• 30 Mayıs 2020, 02:27:37

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dile Gül Koymak...  (Okunma sayısı 494 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dile Gül Koymak...
« : 21 Kasım 2012, 03:46:51 »
Konuþmasýndan anlaþýlýr insan. Güzel konuþmasýndan…
Kalpten kalbe yol vardýr derler. Bunu biraz daha deðiþtirerek söylersek:
Dilden kalbe yol vardýr.

Gönlü yumuþak insanlarýn konuþmalarý da yumuþak ve ýlýmlýdýr. Onlar asla kalp kýrmaz. Çünkü bir mihenk vardýr gönülde; sözünü önce ölçer biçer sonra muhatabýna sunar.

Katý kalpli insanlar ise, bu mihengi yitirmiþtir. Gönül kayalýklarýnda paramparça olmuþtur mihenkleri. Nereye vuracak ve sözünü tartacak? O altýn ile bakýrý birbirinden ayýramaz artýk. Olur olmaz yerde kelâm eder, ya baþ kýrar, ya da göz çýkarýr.

Ilýk meltemler gibi soluklar gerek bize. Gönüllere ulaþtýðýnda, bahar çiçekleri açtýran. En sert yürekleri dahi yumuþatan, yoðuran, þekillendiren…

“Tatlý söz yýlaný deliðinden çýkarýr.” denmiþ, derler. Ne kadar doðru. En öfkeli olduðumuz anlarda bile yüreðimizdeki karanlýðý gündüz aydýnlýðýna çevirir güzel bir söz.

“Söz ola kese savaþý
Söz ola kestire baþý
Söz ola ahulu aþý,
Yað ile bal ede bir söz.”

diyor Yunus.

Elbette öyledir. En karamsar ve kaos yüklü anlarý bile cennet iklimine çevirir, alýmlý ve iç açýcý bir söz. Bu sebepten, güzel ve nazik konuþan insanlarýn pek düþmanlarý olmaz çevrelerinde. Bilmeden bir gönül kýrarlarsa, hemen tamir ediverirler bir kaç kelimeyle. Mayalarýnda yalan olmadýðý için, inandýrýcý bulur çevreleri böyle kiþileri.

Zaten yalana ihtiyaçlarý da yoktur, böyle gönül ve söz ustalarýnýn. Bazen bilmeden açtýklarý yaralar olur elbet gönüllerde. Ama bu bilmeden olur çoðu kez. Lâkin o yarayý dudaklarýndan akan bal gibi kelimelerle, sihirli cümlelerle bir anda iyileþtirirler. Asla baþka bir zamana býrakmazlar açtýklarý yaralarý, oluþturduklarý çizikleri. Anýnda pansuman eder ve tedaviye geçerler.

Acý konuþan insan böyle mi? Dil yayýndan karþýdakine fýrlattýklarý kýrýcý söz oku, paramparça eder muhatabýn yüreðini. Onlar dönüp bakmazlar bile. Hani yolda arabayla bir hayvaný veya insaný ezen acýmasýz þoförler vardýr; arkalarýna bile bakmadan kaçýp giden… Aynen öyledir bu zalimler de… Kýrdýklarý kalbin çýrpýnýþlarý ve yanaklardan sýzan damlalarý görmezlikten gelip, dönüp giderler. Öylelerini akrebe benzetebiliriz.

Sokmaktan zevk alan acýmasýz akreplere… Dillerini de, zehirli iðnelere…

Arkadaþ! Inancýn yumuþak ikliminde bir meltem yumuþaklýðýna çevir sözlerini.
Yüreði kýrgýn olanlarýn doktoru ol, masum gönüllerin cellâdý deðil! Yaralý gönüllere Hýzýr gibi yetiþ. Onlarýn kýrgýnlýklarýný gider. Yaralarýna söz merheminden sür. Gönlünden akýp gelen ve kelimelerle harmanlanýp, dövülüp þekillenen manevî iksirinle onlarý iyileþtir.

Bak bu hususta Hz. Ömer ne diyor: “Ey Kâbe seni bin sefer yýksam yine yapabilirim. Ama kýrýk bir kalbi asla!” Iþte bu derece zor durumda olan bir kýrýk kalp eðer onarýlýrsa sen artýk Halk’ýn sevgili kullarýndan olduðuna inanabilirsin. Çünkü bir hadis-i þerifte þöyle diyor, Nebiler Nebisi:

“Gerçek mümin, elinden ve dilinden baþkalarýnýn zarar görmediði kiþidir.”

Bir gün sahabiler, Nebiler Nebisi’nin yanýna varýp, ihtiyar bir kadýný övüyorlar.
“Þöyle ibadet ediyor, böyle namaz ve oruç tutuyor.”
Peygamber Efendimiz: “Çevresine davranýþlarý nasýl o kadýnýn?” diye sorunca, sahibiler: “Çevresine hep kötü davranýyor, Ya Resulullah. Konuþmasýyla kalp kýrýyor.” diyor.
Bunun üzerine Resûlü Ekrem: “Söyleyin o kadýna, cehennemde yerini hazýrlasýn.” diyor.

Iþte dost! Tatlý dil ve acý dil arasýndaki fark, cennet ile cehennem arasýndaki fark gibidir.

Sen diline ister gül koy, istersen bal ve gönüllere cennet asa bir iklim ör.

Istersen kor koy, baþkalarýný alev alev yak.

Tercih senin


Mehmet Erdoðan

Cenan

 • Ziyaretçi
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #1 : 21 Kasım 2012, 07:18:23 »

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #2 : 21 Kasım 2012, 21:11:33 »
Mevcut olan konu üzerine ekleme yapmýþýz....

Bu günahkarýn cehaletine veriniz...

Hakkýnýzý helal eyleyiniz...

Cenan

 • Ziyaretçi
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #3 : 21 Kasım 2012, 21:19:45 »
Lütfen, estaðfirullah.

Ýnsanlýk hali :)


Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #4 : 21 Kasım 2012, 21:26:59 »
Rabbim razý olsun deðerli kardeþim....

Cenan

 • Ziyaretçi
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #5 : 21 Kasım 2012, 21:30:01 »
Ecmain inþALLAH.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #6 : 21 Kasım 2012, 23:29:13 »
ALLAH razý olsun yorgun kardeþim..Bu güzel öðretiyi bir kere daha aldýk..ÝnþaALLAH yaþayanlardan oluruz..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #7 : 21 Kasım 2012, 23:32:02 »
Burdan devam edelim mi?

http://www.xn--inirah-xjb.com/index.php?topic=6093.msg39088;topicseen#msg39088

Cenan kardeþim ,sevdiðimiz kardeþlerimizi ve biraz da, geçmiþi hatýrlayýp yad etmemize vesile oldunuz..ALLAH sizden razý olsun kardeþim..
 :gul[1]:

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Dile Gül Koymak...
« Yanıtla #8 : 22 Kasım 2012, 03:10:06 »
Ecmain olsun ÝnþALLAH....