• 02 Temmuz 2020, 22:43:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: SEN SUÇLUSUN BAÞBAKANIM !!!  (Okunma sayısı 447 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 606
  • Teþekkür 26
SEN SUÇLUSUN BAÞBAKANIM !!!
« : 19 Mart 2012, 23:24:59 »
Suçlusun erdoðan asgari ücret 184 tl iken 760 tl yaptýn(vergiler dahil)......
 Suçlusun hýzlý tren projesini baþlattýn...
 Suçlusun köyümüze kadar asfalt yol yaptýn
 Suçlusun yüzbinlerce konut(TOKÝ) yaptýn herkes ev sahibi oldu.
 Suçlusun Türki...Devamýný Gör
 SEN SUÇLUSUN BAÞBAKANIM !!!
 Suçlusun erdoðan asgari ücret 184 tl iken 760 tl yaptýn(vergiler dahil)......
 Suçlusun hýzlý tren projesini baþlattýn...
 Suçlusun köyümüze kadar asfalt yol yaptýn
 Suçlusun yüzbinlerce konut(TOKÝ) yaptýn herkes ev sahibi oldu.
 Suçlusun Türkiye geneli 150.000 de......rsl...ik yaptýn, üniversitesi olmayan þehir býrakmadýn.
 Suçlusun senden önce üniversite öðrencisine 45 tl veriliyordu sen 200+120=320 tl verdin.
 Çiftçiye krediyi senden önce %59 faizle veriliyordu sen %5,2 faizle verdin suçlusun.
 Suçlusun Halk bankasý sen den önce esnafa %47 faizle kredi veriyordu sen %13,%10 en son olarak %5 yaptýn
 Senden öncekiler camiyi medreseyi ahýr olarak kullandýlar sen restore ettin.suçlusun
 Suçlusun 18 yaþýna kadar ücretsiz saðlýk hitmetleri verdirdin.
 Suçlusun artýk kimse hastanelerde ücret ödeyemediði için rehin kalmýyor.
 Suçlusun erdoðan Sosyal dayanýþma fonu 892 milyon tl iken 2milyar 365milyon tl ye yükselttin
 Suçlusun, enflasyon canavarýný boðdun attýn.
 Suçlusun Çiftçi eksede ekmesede tarým desteði alýyor
 Suçlusun Borçlar ötelenip faiz alýnmýyor
 Suçlusun sen gelmeden önce gece yatardýk ZAM, sabah kalkardýk ZAM.þimdi yok.suçlusun.
 Suçlusun Türkiye orta doðunun lideri oldu.
 Suçlusun Türkiye dünyanýn en büyük 15. Ekonomisi oldu
 Suçlusun erdoðan ders kitaplarýný ücretsiz verdin
 Suçlusun erdoðan marmaray projesinin temellerini bitirdin
 Suçlusun erdoðan bu ülkenin milli gelirini 800 milyar dolara çýkarttýn…
 Suçlusun erdoðan karadeniz sahil yolunu bitirdin
 Suçlusun erdoðan türkiye’yi dünyaya duyurdun
 Suçlusun erdoðan cumhuriyet tarihinde en fazla duble yol yaptýn
 Suçlusun baþbakaným 13.000 hastaneyi 31.500’e çýkardýn
 Suçlusun artýk aile doktorlarýmýz var
 Suçlusun erdoðan çiftçiye mazot desteði verdin
 Suçlusun bankalarý batýrmadýn rantçýlarý doyurmadýn kepenkleri kapattýrmadýn enflasyonu patlatmadýn
 Suçlusun erdoðan kiþi baþýna milli geliri 1.300 dolardan 10.000 dolara çýkardýn
 Suçlusun erdoðan türkiyede enflasyonu tek haneli rakamlara indirdin
 Suçlusun imf den alýp kodamanlara peþ keþ çekmedin
 Suçlusun baþbakan, piyade tüfeði yapamayan ülkeye uçak fabrikasý kurdun
 Suçlusun erdoðan çünkü kan emici vampirlerin tekerlerine çomak soktun
 Suçlusun erdoðan kardeþlik projesi baþlattýn
 Suçlusun erdoðan türkiyede ilk defa imfsiz ekomominin olmasýný saðladýn
 Suçlusun erdoðan çeteleri çökerttin, mafyayý bitirdin.
