• 04 Nisan 2020, 01:13:41

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Nehir yada dere kýyýsýnda bir evde yaþadýðýnýzý hayal edin...  (Okunma sayısı 725 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

 • Ziyaretçi
Nehir yada dere kýyýsýnda bir evde yaþadýðýnýzý hayal edin. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisi evinizin konumunu tanýmlar.1-Nehrin ortasýnda küçük bir adadaki ev

2-Üzerinde dar bir köprü bulunan ve coþkuyla akan nehrin kýyýsýndaki ev

3-Bahçenin köþesinden köpürerek akan bir dere geçiyor

4-Çaðlayarak akan iki nehrin kesiþtiði araziye kurulmuþ bir ev&&&&&&&&&&&&&&&&Nehirler uzun mesafeler arasý ulaþýmý saðlamakla beraber, bireysel boyutta aþýlamayan fiziksel engelleri temsil eder. Evinizin akarsuya göre konumu arzuladýðýnýz sosyal mesafeyi ve ihtiyacýnýz olan kiþisel alaný açýklar...

1-Nehrin ortasýnda küçük bir adadaki ev

Çok büyük bir alan istemiyorsunuz. Sadece size ait olan toplumsal baskýlardan uzakta, düþüncelerinizle baþ baþa yalnýz kalabileceðiniz bir yer yeterli. Eðer ev insanýn kalesi ise sizinkinin çevresinde hendek olmasýný tercih ediyorsunuz.2- Üzerinde dar bir köprü bulunan ve coþkuyla akan nehrin kýyýsýndaki ev

Dar bir çevre içinde yaþýyorsunuz. Bunun dýþýnda herkese karþý mesafelisiniz. Size yaklaþmak pek kolay deðil. Ama birini dost kabul ettiðinizde sonuna kadar dost oluyorsunuz.3-Bahçenin köþesinden köpürerek akan bir dere geçiyor

Özel hayatýnýzla sosyal hayatýnýz arasýna sýnýr koymuyorsunuz. Kapýnýz daima dünyaya açýk Yabancý kiþileri henüz tanýþmadýðýnýz dostlar olarak görüyorsunuz. Baþýnýza ne gelirse gelsin bu açýklýðýnýz ve konukseverliðiniz sayesinde daima yanýnýzda size destek veren insanlar bulacaksýnýz.4- Çaðlayarak akan iki nehrin kesiþtiði araziye kurulmuþ bir ev

Sosyal iliþkiler yumaðýnýn tam ortasýnda yaþýyorsunuz. Hayatýnýzdaki insanlarla olan karmaþýk iliþkileriniz sizi çok meþgul ediyor. Dýþ dünyanýn bazen yataðýnda taþýp sizi sürükleyeceðini hissediyorsunuz. Ama suyun aktýðý yollarýn dolambaçlý olmasý selin ön kapýnýza ulaþmasýný önlüyor.

Çevrimdışı HAdeKa

 • Mani_Sa_Karya_lý_10
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 420
 • Teþekkür 4
aslýnda hepsi de olur :)

ama

1-Nehrin ortasýnda küçük bir adadaki ev

Çok büyük bir alan istemiyorsunuz. Sadece size ait olan toplumsal baskýlardan uzakta, düþüncelerinizle baþ baþa yalnýz kalabileceðiniz bir yer yeterli. Eðer ev insanýn kalesi ise sizinkinin çevresinde hendek olmasýný tercih ediyorsunuz.
>>> "Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana] <<<

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Resim karaladýðýmdada nehir, üzerinde köprü, yanlarda aðaçlar uçan bir kuþ çizerim ...Köprülü seçeneði görünce iþte bu dedim:)


2- Üzerinde dar bir köprü bulunan ve coþkuyla akan nehrin kýyýsýndaki ev

Dar bir çevre içinde yaþýyorsunuz. Bunun dýþýnda herkese karþý mesafelisiniz. Size yaklaþmak pek kolay deðil. Ama birini dost kabul ettiðinizde sonuna kadar dost oluyorsunuz.

Teþekkürler caným...
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

MaHru

 • Ziyaretçi
rica ederim   :)