• 12 Temmuz 2020, 21:06:48

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Musalara Harun Gerek!  (Okunma sayısı 941 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Musalara Harun Gerek!
« : 02 Ekim 2011, 11:03:01 »

Musa Peygamber Firavun’a gidip onu imana davet etmeden önce, ALLAH’tan bir yardýmcý dilemiþti:
Kardeþi Hz. Harun’u. Çünkü Hz. Harun vesilesi ile destek almak, gücüne güç katmak istiyordu.
“Onunla gücümü artýr, onunla destekle beni.”
(Tâhâ, 31)
 
Kanaatim o ki; bugün her kim iman adýna, Ýslam adýna bir þeyler yapmaya çalýþýyor ve o uðurda gayret gösteriyorsa, aynen Musa peygamber gibi, bir yardýmcýya ihtiyacý vardýr. Yani “kardeþ desteði” ve “kardeþ gücü” almalýdýr. Çünkü içinde bulunduðumuz “acayip zamanlar” bu ihtiyacý her zamankinden daha çok hissettirmektedir.

 
Peki bu kardeþten kastýn sadece “ayný anne ve babadan doðan insanlar” olduðunu söyleyebilir miyiz?
Elbette böyle bir þey söz konusu deðil. Çünkü ezelî kelamda kardeþlik tanýmý baþka türlü gelmiþ: “Bütün müminler kardeþtir.”
(Hucurât, 10)

 
Ýþte buradan yola çýkarak söyleyebiliriz ki; ben müminim diyen her kiþinin, Ýslam ve iman adýna yapýlan çalýþmalara “bir kardeþ” olarak destek vermesi boynunun borcudur. Çünkü ALLAH bu vesile ile müminlerin gücünü artýracak ve onlarý birbirleri ile  destekleyecektir.
Aksi hâlde, bu devrin iman erleri –yani Musalarý- kardeþsiz kalacak ve sýkýntý çekeceklerdir.

 
Süleyman Ragýp Yazýcýlar / Genç Dergi Eylül 2011


ebu musab

 • Ziyaretçi
Musalara Harun Gerek!
« Yanıtla #1 : 02 Ekim 2011, 11:31:40 »
Hocam Yaþar Kandemir hoca efendinin bir kitabýný hoca efendinin izni ile bir takým deðiþikliler yaparak tekrardan bastýrmýþtý.sohbetimizde ücretsiz daðýttý.Adý Peygamberimizin sevdiði Müslüman.sonra cemaate þöye bir duyuru yaptý.biz bunu anadoluda daðýtmak istiyoruz.bir kitab basým bedeli...þu kadar.eðer hocam ben þu kadar daðýtmak istiyorum diyen olursa ...

daha sonra bu kitabý bir kardeþime vermek istedim.hocam bu kitabdan bastýnýzmý diye sordum.cevab :malesef.
ilgi gösterilmemiþ.

ben görevimi yaptým dedi.bundan sonra gerekirse ALLAHým bu müslümanlarla bu kadar derim iþin içinden çýkarým dedi :(

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Musalara Harun Gerek!
« Yanıtla #2 : 02 Ekim 2011, 12:13:24 »
Hocam Yaþar Kandemir hoca efendinin bir kitabýný hoca efendinin izni ile bir takým deðiþikliler yaparak tekrardan bastýrmýþtý.sohbetimizde ücretsiz daðýttý.Adý Peygamberimizin sevdiði Müslüman.sonra cemaate þöye bir duyuru yaptý.biz bunu anadoluda daðýtmak istiyoruz.bir kitab basým bedeli...þu kadar.eðer hocam ben þu kadar daðýtmak istiyorum diyen olursa ...

daha sonra bu kitabý bir kardeþime vermek istedim.hocam bu kitabdan bastýnýzmý diye sordum.cevab :malesef.
ilgi gösterilmemiþ.

ben görevimi yaptým dedi.bundan sonra gerekirse ALLAHým bu müslümanlarla bu kadar derim iþin içinden çýkarým dedi :(

Ýþin içine para "Yaþam sebebimiz" girdiðinde dine hizmet kardeþleik en üst rafa kaldýrýlýr..Ehh orayada ulaþmak na mümkün..

Parasýz olana bakalým..Ýslami sitelere..
Bir kardeþimiz kendi "cebinden " para verip bir site açar..Diðer din kardeþleride arada bir bu siteye gelip ALLAH için ALLAH adýna bilði,deneyim ve dua paylaþmalarýna vesile olur..
Maddi bir istek yok..Boþa geçen bir zaman yok..
Karþýlýðýnda çýkar, menfaat yok..

Tabi yüzünü görmediðiniz din kardeþlerinizin yürekten "ALLAH razý olsun" dualarý mükafatýn, rütbenin en büyüðü ..o ayrý..:))

Peki ÝSLAMa hizmet için açýlan reklam dahi almayan bu tür sitelere ilði ve destek ne boyutta..?!

ebu musab

 • Ziyaretçi
Musalara Harun Gerek!
« Yanıtla #3 : 02 Ekim 2011, 12:35:11 »
malum
Ýsra suresi ayeti  bu konuyu þöyle izah eder
Bismuhu teala
"in ehsentüm ehsentüm li enfusikum,ve in ese' tüm felaha"
iyilik de kötülükde amili içindir.
siteye destek olarak görülürse buraya geliþ gidiþler amaca ulaþýlmaz.
mesela izafettten dolayý denirki musa musa olmadýkça haruna ihtiyaç yoktur.
ama musanýn rabbi ise maksud
ehh o zaman isra suresini hatýrlamakta fayda var.

birde kimi kuþlar hani göç ederler ya yaþam standartlarý gereði
standartlar herkesçe farklý olabiliyor.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Musalara Harun Gerek!
« Yanıtla #4 : 02 Ekim 2011, 13:20:43 »
Maddi veya manevi Harun olamýyoruz..
Neden..?
Musa'nýn görevinin büyüklüðünü bilmiyoruz ki..Musa'yý bilmediðimiz için Harun'lukta gözümüz yok..mevzu bu..