• 21 Şubat 2020, 06:45:17

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sence beni kim sürdü hakim amca  (Okunma sayısı 372 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Sence beni kim sürdü hakim amca
« : 17 Eylül 2012, 17:03:31 »
SENCE BENÝ KÝM SÜRDÜ BEY AMCA?






SENCE BENÝ KÝM SÜRDÜ BEY AMCA?
 
Sen sürgün edilen bir çocuðun hikayesini bilir misin bey amca? Ben Sürgün edildiðim de henüz 12 yaþýnda bir kýz çocuðuydum… Havada inceden karlarýn savrulduðu o gün, Annemin gözyaþlarýný da içime gömerek, ay
ýrdýlar beni okulumdan öðretmenimden, arkadaþlarýmdan ve çocuksu telaþlarýmdan…
 
Evet ben sürgün edilen Polis Mehmet in, saçlarýna dokunmaya kýyamadýðý 12 yaþýnda ki minik kýzýydým… Çocuksu düþlerine kocaman bir sürgünün çirkinliði sýðdýran minik çiçeðiydim … Hiç unutmadým, kaldýðýmýz lojmanýn balkonundan aþaðýya bakarken, ensesi kalýn, omzu kalabalýk, sesi gür o damýn babamý, çocuk gibi azarladýðý günü... Baþýný yukarý kaldýrdýðýnda içeri kaçtýðým için belki beni göremedi babam; ama ben onun yumruðunu sýkan, diþi diþine vuran ve ‘ Ben kimsenin uþaðý deðilim’ diyen o titrek sesini, o çaresiz halini gömdüm minik yüreðime… O günden sonra bir daha eskisi gibi olamadý babam… Hep mahcuptu bakýþlarý… Hep daha suskun, hep daha derin… Gözleri hep uzaklarý özler gibiydi artýk… Arada bir güldürsem de onu, o aslýnda hep aðlarcasýna baktý yüzüme… Sanki bu çirkin düzen onun eseriymiþ gibi. Biliyorum içinden bir ses ‘çek git!’ dese de yapamýyordu! Onunla birlikte sürgün edilen eþini ve kýzýný bir kez daha yaralamak istemiyordu… Onu bir hiç yerine koyanlar gibi vicdansýz, onlar kadar zalim, olamýyordu…

Her sofraya oturduðun da ‘Çok þükür de! Hep kendi hakkýný ye kýzým…’ diyerek baþýmý okþayan, miras diye bana onurunu býrakan, yansa da doðruyu konuþan; ama yalnýzlýðýn en dibine mahkum olan babamý yýkan þeyi zaman geçtikçe daha iyi anlar oldum. Bir insaný lal eden, bazen bir lokma ekmeðin kaygýsý deðil midir? Yaþamýna sebep olduðu ailesini doyurmak derdi deðil midir? Onu beþ para etmezin birine baþ eðmek zorunda býrakan bu yaþam savaþý deðil midir? Hayatýndan neþesinden umudundan çalan bu deðil midir? Seni çocuk gibi azarlayan zalimin elini güçlü kýlan en kalleþ silah bu deðil midir?

Bugün 26 yaþýndayým… Babam hayata gözlerini yumalý tam 4 yýl oldu… Hasta ve kýrgýn kalbi fazla dayanamadý biliyorum… Hiçbir zaman sindiremedi yaþadýðýný sýðdýramadý küçük Nagihan’ ýn gözünde ki yaþý içine… Ben onu her gün özlüyorum… Isýnan þu hayatý ve kokuþan insanlarý gördükçe, bir zengine yazdýðý ceza için sürgün edilen babamý daha çok arýyorum… Eski fotoðraflarýmýza bakýyorum… Bir çoðunda yanýmda yok! Çünkü þu ikinci emri dediðiniz þeyin onu bizden ayýrdýðýný çok iyi biliyorum.

Þimdi koca bir þirket de, idareci olarak, 25 personelle çalýþýyorum… Çay taþýyanýndan, yer süpürenine kadar herkese, elimden geldiðince tebessüm ediyorum ve onlara her baktýðýmda küçük kýzlarýný hatýrlýyorum ve sadece kendi hakkýmý yemeðe özen gösteriyorum.

En son Hatay da ki olay ile eski yaralarýmýn kanadýðýný hissetim … Günlerce aðladým… Ama þimdi gördüm ki o gün babam gibi yalnýzlýða itilenler, bu gün bir arada … Sesleri daha gür… Artýk küçük kýzlarý, vefakar eþleri, yorgun analarý babalarý ve çocukluk dostlarý el ele vermiþ. Kendisine bir parça cevap hakký bile tanýmayan bu vefasýz sisteme inat aileler bir haykýrýþ olmuþ. Geç de olsa bir dernek kurulmuþ. Büyük bir aile olduðumuzun farkýna varýlmýþ… 12 yaþýnda sürgün edilen bir kýz çocuðu olarak sonuna kadar yanýnýzdayým… Herkes kendi hakkýný yesin diye…
 
Nagihan. polis kýzý
 
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Sence beni kim sürdü hakim amca
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2012, 21:55:12 »
yav affe abla, bu yazý size mi ait?
doðrusu çok duygulu, içtenlikle yazýlmýþ bir yazý.
muhtemelen sizindir sanýyorum.
çok teþekkür ediyorum benim güzel ablacým, bizimle paylaþtýðýn, yüreðini buraya döktüðün için.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Sence beni kim sürdü hakim amca
« Yanıtla #2 : 24 Eylül 2012, 13:54:52 »
MiM hocam gerçekler yaþanmýþ olaylar birde içindeysen bu olaylarýn insanda derin acýlar býrakýyor bu yazýnýn bir kýsmý benim arkadýþýmýn kýzýna polis kýzý bir kýsmýda bana ayit daha bir çok þey yazmak isterdim haykýracasýna baðýrmak isterdim fakat olmuyor duygularýmýzý yazýya dökmekten baþka RABBÝM tüm güvenlik güçlerini  askermizi  polisimiz korusun onca terör olayýnýn içinede birde böyle haksýzlýklara uðruyorlar RABBÝM  sabýrlar versin
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.