• 25 Şubat 2020, 11:29:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ....Efendimiz(s.a.v)e Þiirler...  (Okunma sayısı 2869 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: ....Efendimiz(s.a.v)e Þiirler...
« Yanıtla #15 : 20 Haziran 2010, 00:47:45 »Gül, rûy-i Muhammed  'e gýpta eder (s.a.v.),
Kokumu, O' nun terinden aldým der..."

Ey güzeller güzeli, beni sevdanla yaktýn!
Görmüyor bir þey gözüm, her an hülyanla aklým!

Sen "Kab-ý kasveyn" þahý, ben ise azgýn köle,
Sana konuk olmaya, nasýl söyler bu þaþkýn!

Acýyýp bir bakýnca, ölü kalpler dirilttin,
Sonsuz merhametine sýðýnýp, kapýn çaldým.

Ýyilik kaynaðýsýn,dermanlar deryasýsýn!
Bir damla lütf et bana, derde devasýz kaldým!

Herkes gelir Mekke'ye, Kabe'ye, Safa'ya, Merve'ye,
Ben senin için ,daðlar tepeler aþtým.

Dün gece, bir rüyada, göklere deðdi baþým.
Kapýndaki uþaklar,enseme bastý sandým.

Ey Cami Hazretleri, sevgilimin bülbülü!
Þiirlerin arasýndan, þu beyti seçtim aldým;

Dili aþaðý sarkýk, uyuz köpekler gibi,
Bir damlacýk umarak, ihsan deryana vardým."

Ey günahlýlar sýðýnaðý, sana sýðýnmaya geldim!
Çok kabahatler iþledim, sana yalvarmaya geldim!

Karanlýk yerlere saptým, bataklýklara saplandým,
Doðru yolu aydýnlatan, ýþýk kaynaðýna geldim.

Çýkacak bir caným kaldý, ey bütün canlarýn caný!
Uygun olurmu söylemek, canýmý fedaya geldim.

Derdlilere tabibsin, ben ise gönül hastasý,
Kalp yarama deva için, kapýný çalmaða geldim.

Cömerdlerin kapýsýna, birþey götürmek hatadýr.
Basmakla þeref verdiðin, topraðý öpmeye geldim.

Günahlarým çok, dað gibi; yüzüm kara, katran gibi,
Bu yükten ve siyahlýktan tamam kurtulmaða geldim.

Temizler elbet hepsini, ihsan deryandan bir damla,
Gerçi yüzüm kara, amel defterimle geldim.

Kapýna yüz sürebilsem, ey canýmdan aziz canan!
Su ile olmayan iþler, hasýl olur o topraktan!"Mevlana Halidi Baðdadi (K.S)   
 
   

Çevrimdışı hacý anne

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 41
 • Teþekkür 1
Ynt: ....Efendimiz(s.a.v)e Þiirler...
« Yanıtla #16 : 09 Temmuz 2010, 15:14:01 »


    Gül yüreklerden yanýk kokusuyla dostluða açýlan kapýdan içeri sýzan rüzgar......

    Ey Gül-i Ranadan kokusunu almýþ serin rüzgar.....

    Geldinde buralarý gü'l kokularýyla donattýn....

    Kokunla donanmýþ rüzgar aðlamakta.....

    Gül yüreklere bir damla kan sýzýyor....

    Seni arýyor uðruna feda edilecek Kalpler....

    Seni sevmeyen gözlere karþý siper edilecek gözler seni ariyor...

    Adým adým attýðýn sokaklarý, kaldýrýmlarý geçiyoruz...

    Her yer toz duman..Yorgun düþmüþ kalp atýþlarý hariç hiç bir þey duyulmuyor..

    Seni seviyoruz diyen dudaklarýmýzýn ardýnda hep bir salat saklý
    Ümmetiniz...

Bak dostluðunda dostluðu bulduk......

    Dostluðu bulduðumuz sende kapýlarýmýzý sonuna kadar açtýk...

    Gü'l verdik gül yürek taþýyan, 14 asýr öncesi kardeþ bellediðin kardeþlerimize.....

    Hoþ buyurduk, güzelliði paylaþmaya geldik güzel olandan öte....

    Senin ahlakýnla ahlaklanmaya....

    Birazcýkda olsa birazcýk da olsa sana benzemeye geldik Habibim...

    Dostluk kapýsýnda heryeri Gü'l kokusuyla bezemeye
    Gözlerimizi doðruya çevirmeye, senin yolundan gitmeye geldik...

    Bir amaç, bir gaye düþündük hep....

    Titreyen Kalp, Kan damlatan Yürek, Seven Gönül....

    Seni sevdigimiz için Rasulüm....Senin gibi olmaya geldik....

    Yolda yürürken ayaklarýmýza batan dikenleri gönlümüzün en iç dilekleriyle kabul ettik...

    Allâh yolunda, Allâh yolunda bizimde ayaðýmýza bir taþ deðdi diye
    sevindik...

