• 08 Temmuz 2020, 04:11:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?  (Okunma sayısı 1324 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« : 18 Ekim 2011, 19:54:08 »
Kurban bayramý yaklaþýyor..

Konu "Peygamberimiz ümmeti adýna her sene kurban keserdi"..
Bu bir hadis ve kaynak olarak Buhari gösteriliyor..Sorun þu ki..bu hadisi ben bulamýyorum..
Her yerde konuyla ilðili bu beyaný görüyorum, gelgelelim kaynak yok..

Gören bilen bir müslüman bizede bildirirse duacýsý oluruz..

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #1 : 18 Ekim 2011, 22:50:36 »
Bu konuyu nurcu kardeþlerimize sormalýsýnýz bence..

Zira bu hadisi en çok dile getiren
 ve kurban zamanlarýnda
üç - beþ herkesten alýp  500 TL. yi tamamlayýp,
"o bizim için kurban keserdi.. bizde onun için kesiyoruz"
diyen onlar..

Sanýrým kaynak ta gösterebilirler..  düþünelim
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #2 : 19 Ekim 2011, 00:06:42 »
Bu konuyu nurcu kardeþlerimize sormalýsýnýz bence..

Zira bu hadisi en çok dile getiren
 ve kurban zamanlarýnda
üç - beþ herkesten alýp  500 TL. yi tamamlayýp,
"o bizim için kurban keserdi.. bizde onun için kesiyoruz"
diyen onlar..

Sanýrým kaynak ta gösterebilirler..  düþünelim

Kaynaðýn o kadarýna ulaþtým..Buhari..gerisi yok..
Kimden rivayet...kaçýncý hadis..???

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #3 : 19 Ekim 2011, 09:42:55 »
neden kessin?

kurban ,diðer  ibabetlerden farklý olarak ,ekonomik  yeterliliði  öngörür..

ve biliyoruz  efendimiz  de  fazla  fazla  kapital bulunmazdý ..

tuhaf  bir hadis  bizce:)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

ebu musab

 • Ziyaretçi
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #4 : 19 Ekim 2011, 09:50:43 »
Kurban hicretin ikinci yýlýnda vacib olmuþ.hicretin üç ve dördüncü senelerinden sonrada Ýslam ordularý ganimetlerle dönmüþtür.bu ganimetlerin belli bir kýsmý ise efendimiz aleyhisselam aittir.

ebu musab

 • Ziyaretçi
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #5 : 19 Ekim 2011, 09:57:52 »
Hz. Peygamber (s.a.) hiç aksatmadan bizzat kurban kesmiþtir. Resülullah (s.a.) kurban kesmek istediði zaman iki tane büyük þiþman çift boynuzlu alaca, hadýmlaþtýrýlmýþ (burma) koç alýrdý. Bunlardan birisini ALLAH’ýn birliðine ve kendisinin peygamberliðine þehadet eden ümmeti adýna keser, diðerini de Muhammed ve Âl-i Muhammed (ailesi) adýna keserdi (Kütüb-i Sitte, no: 6887). Hatta bir hadiste, “Durumu uygun olup da kurban kesmeyen, bizim camimize yaklaþmasýn.” (Ýbn Mâce, edâhî, 2; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/321; Kütüb-i

Sitte, no: 6888) þeklinde kurban kesmeyenlere karþý sert ifadeler kullanmaktadýr. Ayrýca Hz.Peygamber (s.a.), ödülünün büyüklüðünü belirterek kurban kesmeye teþvik etmiþtir:

“Hiç bir kul, kurban günü, ALLAH indinde kan akýtmaktan daha sevimli bir iþ yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kýyamet günü boynuzlarýyla, kýllarýyla,

týrnaklarýyla gelecektir. Hayvanýn kaný yere düþmezden önce ALLAH indinde yüce bir mevkiye ulaþýr. Öyle ise, onu gönül hoþluðuyla yapýn.” (Tirmizî, edâhî 1, no: 1493; Ýbnu Mâce, edâhî, 3, no: 3126).


http://www.kuranihayat.com/content/f%C4%B1khi-a%C3%A7%C4%B1dan-kurban-vecdi-aky%C3%BCz

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #6 : 19 Ekim 2011, 17:49:19 »

kurban ,diðer  ibabetlerden farklý olarak ,ekonomik  yeterliliði  öngörür..

ve biliyoruz  efendimiz  de  fazla  fazla  kapital bulunmazdý ..

tuhaf  bir hadis  bizce:)

Böyle düþündüðüm için bu hadisi arýyordum..

