• 25 Şubat 2020, 11:38:43

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Zerdaçal..  (Okunma sayısı 433 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Zerdaçal..
« : 17 Ocak 2012, 11:37:22 »
 
Bazý gýdalar vardýr bizi doyurmaktan öte çok yönlü saðlýk faydalarý ile adeta tedavi edicidir. Doðanýn þifalý gücünü bulabildiðimiz bu özel tatlardan biri de vücudun koruyucu kalkaný olarak gördüðüm zerdeçaldýr. Alternatif beslenmede baharatlarýn kraliçesi olan zerdeçalý mutfaðýmýza kazandýrarak saðlýðýmýza katma deðer katabiliriz.
 
Hafif acýmsý, baharatlý rayasýyla kullanýmý kolay baharatlardan biridir. Köriye sarý turuncu rengini veren Hint safraný olarak da bilinen zerdeçal leziz tadý dýþýnda sayýsýz saðlýk faydasýna sahiptir. Özellikle Hint yemeklerine özgü tadýný veren temel besin maddesi, Çin mutfaðýnýn saðlýk formülüdür. Ayurveda ve Çin týbbýnda sýkça yer alan fonksiyonel bir besindir.
 
Son yýllarda tüm dünyada hýzla artan kalp-damar hastalýklarý, þeker, obezite, kanser ve daha pek çok hastalýðýn ortak suçlularýndan biri iltihaplanmadýr. Örneðin bazý çalýþmalar kalp hastalýklarýna kolesterol yüksekliðinden çok damar içi iltihaplanmanýn yol açtýðýný göstermiþtir. Bu durumda genel saðlýðýn korunmasýnda anti-inflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan (oksitlenmeyi giderici) özelliði ile zerdeçal imdadýmýza yetiþmiþtir.
 
Zencefil ailesinden gelen zerdeçalýn en önemli etki alaný eklem iltihaplanmasýný hafifletmesi ve arteriti tedavi gücüdür. Vücutta ateþi yükseltmeden iltihap oluþturup aðrý yapan arterit yaþam kalitesini düþüren geçimi zor bir hastalýktýr. Kiþilerin aldýklarý tedaviyi deðiþtirmeden sadece baharat eklediklerinde aldýklarý cevap mucizevi gücünü açýklamaktadýr. Toksik etki göstermeden, yan etkisiz anti-inflamatuar olarak çalýþan zerdeçal karpal tünel sendromu da dahil kas aðrýlarýnýn tedavisinde etkilidir.
 
Çaðýmýzýn vebasý kansere karþý kötü hücrelerin geliþimini ve yayýlmasýný önleyebilmektedir. Etkili olmasý için  hergün 1 tatlý kaþýðý zerdeçal tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle soðangillerle beraber tüketildiðinde kolon kanserinin önlenmesinde etkiliyken, sülfürlü sebzelerle (karnabahar, lahana, brokoli, Brüksel lahanasý, turp vb.) tüketildiklerinde prostat kanserine karþý koruyuculuk artacaktýr.
 
Güçlü bir antioksidan olduðu için damar saðlýðýný koruyarak, kalp hastalýklarýnýn önlenmesinde etkili olan zerdeçal kolesterol düþürülmesinde de rol oynar. Kolesterolün okside olup, damarlarda plaklaþma yaparak kalp krizi veya inme riskini azaltýr. Homosistein fazla yükseldiðinde damarlarda týkanýklýklar yapabilir, zerdeçal iyi bir B6 vitamini kaynaðý olduðundan homosistein seviyelerini de düþürebilir. Özellikle ailesinde kalp damar hastalýðý, þekere yatkýnlýðý olanlar tarafýndan saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kapsamýna alýnmalýdýr.
 
Vücudu yaþlandýran zararlý maddelere karþý koruyuculuðuyla da dikkat çeken zerdeçal ayný zamanda karaciðer dostudur. Arýndýrýcý etkisi nedeniyle detoks listelerinin vazgeçilmezidir, içten ve dýþtan uygulamalarla bedeni temizleme gücü çok kuvvetlidir.
 
Serbest radikaller vücutta baþý boþ dolaþarak hücrelere zarar verir. Zerdeçalýn etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlý molekülleri yok eder. Buna ilaveten eklem aðrýlarýna neden olan iltihaplanmayý da yok edici özelliði taþýdýðý için sabah sertliði ve  eklem þiþkinliklerinde azalma, yürüme süresinde uzama görülmüþtür.
 
NASIL TÜKETEBÝLÝRÝZ:
 
Toz olarak her yemeðe hatta salatalara da yakýþýr. Suya karýþtýrýp, bal ve limon dilimi ile afiyetle içilir.
 
Haþlanmýþ yumurta veya omletlere serpilir.
 
Esmer pirinç pilavýna kuru üzüm, dolmalýk fýstýk ve zerdeçal ekleyerek iç dolma gibi hazýrlanabilir.
 
Karnabahar, lahana, soðan, pýrasa, taze fasulye, , kýrmýzý biber, kereviz brokoli gibi sebze yemeklerinde ya da haþlanmýþ sebzelerde sos olarak kullanýlabilir. Az yaðlý yoðurt, zerdeçal, karabiber karýþýmý Türk damak tadýna en yakýnýdýr.
 
Örnek tarif: Karnabaharý çiçeklerinde ayýrýn 5 dakika haþlayýn, zerdeçal serpip, 5-6 yemek kaþýðý sebze veya tavuk suyu döküp 5 dakika daha kaynatýn. Sonra zeytinyaðý, deniz tuzu ve pul biber ekleyip yiyin.
 
Hint esintileri tarifi: Ekþi elma, karnabahar, soðan 2 yemek kaþýðý zeytinyaðý ile sotelenir, zerdeçal serpilip ýzgaralarýn yanýnda yenir.
 
Mercimeðe çok yakýþan zerdeçal, et yemeklerinde karabiber ile, tavuk yemeklerinde bol soðan ve ekstra köriyle çok daha leziz olmaktadýr.
 
Her çorbaya rahatlýkla katýlabilir.
 
Artýk sofralarda tuzluk biberlik yerine Baharat mix var:
 
Sindirim dostu Baharat mix: Zerdeçal, pul biber, kimyon, kekik, kiþniþ, kara biberi eþit oranda karýþtýrarak yemeklerinize yeni tatlar katýn.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?