• 05 Temmuz 2020, 20:18:21

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: telefon tuþlarýndaki çýkýntýlar  (Okunma sayısı 585 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
telefon tuþlarýndaki çýkýntýlar
« : 11 Şubat 2010, 09:01:33 »
Telefon tuþlarýnda Niçin çýkýntýlar vardýr?

Günümüzde hayatýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý haline gelen cep telefonlarýnýn "5" tuþu üzerindeki çýkýntýya hiç dikkat ettiniz mi? Bu çýkýntý en ortadaki tuþu el yordamý ile bularak, tuþlamayý bakmadan yapabilmeyi saðlar.
Büyük bir ihtimalle bilgisayarýnýzdaki klavyede "F" ve "J" ya da "A" ve "K" tuþlarýnda da böyle birer çýkýntý olduðunu fark etmemiþsinizdir. Bu çýkýntýlar klavyeye bakmadan yazanlarda her iki elin klavyenin ortasýný bulmasýnda yardýmcý olur.

Yine gözden kaçan bir ayrýntý ise tuþlarýn diziliþ þeklidir. Telefondaki tuþlarda en üst sýrada 1, 2 ve 3 rakamlarý yer alýrken bilgisayarýmýzda ve hesap makinemizde tam tersi þekilde 7, 8 ve 9 rakamlarý dizilmiþtir. Bu diziliþ þeklinde hesap makinelerini ve bilgisayarlarý yapanlar, en süratli hesaplamayý esas almýþlardýr. Tarihi çok daha eski olan telefonun baþlangýcýnda ise, hýzlý tuþlama pek önemli kabul edilmemiþtir. Ancak ev kadýnlarý arasýnda yapýlan bir araþtýrmada, telefondaki diziliþin onlara daha kolay geldiði ve daha süratli uygulayabildikleri saptanmýþtýr.

Bilmem hiç dikkat ettiniz mi, telefondaki tuþlarýn içinde "1" ve "0"ýn üstünde hiç harf yoktur. Ama daha þaþýrtýcý bir tespit ise, birçok telefonda mevcut harflerin içinde "Q" ve "Z" harflerinin bulunmamasýdýr.
Günümüzde yaygýn olarak acil servis (112), yangýn ihbar (110), polis imdat (155) ve alo trafik (154) gibi acil hizmetlere 1 ile baþlayan, üç haneli numaralar verildiði için, eðer 1 tuþunun üzerinde de harfler olsaydý, cep telefonunuzla bir mesaj gönderirken, daha üçüncü harfte bu servislerden birine otomatik olarak baðlanabilir ve bunlarýn santrallerini lüzumsuz iþgal edebilirdiniz.

"0" ise bilindiði gibi dahili santrallerde operatöre ulaþmada, þehirlerarasý numaralarda ve cep telefonlarýnda ilk çevrilen numaradýr. Eðer bu "0" tuþunun üzerinde harf olsaydý, daha o harfe basar basmaz doðrudan santrale baðlanacak ve santrallerin kilitlenmesine sebep olabilecektik.

Tabii telefonun üzerinde zaten on tane olan rakam tuþlarýnýn ikisine harf koymayýnca, geriye kalan sekiz tuþa 24 harf yerleþtirebilmiþ ve bu durumda Ýngilizce'de en az kullanýlan "Q" ve "Z" harfleri tuþlarýn üzerinde yer alamamýþtýr.

Þimdiki cep telefonlarýnda "1" ve "0"ýn üzerinde hala harf yok ama teknolojinin geliþmesi sayesinde, bir tuþa dört harf konulabildiðinden "Q" 7 tuþuna, "Z" ise 9 tuþunda kendilerine yer bulabilmiþ durumdalar.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?