• 09 Ağustos 2020, 17:18:41

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ya Cabbar!  (Okunma sayısı 353 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Ya Cabbar!
« : 27 Şubat 2013, 21:43:30 »
Ya Cabbar!
 
Sen ki maðrurlarý gururlarýna esir eylersin.
 Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin.
 Sen ki zor kullanýp zulmedenleri vicdanlarýnýn pençesine hapsedersin.
 Bir sineði vasýta eyle de Nemrutlardan kurtar bizi.
 Bir asayý vesile eyle de firavunlara galip getir bizi.
 Ebabilleri gönderde Ebrehelerin fillerinden koru kalbimizi.
 Nefsimizin bizi isyana zorlamasýna izin verme.
 Aklýmýzýn bizi saptýrmasýna geçit verme.
 Hep itaat üzere sabit kýl bizi
 Estaðfirullah Estaðfirullah Estaðfirullah
 Affýna sýðýnýyoruz bizleri affeyle Ya Rabbim
 Bizi hayýrlý ilminle donat..
 


Ya Mütekebbir!
 

Ben acizim Sen Kadirsin
 Ben fakirim Sen Rahimsin
 Ben ölüyüm Sen Hayysýn
 Ben çaresizim Sen Ehadsýn
 Ben muhtacým Sen Samedsin
 Ben saðýrým iþiten Sensin
 Ben körüm gören Sensin
 Ben dilsizim konuþan Sensin
 Ben yaratýlýyorum yaradan Sensin
 Ben yokum var eden Sensin
 Ben hiçim ama emellerim büyüktür
 Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
 Ben isterim çünkü Sen büyüksün
 Þahit yaz büyüklüðüne bu küçük kalbimi
 Yüceliði gönlü aydýnlatan vuslata
 Gönlümüzden hiç mi hiç çýkmayan Rabbim
 Bizi hayýrlý ilim denizinde yüzdür.
 

Ya Aziz!
 

Ýzzet Senindir Sendendir izzet.
 Sen dilersen kimse zillete düþmez.
 Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz.
 Kalbim yalnýz Sana kanar.
 Yakýnlýðýnla aziz eyle kalbimi.
 Ruhum yalnýz Seni arar.
 Huzurunla aziz eyle ruhumu.
 Hâlim yalnýz Sana aþikar.
 Baþkalarýnýn yanýnda rezil etme beni.
 Bizi SENSÝZ býrakma
 Bizi bize býrakma YA Rabbim
 

Ya Halýk!
 

Sen ol deyince her þey oluverir
 Ol de olayým yarattýklarýnýn arasýnda kalayým
 Halk ettiðin gibi ahlaklanayým
 Sen yarattýn diye güzel olayým
 Hep en güzel kývamda kalayým
 Ancak SENÝN kapýnýn kulunum
 Ve sadece ancak ve ancak Sana hayran bir kulunum ben
 Hayýrlý ilmini diliyorum Ya Rabbim
 Beni ilminle kuþat.
 Hayýrlý ilim ver bize ya Rabbim
 
Ya Melik!
 

Kimsenin kimseye fayda vermediði gün hüküm Senin
 Gökler yarýlýrken sahibim Sensin
 Yýldýzlar daðýlýrken sahibim Sensin
 Varlýðým bana ait deðil varým yoðum Senin
 Elimde olanlar benim deðil sahiplendiklerim de Senin
 Yokluða düþürme beni an Senin
 Darlýk verme kalbime mekan Senin
 Ey Dost sonsuzluk ve bahtiyarlýk istiyorsan bu gece uyuma
 Hayýrlý ilim ver bize Ya Rabbim


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?