• 04 Nisan 2020, 03:03:45

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mantýklý ve dikkatli misiniz, hassas ve duygusal mý?  (Okunma sayısı 561 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

 • Ziyaretçi
Birçok profesyonel kuruluþ tarafýndan insanlarýn iç dünyalarýný ve insanlarla iliþkilerini deðerlendirmek için kullanýlan bu testi siz de uygulayýn, kendinizi daha iyi tanýyýn.                     

           

1. Kendinizi ne zaman en iyi hissedersiniz?         

(a) Sabahlarý         

(b) Öðlenden sonra ve akþama doðru       

(c) Gecenin ilerleyen saatlerinde

 

2. Nasýl yürürsünüz?                

(a) Hýzlý ve uzun adýmlarla
(b) Hýzlý ve kýsa adýmlarla             

(c) Normalden yavaþ ve etrafa bakýnarak                       

(d) Yavaþ ve baþý eðik

(e) Çok yavaþ

 

3. Ýnsanlarla konuþurken

(a) Kollarýmý göðsümde katlamýþ olarak dururum

(b) Ellerimi sýkarým

(c) Bir veya iki elimi belime koyarým

(d) Konuþtuðum insanlara dokunur veya ittiririm

(e) Kulaðýmla oynar, çeneme dokunur veya saçýmý

düzeltirim


4. Dinlenirken nasýl oturursunuz?

(a) Dizler katlanmýþ ve bacaklar birbirine bitiþik olarak

(b) Bacaklar çaprazlanmýþ olarak

(c) Bacaklarýmý uzatarak

(d) Bir bacaðýmý altýma katlayarak

 

5. Çok hoþunuza giden bir þey olduðunda ne yaparsýnýz?

(a) Büyük bir kahkaha atarým

(b) Gülerim ama fazla sesli deðil

(c) Bir kerelik gülerim                   

(d) Sessizce gülümserim

 

6. Bir partiye veya sosyal etkinliðe katýldýðýnýzda

(a) Herkes sizi fark edecek þekilde gürültülü bir giriþ mi yaparsýnýz?

(b) Sessiz bir giriþ yapýp etrafýnýzda tanýdýðýnýz birilerine mi bakýnýrsýnýz?

(c) Çok sessizce girip kimsenin sizi fark etmemesine mi gayret edersiniz?

 

7. Çok zor bir iþe dikkatinizi vermiþken rahatsýz ediliyorsunuz.Ne yaparsýnýz?

(a) Bölünmeyi memnuniyetle karþýlarým

(b) Aþýrý derecede rahatsýz olurum

(c) Belli olmaz.Bu iki uç arasýnda deðiþken davranýþlar gösteririm

 

8. En çok hangi rengi seversiniz?

(a) Kýrmýzý veya portakal rengi

(b) Siyah

(c) Sarý veya mavi

(d) Yeþil               

(e) Koyu mavi veya mor

(f) Beyaz

(g) Kahverengi veya gri

 

9. Yatakta uyumadan önceki birkaç dakikada

(a) Sýrt üstü yatýp uzanýrsýnýz

(b) Karnýnýzýn üstüne yatýp uzanýrsýnýz

(c) Hafif kývrýlmýþ olarak yan tarafýnýza yatarsýnýz

(d) Baþýnýzý bir kolunuzun üzerine koyarsýnýz

(e) Baþýnýzý yorganýn altýna kapatýrsýnýz

 

10. Rüyanýzda genellikle

(a) Düþersiniz

(b) Kavga eder veya tartýþýrsýnýz

(c) Birilerini veya bir þeyler ararsýnýz

(d) Uçar veya yüzersiniz

(e) Genelde rüya görmezsiniz         

(f) Rüyalarýnýz daima hoþtur

PUANLAR:

 


Þimdi puanlarýnýzý toplayýnýz.

1.

(a) 2

(b) 4

(c) 6

 

2.

(a) 6

(b) 4

(c) 7

(d) 2

(e) 1

3.

(a) 4

(b) 2

(c) 5

(d) 7

(e) 6

 

4.

(a) 4

(b) 6

(c) 2

(d) 1

5.