 Suçlusun erdoðan öðretmenler eðitime hazýrlýk ödeneði verdin
 Suçlusun erdoðan çünkü bütün arap ülkelerindeki kiþiler birbirlerine türk bayraðýný nereden buluruz diye soruyarlar suçlusun baþbakaným! Çünkü sen cumhuriyetten 2002 yýlýna kadar yapýlan gerek alt yapý gerek üst yapý her türlü þeyin 8 yýlda 3 katýný yaptýn
 Suçlusun erdoðan özürlülerin maaþýný arttýrýp onlara bakanlarada maaþ baðladýðýn için
 ONE MÝNUTE SUÇLUSUN GARÝBAN SOFRALARINDA ÝFTAR AÇTIÐIN ÝÇÝN
 Suçlusun ücretsiz kömür daðýttýðýn için
 Kimse kusura bakmasýn 81 ilin hepsine ayrý ayrý kazandýrdýklarýný sayamam þimdi þuçlusun sen
 Ýmkaný olmayan ailelerin kýz ve erkek öðrencilerine her ay düzenli para verdin eðitim için suçlusun sen!!!

 Telekomonikasyon firmalarý ve diger bilimum host vs. firmalarýna herhangi bir kural getirmedin trilyonlar PaklanmakTa Suclusun baþbakaným suclusun iþ yok diyen millet Uyanýn Uyanýn yokmu iþ ? Türk genci Ancak kýcýný baþýný oynatsýn O iþi yapmam bu iþi yapmam inþaat da calýsmam Mobilyacýlýk yapmam marangozla iþim olmaz O yüzden iþ yok Önce bir araþtýrýn Arge Arge.. Biraz araþtýrmacý olsa.. bu millet Neler deðiþirdi neler .. Bu devlet acaba Bazý olaylara neden ses cýkarmýyor Baþbakaným neden ses etmiyor .. Türk genci kafasýný calýstýrsýnda gelecegini kurtarsýn die ... Ama nerde türk gencinde o akýl nerde o zeka sadece Otursunlar aksam a kadar Yok tayyip þöyle yok böyle.... Yok Bihter þunu yapmýþ Yok Behlül þuna aþýk olmuþ Baþka iþiniz yok zaten .. ulan biraz Gözünüzü acýnda iþ varmý yokmu saga sola bir bakýn Bu Pc [ bilgisayar ] vs. iþleri net iþleri Boþuna mý ilerlemekte Millet paralarý aklaya dursun .. siz akþam a kadar yatýn yattýgýnýz yerde iþ bekleyin ... Birde utanmadan iþssizlik parasý alýorsunuz ... ücretsiz kurslar boþunamý yapýldý Cýkýp balkonlarýnda hava almak icin sanýrým ? ... Önce Türk Genci Kendi kýcýný toplasýn iki adým gitsinde ücretsiz kurslarda ders görsün ondan sonra baksýn bakalým iþ varmý piyasada yokmu .. Daha sonra Seni eleþtirsin ... Suclusun baþbakaným sen suclanmaya devam et akýllanýr elbet bu millet .(ak parti devamlý hizmet yaptýðý için rakamlar eksik kalmaktadýr kusura bakmayýn) :))
 
Sen tek baþýna yük taþýmaya alýþtýn Usta,
 Sen her türlü çelmeye alýþtýn Usta,
 Sen her türlü iftiraya uðradýn Usta,
 Sen çok oyunlara geldin Usta,
 Sen bugünlere sana inananlarla geldin Usta,
 Ýþte biz senin inananlarýn daima yanýndayýz Usta,
 Biz sana güveniyoruz,biz kötü gün dostuyuz Usta,
 Biz kara günleri fýrsat bilenlere alýþtýk Us
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
SEN SUÇLUSUN BAÞBAKANIM !!!
« Yanıtla #1 : 20 Mart 2012, 07:51:49 »
evet abla teþekkür ederim.
sahiden böyledir dünya iþte, ne kadar hizmet etseniz de yaranamazsýnýz insanlara...
geçmiþi çabuk unuturlar, yüz yýlda yapýlamayaný yaparsýnýz, iþi ne yapacaktý tabi derler...
ne diyelim, demek ki önemli olan hizmetin ALLAH için yürütülmesi, karþýlýðýnýn ondan beklenmesi.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!