• 25 Şubat 2020, 11:09:39

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Senden Ýyi Olmasýn! mý?  (Okunma sayısı 372 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

  • FoRuM Dostu
  • TaLiP
  • ****
  • İleti: 146
  • Teþekkür 18
Senden Ýyi Olmasýn! mý?
« : 17 Kasım 2012, 00:37:32 »
Pek tatlý bir nezaket cümlemiz vardýr. Birisinin yanýnda bir baþkasýný övüyorsanýz, "Senden iyi olmasýn!" dersiniz!
Sadýk Þanlý kardeþimin o incelik dolu anlatýsýný okuduðumdan beri bu iltifata itiraz ediyorum:
"...kapýnýn zili çaldý. Karþýmda uzun zamandýr görmediðim bir dostum. Selamlaþýp, kucaklaþtýk. Çay eþliðinde uzun bir sohbet için salona geçtik.

Nasýl geçtiðini anlayamadýðýmýz üç koca saatin ardýndan misafirim 'Geç oldu, bana müsaade' diyerek noktayý koydu ve kalktý. Ona eþlik ettim. Sokaðýn baþýna vardýðýmýzda 'Þimdi ayrýlýk vakti. Ben gidiyorum, ta ki benden hayýrlýsý gelsin inþALLAH' diyerek elini uzattý. Kucaklaþýrken, dostumun ettiði duaya alýþkanlýkla 'amin' dedim.
Eve dönerken, arkadaþýmýn veda sözleri takýldý aklýma. Düþündüm, düþündükçe ürperdim. Bu bir dua idi. Ýlk kez duyduðum yaman bir dua. Gayri ihtiyari birkaç kez tekrarladým. Sýcacýk duygularla doldum. Bir þey tarafýndan kuþatýlmýþtým. Bütün benliðimi dolduran güzel bir þey.
Ertesi gün ilk iþim arkadaþýmý telefonla aramak oldu. Nedir, nereden duydun diye sordum. Bu özlü duadan çok etkilendiðimi anlayan dostum, 'Hz. Ýsa Aleyhisselam'ýn, Peygamber Efendimizin (SallALLAHu Aleyhi Vesellem) geleceðini müjdelediði sözmüþ bu' dedi. Ne güzel dua imiþ! 'Tuttum bu duayý' dedim. Güldü ve 'o halde hiç býrakma.'

Ben gidiyorum, ta ki benden hayýrlýsý gelsin inþALLAH."
Ýsâ'ya (Aleyhisselam) ve O'nun müjdelediði En Ýyi'ye (SallALLAHu Aleyhi Vesellem) hürmeten: Kalktýðým koltuða benden iyisi otursun. Sustuðum anda benden iyisi konuþmaya baþlasýn. Olmadýðým odalarý benden iyiler doldursun. Yetiþemediðim yerlere benden iyiler yetiþsin....

"Senden iyi olmasýn!" diyen dostlarýmýn bu duasýna, Ýsa Aleyhisselâmýn duasýna "amin" deme hatýrýna "amin" diyemeyeceðimi söylüyorum. Þaka yollu, "Bana beddua ediyorsun galiba!" diyorum. "Ya benden iyiler olmasa, ne ederim ben bu dünyada? Kim beni þaþtýðýmda uyaracak? Kim beni hüzne düþtüðümde teselli edecek ki...

Sonra peygamberlerin kavimleriyle yaþadýklarý imtihanlarý hatýrlýyorum. O toplulukta o peygamberden iyisi yoktu! Ama nasýl acýlar çekti? Ne dayanýlmaz sýkýntýlara göðüs gerdi?
"Benden iyi(ler) olsun elbette.. Bende peygamber yalnýzlýðýna sabredecek iyilik yok ki!"

Senai Demirci
[/font][/size]


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?