• 07 Haziran 2020, 10:19:45

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sultan II.Abdülhamid Han Hazretlerinin Duasý...  (Okunma sayısı 583 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

  • FoRuM Dostu
  • TaLiP
  • ****
  • İleti: 146
  • Teþekkür 18
Sultan II.Abdülhamid Han Hazretlerinin Duasý...
« : 29 Mart 2013, 04:30:10 »
Allâh ým helal etmiyorum!

Þahsýmý deðil, milletimi bu hale getirenlere, hakkýmý helal etmiyorum!
Beni, benim için lif lif yolsalar, cýmbýz cýmbýz zerrelerimi koparsalar, sarayýmý yaksalar, hanümanýmý, hanedanýmý söndürseler, çoluðumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de Sevgili’nin (SalAllâh u Aleyhi ve Sellem) yolunda yürüdüðüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateþe atan insanlara hakkýmý helal etmem!

Allâh ým! Mukaddes isimlerine kurban olduðum Allâh ým!

Ya Âdil!

Bana “Kýzýl Sultan” adýný takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri, þimdi beni devirenlere parçalatýyorsun!

Bu cellatlarý da, kim bilir, kimlere parçalatacaksýn?..

Fakat yâ Rahman!..

Adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz!
Bize acý!
Resûlünün, Sevgilinin, Kainatýn Efendisinin nurunu kaydeder gibi olduðu için bu hale gelen millete, rahmetinle, fazlýnla, lütfunla tecelli et!

Yâ Kâdir!

Kundaktaki yavruyu gagasýna almýþ, kaçýran leþ kuþunu düþürüp çocuðu kurtarmak ancak senin kudretine sýðabilir. Leþ kuþlarýnýn gagasýnda kundak çocuðuna dönen milletimi kurtar Allâh ým!

Ya Ma’bud !..

Ömrümde tek vakit farz namazý kaçýrdýðýmý hatýrlamýyorum!

Ama tek vakit namazým olduðunu iddiaya da nefsimde kuvvet bulamýyorum!..

Huzurunda eðileceðime kaskatý kalýyorum ve duada ruh teslim edeceðime yataðýmda kývranýyorum! Sana kulluk gösteremeyen bu kulunu affet Allâh ým!
Eðer, yýllarý tesbih dizisince süren hükümdarlýðýmda Seni bir kere anabildim, Resûlüne bir an baðlanabildimse, duamý, o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul et!

Yâ Sübhan! Þu titrek elleri, Kýyamet gününde sana “Ümmetim, ümmetim!” diye yalvaracak olan Habibinin eteðinde, þimdi “Milletim, milletim!”diye dilenen bu ihtiyarýn duasýný geri çevirme! Milletimi evvelâ “Ba’sü ba’de’l-mevtsiz” bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarýcýlar ve sahta kurtuluþlardan kurtar; ve ona bir gün gelecek kurtarýcýlarý, gerçek kurtuluþu nasib eyle!..

Benim artýk bu dünya gözüyle görebileceðim hiçbir saadet ümidim kalmadý.

Bari felâketi olsun bana daha fazla gösterme Allâh ým!

Ayakta duramaz, haldeyim!

Vadem ne gün dolacak Allâh ým?.. “


(Ulu Hakan II.Abdülhamid Han)

RUHUN ÞAD OLSUN EY CEDDÝ !.....


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?