Kurban hicretin ikinci yýlýnda vacib olmuþ.hicretin üç ve dördüncü senelerinden sonrada Ýslam ordularý ganimetlerle dönmüþtür.bu ganimetlerin belli bir kýsmý ise efendimiz aleyhisselam aittir.


Çünkü..Mekke'nin fethiyle "köþeyi döndük" diye biliyordum..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #7 : 19 Ekim 2011, 18:03:28 »
Hz. Peygamber (s.a.) hiç aksatmadan bizzat kurban kesmiþtir. Resülullah (s.a.) kurban kesmek istediði zaman iki tane büyük þiþman çift boynuzlu alaca, hadýmlaþtýrýlmýþ (burma) koç alýrdý. Bunlardan birisini ALLAH’ýn birliðine ve kendisinin peygamberliðine þehadet eden ümmeti adýna keser, diðerini de Muhammed ve Âl-i Muhammed (ailesi) adýna keserdi (Kütüb-i Sitte, no: 6887). Hatta bir hadiste, “Durumu uygun olup da kurban kesmeyen, bizim camimize yaklaþmasýn.” (Ýbn Mâce, edâhî, 2; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/321; Kütüb-i

Sitte, no: 6888) þeklinde kurban kesmeyenlere karþý sert ifadeler kullanmaktadýr. Ayrýca Hz.Peygamber (s.a.), ödülünün büyüklüðünü belirterek kurban kesmeye teþvik etmiþtir:

“Hiç bir kul, kurban günü, ALLAH indinde kan akýtmaktan daha sevimli bir iþ yapamaz. Zira, kesilen hayvan, kýyamet günü boynuzlarýyla, kýllarýyla,

týrnaklarýyla gelecektir. Hayvanýn kaný yere düþmezden önce ALLAH indinde yüce bir mevkiye ulaþýr. Öyle ise, onu gönül hoþluðuyla yapýn.” (Tirmizî, edâhî 1, no: 1493; Ýbnu Mâce, edâhî, 3, no: 3126).


http://www.kuranihayat.com/content/f%C4%B1khi-a%C3%A7%C4%B1dan-kurban-vecdi-aky%C3%BCz

ALLAH iki cihanda razýý olsun kardeþim..
Razý olduðu iþler ile seni ve neslini meþkul eylesin..

Biþey daha sorsam..ki sormam lazým..verdiðiniz link Mustafa Ýslamoðlu baðlantýlý deðil mi..? Bu ismi ilk ondan duymuþtum daa..merak yaptým..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #8 : 19 Ekim 2011, 22:53:42 »
ALLAH iki cihanda razýý olsun kardeþim..
Razý olduðu iþler ile seni ve neslini meþkul eylesin..

Biþey daha sorsam..ki sormam lazým..verdiðiniz link Mustafa Ýslamoðlu baðlantýlý deðil mi..? Bu ismi ilk ondan duymuþtum daa..merak yaptým..
ALLAH sizdende razý olsun
hangi ismi tam anlayamadým.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #9 : 20 Ekim 2011, 00:02:04 »

hangi ismi tam anlayamadým.

Kur'ani Hayat..Deðinin tanýtýmýný Ýslamoðlu'ndan duymuþtum..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #10 : 20 Ekim 2011, 09:11:20 »
ben aslýnda dikkat etmedim.hatta bu tamlamayý uygun da bulmuyorum.çünkü biri çýkar da kimin anladýðý Kur'an'i hayat diyebilir.
edille-i þeriyye dörttür.bu malikilerde medine ile alakalý beþe çýkar.benim anladýðým din bu

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Peygamberimiz Ümmeti Ýçin Kurban Kesti/mi..?
« Yanıtla #11 : 22 Ekim 2011, 07:47:28 »
Birisi çýkýpta derse ki...
Banane birilerinden..birilerinin bildiðinden..Kiþi bildiðinden mesul...
"Anlayabildiðim" kadarýyla yaþadýðým Kur'ani hayatý isterdim..
Lakin nefsim.....