• 30 Mayıs 2020, 01:58:07

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Flört ve Günah bataklýðýna saplanmak  (Okunma sayısı 871 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Flört ve Günah bataklýðýna saplanmak
« : 22 Şubat 2012, 20:51:54 »
Cehennem Provasý


   Cenâb-ý Hak buyuruyor:


“(Onlar : ) Ey Rabbimiz!

Bize göz aydýnlýðý olacak zevceler ve evlatlar ihsân et

Ve bizleri muttakîlerin imâmý yap! derler”

(Furkan 74)
Rasûlullah (SallALLAHu Aleyhi ve Sellem) buyurdular:

“Bir kadýnla bir erkek bir yerde baþ baþa kaldýklarýnda üçüncüsü þeytandýr”

( Ýbn-i Hanbel Müsned I 227; III 339 )

   
“Flört” bize Batýdan geldi kanser gibi bizi de sardý

Batý’da daha önce bu beraberliklere þöyle bir bakýþ açýsý vardý:

“Evlilik öncesinde fertlerin birbirlerini tanýmalarýný saðlayan

olgunlaþmada bir basamak olan bir çeþit duygusal iliþki
Gençlerimizin flörtle aradýklarý sevgi huzur ve mutluluk

nikâh çatýsý altýnda en güzel þekliyle gerçekleþiyor

Hangi yollarla gerçek mutluluða varýlacaðýný

Yaratan mý bilir yoksa sýnýrlý görüþ açýsýna sahip insan mý?   
Sýnýrsýz merhamet sahibi Rabbimiz insanýn her türlü ihtiyacýný bilerek

fýtratýna uygun bir hayat tarzý olan dinimizi göndermiþtir

Nikâh çatýsý altýnda da muhabbet meylinin tatmini saðlanmýþtýr

Bunu Allâh’ýn ölçülerinde yaþamayý hedef edinmiþ ve

bunun üzerine evlilik yapan çiftlere sorduðumuzda çok net görüyoruz
Evlilikten sonra haným kendisine verilmiþ duygu zenginliðiyle beyine destek olurken

erkeðin de evin huzur kaynaðý olarak gördüðü hanýmýna nâzenin ölçülerde

kol kanat germesi de mutluluðun devamýný saðlýyor

Ne kadýn üstünlük davasýnda ne de erkek

Her ikisi de elmanýn birer yarýsý gibi birbirini tamamladýðýnýn farkýnda

Bu evlilikler aþk muhabbet ve huzurla beraber “cennet köþesi” oluyor


Fakat öte yandan flört vb iliþkilerde bir süre sonra “cehennem provasý” yaþanýyor

Huzur ve mutluluðun yerini hayal kýrýklýðý kinnefret ve düþmanlýk alýyor


(Ayþegül Zobi Þebnem Dergisi)''Aþýk oldum çok seviyorum niþanlýyýz evleneceðiz nasýlsa biz kardeþ gibiyiz ''

gibi sebeplerle birbirlerine haram olan kýz ve erkek kardeþlerimizin

telefon görüþmeleri elele gözgöze gezmeleri ve en tehlikelisi baþbaþa kalmalarý


ALLAHýn müsade etmediði bir durumdur ve ResulALLAH SallALLAHu Aleyhi ve Sellemde

bu kiþilerin baþbaþa kaldýklarýnda üçüncülerinin Ýblis olduðunu belirtmiþtir   


Aile büyükleri ise ; bu durumu süslü gösteren her türlü sosyal medya ürünü

televizyon  dergi  gazete internet ve sohbet gruplarýndan çocuklarýný

uzak tutmalý kendileri ve çocuklarý hüsrana uðramadan

hem dünyayý hemde ahireti tehlikeye atmadan bu durumun önüne geçmeliler
Kabir de gençliðini nerede ve nasýl harcadýn sorusuna Ýlahi Rýza'ya uygun

cevap verenlerden olmak için bu hususu gözardý etmemeli bu durumda olan

kardeþlerimize yardýmcý olmalýyýzGerçek huzuru yaþatacak ve saâdet-i dâreyn olacak hayýrlý izdivaçlar niyâzýyla…


ALLAH var, problem yok!!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Flört ve Günah bataklýðýna saplanmak
« Yanıtla #1 : 23 Şubat 2012, 14:05:36 »
teþekkürler ümitcim, güzel bir paylaþýmdý.
geliþlerin biraz seyrekleþmiþ olsa da buna da þükür diyelim. :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Flört ve Günah bataklýðýna saplanmak
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2012, 08:18:50 »
Flört demesek..kulaða hoþ gelmiyor..
"Seviyeli bir iliþki... sýnýrlarý belli bir birliktelik" falan desek nefsimizin yapýþtýðý harama ruhumuz boyun eðermi o vakit..?
Ýnsan karþý koyamadýðý nefsin isteklerine  ruhuna "olur" dedirtmek için türlü kýlýflar giydirmeye muktedir..!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Flört ve Günah bataklýðýna saplanmak
« Yanıtla #3 : 27 Şubat 2012, 08:38:03 »

"Seviyeli bir iliþki... sýnýrlarý belli bir birliktelik" !

bu tabirler bizim anlý þanlý sosyetemizin kendine o... (affen) dedirtmemek için kullandýðý sahte ve haysiyetsiz bir ciladýr, maskedir.
okuyunca en çok gülüp kahkaha atasým gelen mizahi terminolojinin baþýnda gelir.
bir müslümanýn sýnýrlarýný sadece sünnet belirler, nikâh ile son bulur.
hepsi bu!
dinini, inançlarýný lâstik gibi saða sola çekip lâçkalaþtýranlarýn yüzüne tükürün!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Flört ve Günah bataklýðýna saplanmak
« Yanıtla #4 : 02 Mart 2012, 21:10:30 »
teþekkürler ümitcim, güzel bir paylaþýmdý.
geliþlerin biraz seyrekleþmiþ olsa da buna da þükür diyelim. :)

Abim ne yapayým iþten güçten anca fýrsat buluyorum. Zamanda dar olduðu için bilgisayar baþýnda okuma ve araþtýrma iþi sekteye uðruyor. Malum havalarda soðuk, soðukta da anca bu kadar oluyor... :)
ALLAH var, problem yok!!