðil, ki bunu bazen çok istesek de
Öðrenmek içinde, sevmek için de,
Hayatý daha basiretli yaþamak için de
Yaþadýðýmýz her anýya ihtiyacýmýz var aslýnda...

BANU YAÞAR
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Delete
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2011, 09:34:43 »
Hayatý daha basiretli yaþamak için de
Yaþadýðýmýz her anýya ihtiyacýmýz var aslýnda...


Geçmiþte muhatabýmýza ilahlýk taslamýþsak
Bu gün o anýn kulluðunu yaþamaya ihtiyacýmýz var
No delete...
Bana dua Eder misiniz?