• 25 Şubat 2020, 12:29:56

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ey Oðul!  (Okunma sayısı 439 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Ey Oðul!
« : 09 Mart 2012, 13:32:44 »
Bir eline dünyayý, öbür eline ahireti al. Ýkisini yanyana getir. Bir yere yerleþtir. Aralarýndan çýk. Mevlâna yönel. Tek olarak Hakka yönel. Kalbin çýplak olsun; onda ne dünya; ne de ahiret bulunsun. Hiç biri olmamalý.

Mevlâya yöneldiðinde, sivadan (Hak' tan gayri iþlerden) soyun. Yaratan ile yaratýlmýþlarý karýþtýrma. Halik' ý býrakýp halk ile olma. Bütün sebeplerden kesil. Yaratýcýlýk iddia edenleri yere vur. Bunlarý yap, sonra dünya ile ahireti býraktýðýn yere git; dünyayý nefsine ver. Ahireti kalbine koy, Mevlâyý da sýrrýnda sakla.

(Abdülkâdir Geylânî)
Hz. Ali þöyle der :
' ' Amellerinizin kabulu için takvaya daha çok önem veriniz. Takva ile yapýlan amel hiç bir zaman azýmsanamaz. Kabul Edilen amel nasýl azýmsanýr?

Hz.Aiþe þöyle der:
Kullarý küçük gören, onlarla alay eden kimse Rabbini tanýmayan kimsedir. Yaradaný seven, O’nun sanatýndan teþekkül etmiþ olan yaratýklarý da sever.

Ýmam-ý Gazali þöyle der:
Ulaþamadýðýna tevekkül, ulaþtýðýna razý, kaybettiðine sabýr gösteren kiþi takva ehlindendir.

Ýbn Ataullah Ýskenderi (k.s.)
Kalbin öldüðünün alametlerinden biri de, insanýn kaçýrdýðý iyiliklere üzülmemesi, yaptýðý kötülüklerden piþmanlýk duymamasýdýr.

Ýnsanlarýn sevmediði iki þey ne güzeldir; onlar ölüm ve fakirliktir..
Ebu Zer
Ey Aziz Kardeþim;
Eðer aklýn varsa bu dünyada üç þeyle meþgul ol.Taki yarýn halka yeis geldiðinde sana bayram olsun.
1-Dünta seni terk etmeden evvel,sen onu terk et.
2-Kabre varmadan önce orayý imar et.
3-Rabbi' nle buluþmadan önce O' nu razý et.
Eþrefoðlu Rûmi Hz.
[/i]


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?