• 30 Mayıs 2020, 03:04:06

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ALLAH kuluna yetmez mi?  (Okunma sayısı 525 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
ALLAH kuluna yetmez mi?
« : 03 Mart 2013, 23:12:04 »
ALLAH kuluna yetmez mi?
 
(Zümer, 36)
 
Yapayalnýz kalýrým zaman zaman, yanýlýrým, düþerim.
 
Bilsem ki sen varsýn, sen kaldýrýrsýn düþtüðümde ve sen doðrultursun yanýldýðýmda. Sen çýkarýrsýn aydýnlýklarla.
 
Sen kavuþturursun en ümitsiz kaldýðýmda en ümitli yarýnlara, gecenin içinden güneþi çýkardýðýn gibi.
 
Ve çýktýðýmda da bilirim, ayaklarýmla çýksam da yürüten sensin.Birisi tutsa elimden, tutturan sen.
 
Yüzünde güller açarak gülse birisi bana, sevdiren sensin, açtýran sen.
 
Kalbimizin kapýlarýný zorluyoruz elimizde anahtarlar.
 
Sen açýl dediðinde iþleyecek anahtarlar ve iþte o zaman kurtulup tüm dayanaklardan yalnýz sana dayanacaðýz.
 
Müminler yalnýz ALLAH’a dayansýnlar. (Maide, 11)
 
O ne güzel vekil
 
Ýbrahim a.s. ateþe atýlýrken Cebrail a.s. gelerek sordu:
 
Bir ihtiyacýn var mý?
 
Ýbrahim a.s. daha önce ALLAH bana yeter, o ne güzel koruyucudur. demiþti. Bu sözünde vefa göstererek:
 Senden bir þey istemem, dedi.
 . . .
 Peygamber s.a.v. Efendimiz de Müþrikler size karþý toplandýlar, baþýnýzýn çaresine bakýnýz! denildiðinde ALLAH bize yeter.
 
O ne güzel vekildir. demiþtir. Nitekim bu haber müslümanlarýn imanýný arttýrmýþtý ve onlar hep birlikte ALLAH bize yeter, o ne güzel vekildir. demiþlerdir.
 
Efendimiz evinden çýkarken
 
ALLAH’ýn ismine sýðýnýyor ve ALLAH’a tevekkül ediyorum.
 
ALLAHým, doðru yoldan sapmaktan ve saptýrýlmaktan, haksýzlýk etmekten ve haksýzlýða uðramaktan, saygýsýzlýk etmekten ve saygýsýzlýða uðramaktan sana sýðýnýrým. derdi.
 
Efendimiz s.a.v. Bir arkadaþýna da þu duayý tavsiye etti:
 
Kim evinden çýkarken, ALLAH’ýn adýyla çýkýyor, ALLAH’a güveniyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak ALLAH’ýn yardýmýyladýr.

derse kendisine ;Doðruya iletildin, ihtiyaçlarýn karþýlandý, düþmanlarýndan korundun. diye cevap verilir. Þeytan da kendisinden uzaklaþýr.
 
Elvida Ünlü


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?