• 30 Mayıs 2020, 03:02:48

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mutlu Noeller Müslümanlar!  (Okunma sayısı 632 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Mutlu Noeller Müslümanlar!
« : 20 Ocak 2012, 21:21:31 »
Mutlu Noeller Müslümanlar
Mutlu Noeller Irak
Mutlu Noeller Filistin
Mutlu Noeller Çeçenistan
Mutlu Noeller Afganistan Filipinler Bosna
Ve daha bir çok islami mücadelenin yaþandýðý beldeye Mutlu Noeller

Sizlere Barýþ Getirildi Çelik Gövdeli Araçlarla
Bir sabah uyandýðýnýzda karþýnýzda barýþ elçilerini gördünüz
Ellerinde teknolojinin son icadý buketlerle size yeni bir dünya verdiler
Annesiz Babasýz Eþsiz Kardeþsiz Arkadaþsýz Kolsuz Bacaksýz Ucube bir dünya

Diðer Müslümanlarý da Unutmadýlar Tabi
En Modern Felsefeler En Eðlenceli diyaloglarla onlarýnda ruhlarýna eþsiz bir huzur verildi
Önce Kurbanlýk Kesmenin Hayvan katliamý olduðunu öðretildi sonrasýnda Hindi kesmenin eðlenceli yönleri anlatýldý
Sonra Peygamberlerine Hakaret edildi Aþaðýlayýcý Karikatürleri çizildi Sonrasýnda bir yýlbaþý partisiyle bunlar unutulmaya çalýþýldý

Önce incittiler ama sonra noel babanýn hediyeleriyle sevindirdiler
Çocuklarýna uyurken Sünnetin Emrini bir kenara atýp gece noel babanýn gelmesi için dualar öðrettiler
Irzlarýna geçtikleri Iraklý kadýnlara Noel günü Birer gül verip Üzüntülerini Dile getirdiler

Bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecesinde birkaç mesajla geçiþtirdiler Noel gününü ise müslümanlarýn ülkesinde yorulmasýnlar eðlencelerinin tadýna varsýnlar iþleri kendilerini noeli kutlamaktan alýkoymasýn diye Tatil yaptýlar

Biz ise bütün bunlarý unutarak ehli küfrün ehli kitabýn amellerine adet gelenek ve göreneklerine muhalefet etmemiz gerekirken onlara eþlik ettik Hatta onlara kendi bayramýmýzý öðreten bir heyecan ve mutlulukla

Halbuki islam bunu emretmiyor
Ýslam Bunlar için Çetin bir ateþ müjdeliyor

Buyrun bu müjdeyi ýrzýna geçilen kadýnlarýkimsesiz býrakýlan çocuklarý kolsuz bacaksýz býrakýlan insanlarý düðün gecesi kocasýnýn karþýsýnda namusu kirletilen genç kýzlarý noel gecesinde Hristiyan alemini yanlýz býrakmayanlara karþý rahatlatan müjdeyi okuyalým…

“Zulum yapanlara en ufak meyil göstermeyinyoksa size ateþ dokunur sizin ALLAH’tan baþka velileriniz de yoktur sonra yardým da göremezsiniz" (KHûd (ll) 113)

Ve zulüm yapmýþ olanlara rükun etmeyin yanizulüm ve haksýzlýk yapanlara herhangi bir þekilde destek vermek yakýnlýk gösterip yaltaklanmak þöyle dursun meyil bile etmeyin yüz vermeyinilgi göstermeyin ki sonra size ateþ dokunur Ve sizin ALLAH’dan baþka dostlarýnýz yoktur sonra mansur da olmazsýnýz ALLAH’ýn yardýmýna nail olamazsýnýz Size dokunacak olan ateþten kendinizi kurtaramaz kurtarýcý da bulamazsýnýz (Elmalýlý Tefsiri Hud 113)

Bir Müslüman Kendi bayramýnda annesini babasýný ziyaret etmeyi kardeþlerine çocuklarýna eþ ve akrabasýna hediye almayýp Unutup hepsini noel günü hatýrlýyorsa o zaman ALLAH’ýn Onlara cevabý þu olacaktýr

ALLAH “Evet öyle Âyetlerimiz sana geldi de sen onlarý unuttun Ayný þekilde bugün de sen unutuluyorsun” der (Taha 126)

Hazreti isa bir peygamberdir Müslümanlarýn nazarýnda bütün peygamberler Kutsaldýr hepsinin kalbimizde engin bir yeri vardýr Ancak Rabbimiz bizlere onlarý elçi yol gösterici olarak gönderdi

Hangi bir müslüman doðum gününde dansözler eþliðinde içki masalarýnda eðlence merkezlerinde haddi aþan bir eðlence düzenleyebilir?

