• 08 Temmuz 2020, 04:52:13

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Gönülden dua edelim yaradana....  (Okunma sayısı 472 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 116
 • Teþekkür 21
Gönülden dua edelim yaradana....
« : 15 Mart 2013, 21:39:09 »
Gönülden dua edelim yaradana....

Selamun Aleyküm ;
 
Dua etmek bir ibadettir ve Rabbimizle konuþmak ona yönelmektir...Þimdi hep beraber aþaðýdaki bilgilerden yararlanarak dua edelim,RABBÝMÝZE yönelim.
 
Dua etmeye baþladýðýmýzda kalben gönlümüzle seslenelim yüce YARADANA önce, sonra dilimize getirdiðimizdede ilk olarak 'YA ALLAH' diye baþlayalým... Denilir ki ;

Gönülden bir dua olduðunda ve kul 'YA ALLAH' diye RABBÝNE seslendiðinde RABBÝMÝZ 'Buyur kulum' dermiþ.
 
Ve unutmadan; Kalbimizle ALLAH’ýn (CC) yarattýklarýný fikredelim,Çünkü; Fikirsiz zikirin, zikirsiz fikirin faydasý yoktur.
 

Gelin Hep Beraber Uygulayalým Kardeþlerim,Ablalarým,Abilerim....
 

... 1- Her gün bir köþeye oturun. Hiçbir þey söylemeyin.
 Yalnýz ALLAHý düþünün. Böyle yaparsanýz dimaðýnýzý ALLAHa açmýþ olursunuz.

2- Sonra basit cümlelerle sesli olarak dua etmeye baþlayýn.
 Kafanýzda olan herhangi bir þeyi yaradana söyleyin.
ALLAHla kendi günlük dilinizle konuþun, o sizi anlayacaktýr.

3- Her gün iþe giderken, trende veya otobüste dua edin.
 Dua ederken gözlerinizi kapayýn, dünyayla iliþkinizi kesip yalnýzca ALLAHýn varlýðýný hissedin.
 Bunu her gün yaptýkça ALLAH'ýn varlýðýný daha iyi hissedeceksiniz.

4- Dua ederken ALLAH'tan her gün bir þeyler istemeyin,
 onun yerine bize bahþettiði nimetler ve yaptýðý yardýmlar için teþekkür edin.
 
5- Dua ederken dualarýnýzýn sevdiklerinize ulaþacaðýna,
 ALLAH'ýn da onlarý sevip koruyacaðýna inanarak dua edin.

6- Dua ederken aklýnýza hiçbir olumsuz düþünce getirmeyin.
 Yalnýz olumlu düþüncelerle ilgili dualar etkili olur, bunu aklýnýzdan çýkarmayýn.

7- Daima ALLAH'ýn sizin için yapacaklarýný kabul edeceðinizi belirtin.
 ALLAH'a isteklerinizi de belirtin, fakat ALLAH ne yaparsa onu kabul edeceðinizi de ifade edin.
 Onun sizin için yaptýklarý, sizin isteklerinizden her zaman daha iyi olur.
Bunu da sakýn unutmayýn.

8- Herþeyi ALLAH'ýn iradesine býraktýðýnýzý belirtin.
 ALLAH'tan size en iyi þeyleri yapma yeteneði vermesini isteyin.
 Hareketlerinizin her türlü sonucunu ALLAH'ýn kararýna býrakacaðýnýzý belirtin.

9- Sevmediðiniz ve size kötü davranan insanlar için de dua edin.
 Gücenme, manevi gücün ortaya çýkmasýnda en büyük engeldir.

10- Kendileri için dua edeceðiniz insanlarýn bir listesini yapýn.
 Bu listeye sizinle doðrudan iliþkisi olmayan, uzaktan tanýdýðýnýz insanlarýn ismini de yazýn.
 Ne kadar çok insan için dua ederseniz, duanýn faydasýný o kadar çok görürsünüz.
 
ÝNÞALLAH Bunlarý alýþkanlýk haline getirelim...
 
ALLAH HEPÝMÝZÝN YAR VE YARDIMCISI OLSUN ÝNÞALLAH....

Çevrimdışı £laf

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 116
 • Teþekkür 21
Gönülden dua edelim yaradana....
« Yanıtla #1 : 15 Mart 2013, 21:41:22 »
YA RABBÝ!
 
Gönlümdeki boþluðu sevdiðin baki þeylerle doldur.
 
Ben ne koydumsa çürüdü gitti....""


Ya Rabbim gönlümüzü daraltan her þeyden kalbimizi temizle.
 
Amin. Amin. Amin.
  :sad:

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Gönülden dua edelim yaradana....
« Yanıtla #2 : 17 Mayıs 2013, 02:28:46 »


Þu beþ gecede yapýlan duâ geri çevrilmez.
Regaib gecesi
Þabanýn 15. gecesi
Cuma
Ramazan bayramý ve Kurban bayramý gecesi.

Hadis-i Þerif Meâli (Ýbn-i Asâkir)

Cuma gününün hürmetine Cehennem bile sönermiþ.
ALLAHým! Cehennem ateþinden bizi muhafaza eyle diye Rabbimize yalvaralým.
ALLAH (c.c) Hazretleri mübarek cuma günlerini kullarýna büyük ikram buyuruyor.
ALLAH’ýmýz, ne kadar seviyor kulum bana secde etti diyor ALLAH’ü Teala. Habibinin ümmetine ne kadar sevgisi var Rabbimizin.
Ya Rabbi þu mübarek, muazzam sevginle, bütün dünya müslümanlarýna merhamet et.
Ya Rabbi insanlýða düþman olan, insanlýðýn kanýna giren, kanýna girmeye çalýþan bedbahtlara, fýrsat verme ya Rabbi.Ya Ýlahel alemin, asker yavrularýmýza selamet, milletimize saadet, ümmeti Muhammed’e imdat.

Gönenli Mehmet Efendi :gul[1]: