• 10 Temmuz 2020, 18:03:07

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ali Dayýnýn Eþeði  (Okunma sayısı 552 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ali Dayýnýn Eþeði
« : 28 Mayıs 2010, 00:20:34 »
Ali Dayýnýn Eþeði


Ali Dayý yine erkenden eþeðine binmiþ, tarlasýnýn yolunu tutmuþtu. Kafasýndan türlü türlü fikirler geçiyordu. Önemlilerin üzerinde duruyor, önemsizleri önemsemiyordu... Bir ara durdu (Tabii altýndaki eþek yürümeye devam ediyor...) Böyle zamanlarda, konuþacak kimse olmadýðýndan eþeðiyle sohbet eder, eþeði de bir insanla sohbet etmiþ olmaktan dolayý keyifli keyifli anýrýrdý.

- Ee! Sevgili eþeðim, okullar açýldý. Çocuklarýn masraflarý yine baþlýyor.

-Aiai!

- Olur! Bir de seni okula gönderelim. Ýki oðlan beceremedi, belki sen becerirsin...

- Aiai!

- Hemen sen de iþi ciddiye aldýn. Zaten öðretmenler öðrencilerin yaptýklarýndan þikayet ediyor, bir de seninle uðraþmasýnlar...

-Ai ai!

- Biliyorum, önüne biraz saman koysalar sesin çýkmaz ama, þimdi sana da ayrý masraf yapamam...

-Aiai!

- O eskidendi... Þimdi önlüklerin rengi deðiþti... Siyah olsaydý senin tüyüne uyardý...

-Aiai!

- Yoo! Her okulu bitiren adam olmaz... Ne demiþ atalarýmýz: Okumak cehaleti alýr, eþeklik baki kalýr."

-Aiai!

- O zaman beni suçlama... Kabahat senin babanda... Seni okutsaydý da eþek olmasaydýn... Ben de senin gibi bilgiç bir eþekten kurtulurdum...

-Aiai

- Yaðma yok!.. Okumak ilkokuldan baþlar... Adamý (yani eþeði) öyle üniversiteden baþlatmazlar... Yavaþ yavaþ yükseleceksin...

Senin gibiler birdenbire yükselirse "Ne oldum delisi" olurlar.

-Aiai!

- "Ýmtihanlarýn yükünü taþýyamam" ne demek?.. Ýmtihanlara girenlerin tahammülü eþekten daha mý çok?

-Aiai!

- Güzel! Üniversiteyi bitirdiðini farzedelim... Ama üniversiteyi bitirenlerin hepsi boþta geziyor... Senin hiç olmazsa bir iþin var!

-Aiai!

- Nankörlük etme!.. Senin yaptýðýn iþ için gazeteye bir ilan versem, kýrk bin kiþi müracaat eder... Hem de üniversite mezunu... Dua et ki, sen bu iþi diploma aranmadýðý zamanlarda bulmuþsun.

-Aiai!

- Öyle zannedildiði gibi okula devam etmek de pek kolay deðil... Üniversiteyi kazananlarýn da bir sürü derdi var... Onlarýn yatacak yerleri yok ama senin ahýrýn var... Onlarýn yiyecek bir þeyleri yok ama senin samanýn var, okula gidip gelmeleri bile bir dert...

- Aiai!

- Yoo! Eþekler için bile özel otobüs ayýrmak bazý þeylere aykýrýdýr...

-Aiai!

- Senin dediðin gibi özel otobüs ayýrsalar bile, bazý kiþiler hemen gelip aranýza girerler...

-Alai!

- Bu halinle kimse seni üniversiteye almaz... Kendine en yakýn bulduðun kiþi bile, fýrsatýný buldu mu seni sucuk yapmak için dilim dilim doðrar...

-Aiai!

- Biliyorum... Senin niyetin üniversiteye gitmek deðil, oradaki çimenlerin üzerinde yayýlýp dalga geçmek...

-Aiai!

- Çok doðru söyledin!.. Orada kýzlarla dalga geçenlerin senden farký yok ama, hiç olmazsa baktýðýn zaman insana benziyorlar, sen bu kýlýkla onlarýn arasýnda hemen fark edilirsin...

-Aiai!

- Nee! Okulu bitirince profesör mü olacaksýn?

-Aiai!

- Terbiyesizlik etme... Sen o cübbeyi giysen bile, kuyruðunu cübbenin altýnda saklamanýn ne kadar zor olduðunu biliyor musun?

-Aiai!

- Evet! Önemli olan bilgili olup olmaman deðil; nasýl olsa, her dediðin kanundur... Önemli olan kuyruðunu kimseye farkettirmemendir... Bir farkýna varýrlarsa milletin dilinden kurtulamazsýn... Onun için herkesin haddini bilmesi gerekir...

-Aiai!

- Özür dileyeceðine bir daha eþeklik edip insanlýða heveslenme... Zaten senin gibilerden korkulur... Her zümreden insanlarýn arasýna girer, onlarýn þerefini beþ paralýk edersiniz!.. ALLAH sizin gibilerin þerrinden diðerlerini korusun...

-Aiai!

- Eþeðin "amin" demesiyle bu iþler olsaydý gökten saman yaðardý; ama, hiç olmazsa sonunda eþek olduðunu anladýn... Darýsý diðer eþeklerin baþýna!..

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?