• 11 Temmuz 2020, 00:55:25

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ahir Zamanda Genç Olmak  (Okunma sayısı 668 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ahir Zamanda Genç Olmak
« : 23 Kasım 2011, 20:00:28 »
Ahir zamanda genç olmak, bir bakýma, her þeyin maddeye indirgendiði bir çaðda, maddenin olanca aðýrlýðý ve duygusuzluðu ile üzerine çöktüðü bir karabasan yaþamaktý. Lisede yahut üniversitede okuyan yahut þu veya bu iþyerinde çalýþan veyahut çalýþacaðý iþ arayan bir genç, genç olarak heveslerin ve heyecanýn zirveye týrmandýðý bir süreci yaþarken, her gün bir üst modeli çýkan arabalarýn metalik aðýrlýðý altýnda eziliyordu meselâ. Ýnsanlarýn araba modeli, gömlek markasý ve beden ölçüsü ile deðerlendirildiði bir zamandý yaþanan.

Gençliði cinselliðe, genç kýzlýðý sarý saçlý beyaz tenli 1.70’lik manken görüntüsüne, delikanlýlýðý ise asgari 1.75’lik atletik bedene ve spor arabaya indirgeyen hakim anlayýþýn yol açtýðý sorunlarýn her biri, baþlýbaþýna bir inceleme konusuydu. O sorunlarýn her biri, dünyanýn her yerinde her gün binlerce, yüzbinlerce, hatta milyonlarca genci mutsuz ediyor; binlerce, yüzbinlerce aileyi kavga, öfke ve gözyaþý içinde mutsuzluða sevk ediyordu. Babasý kendisine Reebok ayakkabý alamadý diye intihara yeltenen gençlerin olduðu bir dünyadaydýk da, bu dünyanýn bir ayakkabýyý uðrunda intihara teþebbüs edilecek hale nasýl getirdiðini analiz edebilmiþ miydik?

Oysa, birilerine kalsa, liseli Neþe’nin sorunu ‘kepek sorunu’ndan ibaretti. Filan þampuan üç artý bir formülüyle bu sorunu çözerdi. Genç dediðin, bir cep telefonuyla özgür olur, bir þiþe kola’yla kolayca özgürlüðün tadýný bulur, karþýsýndaki insana deðil, arabasýna veyahut blucinine aþýk olurdu!

Býrakalým ötesini; sadece bu örnekler dahi, ahir zamanda genç olmanýn zorluðunu ilk elden bildiren iþaretlerdi.

Bütün bir toplumun þirkten yana durduðu bir zamanda hidayet üzere kalabilmiþ Ashab-ý Kehf’in tamamýnýn genç olmasý bir tesadüf müydü? Yoksa, þartlar ne kadar aðýr, küfür, þirk ve þehevât ne kadar baskýn olursa olsun, bunlarýn üstesinden gelerek hakikati bulmanýn imkânýna, ve bu imkâna en yakýn olanýn herþeye raðmen gençler olduðuna dair bir ders, iz, iþaret veya telmih yok muydu bu sûrede?

Evet, vardý. Ýçtenlikle ve ýsrarla aramayý sürdüren bir gencin en ümitsiz þartlarda dahi aradýðýný bulabileceðine dair bir ders, bu sûrede kesinkes vardý. Hem, Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) Deccal fitnesine karþý ümmetine bu sûreyi tavsiye buyurmasýnýn elbette bir anlamý ve hikmeti olmalýydý.

Bu ülkede, üzerine kapý kilitlense, kendisine deli muamelesi yapýlsa dahi namazýndan vazgeçmeyen; ulaþabildiði ve ancak gizlice okuyabildiði kitaplar saklandýðý yerlerden bulunup yakýlsa dahi iman yolunda yolculuðunu sürdürebilen genç erkekler; üniversite kapýsýnda binbir mihnetle yüzyüze kalabileceðini bildiði ve ailesinde tek bir mesture olmadýðý halde Rabbinin rýzasýný gözeterek örtünebilen genç kýzlar bulunuyor.

Ahir zamanda genç olmak zor, biliyorum. Ahir zamanda mü’min genç olmanýn daha kolay olmadýðýný da biliyorum. Ama doðuda batýda yaþanýp nazarýmýza iliþen böylesi milyonlarca örnek, bize ‘zor’ olanýn ‘imkânsýz’ da olmadýðýný açýkça gösteriyor.

Bin türlü engeli aþýp hakikati bulabilmiþ her bir gence, ‘ahirzaman evliyasý’ gözüyle bakalým istiyorum.

Zira, ahir zamanda genç olmak, ateþler içinde olmaktýr. Ahir zamanda mü’min genç olmak, ateþler içinde yanmamaktýr.

Ahirzamanda mü’min genç, ateþler içinde Ýbrahim misalidir açýkçasý.

Firavun sarayýndaki Musa, çaðýn Züleyha’larý karþýsýnda Yusuf misalidir.

Ve, ateþler içinde Ýbrahim’i yakmayan, Firavun sarayýnda Musa’yý saptýrmayan,

Züleyha karþýsýnda Yusuf’u kandýrmayan sýrra erildiðinde,

ahir zamanda mü’min genç olmanýn yolu elbette görülecektir.

.

Zafer Dergisi

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Ahir Zamanda Genç Olmak
« Yanıtla #1 : 27 Şubat 2013, 20:09:52 »
Alıntı
Zira, ahir zamanda genç olmak, ateþler içinde olmaktýr. Ahir zamanda mü’min genç olmak, ateþler içinde yanmamaktýr.
ALLAH cc razý olsun güzel paylaþým ..