Bir müslüman bunu yapmazken nasýl olurda bir peygamberin Doðum gününde bunlar yapýlýr? Peygamber buna Razý gelir mi?

Bir müslümanýn dahi razý gelmediðinden ALLAH nasýl razý olsun?

ALLAH’ýn rýzasýna uyan kimse ALLAH’ýn gazabýna uðrayan ve varacaðý yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varýlacak yerdir! Al-i Ýmran(162)

Uyan müslüman Kendi dinine bak tahrif edilmiþadeta seni dininden çýkarmak için feda edilmiþ bir dine uyma o dinin mensuplarýna aldanma uyanýk ol

Nefsine gem vur Kendine Mukayet ol Kardeþlerine ettiklerini unutma

Irzýna geçenle ayný masada oturma

Þerefini kirletenlerle eðlenecek kadar (Þ) misin?

Canýna malýna çoluk çocuðuna kastedenlerin eðlencesine gidecek kadar haysiyetsizmisin?

Ýslam sana yeter Ýslam dairesi sana eðlence hakký tanýmadý mý?

islam sana bayram günleri vermedi mi?

islam sana seni tatmin edecek yollar sunmadý mý?

Peki ALLAH Bunlarý sana Sormaz mý?

Andolsun eðer onlara “Gökleri ve yeri kim yarattý güneþi ve ayý hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka “ALLAH” diyeceklerdir O halde nasýl(haktan) döndürülüyorlar? Ankebut(61)

Eðer bütün bunlarý da unutuyorsan Mutlu noeller sana Müslüman!!Alıntı
Abdullah Özdoðan
ALLAH var, problem yok!!

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Mutlu Noeller Müslümanlar!
« Yanıtla #1 : 20 Ocak 2012, 21:22:17 »
Her ne kadar üslubu sert olsa da güncelliðini her daim koruyan bir yazý. ALLAH cümlemizi gafletten uyandýrsýn. Bizleri dinine sahip çýkanlardan eylesin. Amin...
ALLAH var, problem yok!!

Çevrimdışı Ferman

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 3
 • Teþekkür 1
 • "Nerede olursanýz olun, ALLAH sizinle beraberdir"
Mutlu Noeller Müslümanlar!
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2012, 10:50:57 »
amin...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Mutlu Noeller Müslümanlar!
« Yanıtla #3 : 23 Ocak 2012, 21:34:27 »
teþekkürler ümitcim, epeydir kayýplardaydýn, hoþgeldin diyecem ama bir sitenin adminine hoþgeldin demek bir tuhaf kaçýyor demi?! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Mutlu Noeller Müslümanlar!
« Yanıtla #4 : 24 Ocak 2012, 12:35:29 »
Her ne kadar üslubu sert olsa da güncelliðini her daim koruyan bir yazý. ALLAH cümlemizi gafletten uyandýrsýn. Bizleri dinine sahip çýkanlardan eylesin. Amin...

Bülent Akyürek yazýlarý kadar sert deðil Ümit kardeþim..
Zati islami kesimin büyük bölümü öyle bi hale geldik ki, yüzümüze tükürseler "þükür" çekiyoruz..

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Mutlu Noeller Müslümanlar!
« Yanıtla #5 : 24 Ocak 2012, 23:10:44 »
teþekkürler ümitcim, epeydir kayýplardaydýn, hoþgeldin diyecem ama bir sitenin adminine hoþgeldin demek bir tuhaf kaçýyor demi?! :)

      Evet tuhaf kaçýyor gerçekten. son bir aydýr epey yoðunum. internetin baþýna nadiren geçiyorum, geçtiðim zamanda çokta vakit olmuyor. Arada bir uðrayýp bakýnýyorum iþte :)
ALLAH var, problem yok!!