• 12 Temmuz 2020, 21:09:17

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hadi babasý, öp de geçsin bu ayrýlýk acýsý"..  (Okunma sayısı 511 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Kýzým gelecek birazdan
 Çok az vaktimiz kaldý, hala ürperiyor ve korkuyorum
 Ya duramazsam ayaklarýmýn üzerinde?
 Ya býrakýpta kendimi aðlarsam gözünün önünde?
 
Hayýr yapamam! Bu olmamalý
 Toparlanmalýyým bir an önce
 Her zamanki gibi dik durmalýyým karþýsýnda
 Hem kýzýmý "erkekler aðlamaz, hele babalar hiç aðlamaz" diye inandýrmýþtým
 Sürdürmeliyim o koca yalaný
 
Kýzým gelecek birazdan yanýma
 Canýmýn yongasý, yüreðimin ta þurasý
 Daha þimdiden hissediyorum belimin orta yerinden kýrýldýðýný
 Çözüldüðünü dizlerimin baðýný
 
O gelmeden kendimi toparlamalý ve alýþtýrma yapmalýyým
 Onu gelinlik içinde görür görmez "prensesler gibi olmuþsun kýzým" demeliyim
 Ya da yok
 "Caným yavrum, o kadar güzel olmuþsun ki seni vermekten vazgeçebilirim" demeliyim
 Ya da þöyle diyeyim en iyisi
 "Birisi cennetin kapýlarýný açýk býrakmýþ da bu melekler güzeli buraya mý kaçmýþ?" desem
 
Ama aðlar ben bunlarý söylersem
 Zaten o benim hep prensesim, hep melekler güzelimdi
 En iyisi hiçbir þey demeden
 "Hayýrlý uðurlu olsun kýzým, ALLAH baþýnýzý bozmasýn"diyeyim kestirmeden
 
Ama bu da çok katý olmaz mý?
 Olsun, zaten kýzým beni hep katý bilirdi
 Bir yere gitse "neredeydin?" diye
 Gittiði yerden geç gelse " kýz baþýna bu saate kadar ne geziyorsun?" diye kýzardým
 O da surat asar, bazen karþýlýk verir giderdi karþýmdan
 
Ama benim ona hep kýzdýðýmý ve baský kurduðumu düþünsede
 Hiç kýzmadým ben melekler güzelime
 Kýzamazdým, kýyamazdým
 
Baþýna bir þey gelir, incinir, korkar da yanýnda ben olamam diye titrerdim
 Onun týrnaðýna taþ deyse benim yüreðime kan akardý
 Onun saçýnýn teli kopsa benim yüreðim doðrulmazdý
 Babaydým ben, sevdiðimi deðilde hep tepkilerimi belli ederdim
 
Hep sevdim onu belli etmeden
 Geceleri az mý izledim gizli gizli uykusunu bölmeden
 Az mý dua ettim "ALLAH'ým alma canýmý kýzýmýn mutlulukla mürvetini görmeden"
 
Kýzým gelecek birazdan
 Daha doðrusu öpüp elimi helallik isteyecek, uçacak yuvadan
 Boðazým düðüm düðüm, yüreðim iki büklüm
 Keþke açabilsem de yüreðimi öpse kýzým kanayan bu yaramdan
 Öpse de geçse acýsý her yandan
 
Kýzým gelecek ve gidecek birazdan
 Kýzým gidiyorsun da yokluðuna nasýl dayanacak bu ruhsuz sandýðýn baban?
 Aðlarsam eðer sanma ki sadece mutluluktan, hepsi ayrýlýktan tomurcuðum
 Hepsi ayrýlýktan
 
Çok sevdi seni baban
 Çok aðladý içinden ama gözünden yaþ akmadan
 Hasta olduðunda, düþtüðünde, üþüdüðünde, üzüldüðünde
 Katý deðildim ben kýzým
 Sadece sana karþý hassas ve zayýf olduðumu bilme diyeydi hepsi
 Yani kýnalý kuzum hepsi yalandan, hepsi korkudan
 
Seni çok seviyorum kýzým
 Gidiþine kan aðlasamda yine yalan söyleyeceðim sana
 Mutluluktan aðlýyorum desemde halbu ki ayrýlýktan
 Halbu ki yokluðuna alýþamayacak oluþumdan
 
Güle güle git diyecek kýzýna bu yorgun babasý
 Mutlulukla dolsun diyecek evi, yuvasý
 Ýncinmesin yüreðin, akmasýn diyecek gözünün yaþý
 Kurban olur ona babasý
 Desem mi ona acaba
 "Hadi babasý, öp de geçsin bu ayrýlýk acýsý"..
 
:cry: :cry: :cry: :cry: :gul[1]:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Hadi babasý, öp de geçsin bu ayrýlýk acýsý"..
« Yanıtla #1 : 27 Ocak 2013, 20:40:43 »
 :gul[1]:

:'(..