• 11 Temmuz 2020, 07:54:30

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Afrikada Bir Sabah Namazý..  (Okunma sayısı 422 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Afrikada Bir Sabah Namazý..
« : 02 Haziran 2013, 08:26:59 »Bir seher vaktindesiniz. Teheccüdü ifa etmiþ ve o vaktin gereði olan istiðfarla güne baþlamýþsýnýz. Sünnetler eda edilmiþ, birazdan kametle sabah namazýna durmaya hazýrlanýyorsunuz. O sýrada sokaktan geçen bir münadinin, megafonla ateþli ateþli bir þeyler söylediðini iþitiyorsunuz. Afrika’dasýnýz. Sokaktan gelen sesin ne demek istediðini anlamýyorsunuz. Birlikte namaza hazýrlandýðýnýz dostunuz tercüme ediyor söylenenleri.

ALLAH’ýn oðlu Ýsa sizi cennete çaðýrýyor, koþun koþun Sizi ancak ALLAH’ýn oðlu Ýsa kurtaracaktýr, koþun..”

Abdullah Sert Aðabeyimiz, Ramazan Arýtürk, Alican Tatlý Beyler ve Hüdaverdi Yüksel kardeþimizle birlikte gittiðimiz bu Afrika seyahatinde iþittiklerimiz bizi þaþýrtýyor. Hepimiz ayný þeyleri düþünüyoruz. “Elin oðlu haþa ‘ALLAH’ýn oðlu’ diye inandýðý bir peygamberin yoluna davet için kalkmýþ þu teheccüd vaktini deðerlendiriyor, batýl davasý için uykusundan fedakarlýk ediyor. Peki biz ne durumdayýz?

Yoksa, “korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere onlar vücutlarýný yataklarýndan uzaklaþtýrýrlar.."” (Secde, 16) ayeti bize deðil de onlara mý sesleniyor?

Yoksa, “Geceleri pek az uyurlardý..” (Zariyat, 17) ayetinde bahsi geçen zümre biz deðil de onlar mýdýr?

“Seher vaktinde ALLAH’dan baðýþlanma dilerler”
(Âl-i Ýmrân, 17) dediði zümre kimdir?

Megafondaki ses bir süre sonra kesilince kamet getirildi ve sabah namazýný kýldýk. Sabah namazýnan sonra malum Haþr suresinin son üç ayeti okunur.

“Sübhanellahi ammâ yuþrikun - ALLAH (c.c) onlarýn ortak koþtuklarý þeylerden münezzehtir”
Bu ayetler hiç böylesi bir Afrika sabahýndaki kadar canlý ve anlamýn tam oturduðu bir þekilde inmedi kalbimize.

Bu seyahatimizde sýrtýnda yavrusunu taþýdýðý halde kreþte çocuklara arapça olarak kýrk hadisi ve amme cüzünü ezberleten Afrikalý analarý da gördük.

Yarýn kýyamet sabahý o Afrikalý ana çok rahat bir hesap verecektir ALLAHu alem. Zira onun þahitleri arasýnda bir de yavrusu var. Ve diyecek ki:

“Ya Rabbi anneciðimi affet. Ben daha minicikken onun sýrtýnda sanki ondan ayrýlmaz bir parça gibi sýnýflarda dolaþýrdým. Onun, Efendiler Efendisi’nin mübarek kelamlarýný daha üç, dört, beþ yaþlarýndaki abilerime ve ablalarýma öðrettiklerini, sadece kulaðýmla deðil, tüm bedenimle iþittim ya Rabbi, affediver..”

“Ey Ýman edenler! ALLAHtan korkun ve herkes, yarýna ne hazýrladýðýna baksýn, ALLAH’tan korkun, çünkü ALLAH, yaptýklarýnýzdan haberdardýr.”
(Haþr, 18)

Lokman Helvacý
Altýnoluk Dergisi..

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Afrikada Bir Sabah Namazý..
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2013, 23:50:23 »

Alıntı
“Ey Ýman edenler! ALLAHtan korkun ve herkes, yarýna ne hazýrladýðýna baksýn, ALLAH’tan korkun, çünkü ALLAH, yaptýklarýnýzdan haberdardýr.”
(Haþr, 18)
ametubillah  ALLAH cc razý olsun ....