    Seni anmayý istedik, seni görmeyi, seni gül kokunu heryerlere
    salmayý ...

    Duyulmadýk diyarlara uzattýk dost elimizi....

    Yiðit üstü yiðitliðini.....

    Cömert üstü cömertliðini...

    Dostluk üstü dostluðunu

    Aþkýný......

    sevgini.....

    Allâh korkunu...

    titreyiþini....

    Þefkatini....

    Bizlere olan düþkünlüðünü.....

    Bizlere olan özlemin kadar bizimde seni özleyiþimizi....

    Adýn anýlýnca gözlerden dökülen mercanlarý silmeyipde orda kalmasýný..

    Allâh deyince sararan yüzleri, titreyen kalpleri....

    Bir elimizdende sen tut istedik YA RASULAllâh

    Baþýmýzý bir annenin çocuðuna þefkati gibi okþa istedik....

    Seni görmeye dayanacak gözlerimiz yok....Utanýyoruz belki mahcubuz...

    Gözlerimizde bir haya senden kalan bir haya bu....

    Yüreklerimizde bir yanýk gü'l kokusu senden kalan Gü'l bu....

    Gözlerimizde bir kamaþma, Allâh azze ve cellenin cemalini
    görmeden olan bir kamaþma bu ...

    Ve bir Sýzý....
Bir inleyiþ...

Bir vuslat arzusu....

    Seni arýyoruz......

    Senin kokunun estigi rüzgarla
    Hep sana salat hep sana selam ediyoruz....

    Gü'l yürekli kardeþlerimle....

    Güzel islamýin güzel insanlarýyla....

    Adým adým ilerlerken burnumuza ulaþan kokunun hiç dinmemesini istiyoruz....

    neden biliyormusun Habibim....

    neden biliyormusun can Rasulum....

    neden biliyormusun sultanlar sultaný can Ahmedim....

    Gül Muhammedim...Canýmýn cananý..Kainatýn gülü..Rahmet saðanaðým...

    Çünkü.....

    senin adýný duyunca yüreðimizde duyunca yüreðimizde hep birþeyler kopuyor sanki..

    Birþeyimiz eksikde onunla buluþmayý Bekleyen mecnun gibi....

    Daðlardan önce yüreklerimizi kazmayla delip geçen ferhatýz sanki....

    çünkü can Ahmedim seni seviyoruz....

    seni en samimi en pak ve en güzel yüreklerimizle seviyoruz...

    göz yaþlarýmýzýn en temiziyle seviyoruz

    Kalbimizin en masum en dolu en gül kokusuyla seviyoruz....

    Seni Seviyoruz YA RASÜLAllâh !......

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: ....Efendimiz(s.a.v)e Þiirler...
« Yanıtla #17 : 01 Ağustos 2010, 20:17:37 »TAKDÝM


Özlemekten yorulmuþum, kapýnda durdur beni.

Ucu sana dek ulaþan bir zincire vur beni.

Beni çöllerden sorma, ki sonra Mecnun yerinir .

Aþksýzlýktan taþ kesilmiþ þehirlere sor beni.

Karanlýk yerlerimi bir bir soyundum asfaltlara .

Þimdi yüreðim üþüyor, giyindir ey nur beni .

Ben Leyla’ma gidiyorum, çekil önümden Leyla .

Gayrý, cennet olsan durmam, bak çaðýrýyor beni .

Topraðýmýn gözlerinden çöllerin yanaðýna.

Süzülen bir damlayým yar, kabul buyur beni.

Hangi denize attýmsa tutuþtu saçlarýndan.

Bir kez bak, yoksa bu yürek yarý yolda kor beni. 
 


Mustafa Ýslamoðlu
 

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
....Efendimiz(s.a.v)e Þiirler...
« Yanıtla #18 : 23 Haziran 2011, 11:24:57 »
Ben Sana Yüreðimi Sunuyorum Ey YAR...
Nabzimda..Adýný Soluyan Nefeslerimle..
Dermansýz..Bahtýma Aðlarken..Her Bahar..
Sana Sevdamý Sunuyorum...Hüzünlerimle...

Ben Sana Yetimliðimi Sunuyorum..En Sevgili...
Yetim Býrakmayacaðýný Beni...Bile Bile...
Alevler Kuþatmýþ Bak!! Hasret Kokan Gurbetimi..
Sana Ömrümü Sunuyorum..Efendim..Seve Seve...

Ben Sana Selamýmý Sunuyorum...Can Nebi...
Sana Çarpan Yüreðimden..Senin Yüreðine..
Kýrýk Gönlümde Büyüyen Sevdanla Ayaktayým Þimdi...
Sana Aþký Sunuyorum..Can Efendim..Tüm Hücrelerimle...

Kabul Buyurur musun EFENDÝM....
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2011, 15:33:26 Gönderen: MiM »

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
....Efendimiz(s.a.v)e Þiirler...
« Yanıtla #19 : 06 Ağustos 2011, 16:36:19 »