(a) 6

(b) 4

(c) 3

(d) 5

(e) 2

6.

(a) 6

(b) 4

(c) 2

7.

(a) 6

(b) 2

(c) 4

8.

(a) 6

(b) 7

(c) 5

(d) 4

(e) 3

(f) 2

(g) 1

 

9.

(a) 7

(b) 6

(c) 4

(d) 2

(e) 1

 

10.

(a) 4

(b) 2

(c) 3

(d) 5

(e) 6

(f) 1

 

 

60 PUAN VE ÜZERÝ:

Ýnsanlar sana kýrýlgan bir eþya muamelesi yapýyorlar. Kibirli, bencil ve aþýrý baskýn birisi olarak görülüyorsun. Ýnsanlar size hayranlýk duyup sizin gibi olmak isteyebilirler ama size her zaman güvenmezler ve sizinle çok yakýn iliþkide olmaktan kaçýnýrlar.

 

51 - 60 PUAN:


insanlar sizi heyecan verici, havai, düþüncesiz yapýda, doðal liderlik özellikleri olan, her zaman doðru olmasa da hýzlý karar veren birisi olarak tanýrlar. Seni cesur, maceraperest birisi olarak tanýrlar; her þeyi bir kez denemek isteyen, macera yaþamak için fýrsatlarý kaçýrmayan birisi.. Yaydýðýnýz heyecandan dolayý insanlar sizinle ayný iþ yerinde yaþamaktan zevk alýrlar.

 

41 - 50 PUAN:

Ýnsanlar sizi taze, canlý, çekici, eðlendirici, pratik ve daima ilginç birisi olarak görürler; her zaman ilgi odaðý olan ama çok aþýrýya kaçmayacak kadar da dengeli birisi.. Ýnsanlar sizi ayrýca iyiliksever, düþünceli, anlayýþlý ve kendilerini neþelendiren ve rahatlatan birisi olarak tanýrlar.

                     

31 - 40 PUAN:

Ýnsanlar sizi mantýklý, ihtiyatlý, dikkatli ve pratik birisi olarak görürler. Sizi zeki, yetenekli ve hünerli ama alçak gönüllü olarak tanýrlar. Çok hýzlý arkadaþlýk kurmayan, ama arkadaþlarýna karþý çok sadýk olan ve onlardan da ayný þeyi bekleyen birisiniz.


Çevrimdışı HAdeKa

 • Mani_Sa_Karya_lý_10
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 420
 • Teþekkür 4
Ynt: Mantýklý ve dikkatli misiniz, hassas ve duygusal mý?
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2009, 15:16:04 »
45

41 - 50 PUAN:

Ýnsanlar sizi taze, canlý, çekici, eðlendirici, pratik ve daima ilginç birisi olarak görürler; her zaman ilgi odaðý olan ama çok aþýrýya kaçmayacak kadar da dengeli birisi.. Ýnsanlar sizi ayrýca iyiliksever, düþünceli, anlayýþlý ve kendilerini neþelendiren ve rahatlatan birisi olarak tanýrlar.

doðru mu ? :D :D :)
>>> "Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana] <<<

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: Mantýklý ve dikkatli misiniz, hassas ve duygusal mý?
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2009, 16:39:21 »
Malatya.

Ama özelliklerde "arýzalý" yok.8) Demek ki yanlýþ. Tuturamamýþlar.:)

Çevrimdışı se_fa

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 137
 • Teþekkür 4
Ynt: Mantýklý ve dikkatli misiniz, hassas ve duygusal mý?
« Yanıtla #3 : 03 Aralık 2009, 17:24:37 »
31 - 40 PUAN:

Ýnsanlar sizi mantýklý, ihtiyatlý, dikkatli ve pratik birisi olarak görürler. Sizi zeki, yetenekli ve hünerli ama alçak gönüllü olarak tanýrlar. Çok hýzlý arkadaþlýk kurmayan, ama arkadaþlarýna karþý çok sadýk olan ve onlardan da ayný þeyi bekleyen birisiniz.

 :) :)
Haya(utanmak) güzeldir fakat;haya kadýnlarda daha güzeldir!!!