• 21 Şubat 2020, 05:57:50

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.  (Okunma sayısı 614 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« : 04 Aralık 2009, 18:58:21 »
Þiir gibi..

12 345 679 x 9 = 111 111 111
12 345 679 x 18 = 222 222 222
12 345 679 x 27 = 333 333 333
12 345 679 x 36 = 444 444 444
12 345 679 x 45 = 555 555 555
12 345 679 x 54 = 666 666 666
12 345 679 x 63 = 777 777 777
12 345 679 x 72 = 888 888 888
12 345 679 x 81 = 999 999 999

12 345 679 x 999 999 999 = 12 345 678 987 654 321
__________________________________________________ ______
Bu da matematigin baska güzel bir yani

1x1=1

11x11=121

111x111=12321

1111x1111=1234321

11111x11111=123454321

111111x111111=12345654321

1111111x1111111=1234567654321

11111111x11111111=123456787654321
111111111x111111111=12345678987654321
Devamý var....
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« Yanıtla #1 : 04 Aralık 2009, 18:58:54 »
p (pi) Sayýsý:
Kýsaca bir dairenin çevresinin çapýna oraný, p sayýsýný verir. Ýnsanoðlu, aslýnda çok önemli vazifeleri olan bu sayý üzerinde çok düþünmüþtür. Yýllarca tam olarak bir deðer bulamamakla beraber, gerçek deðerine en yakýn sonuçlarý kullanabilmek için çaba sarfetmiþlerdir.

p nin kronolojik geliþimine baktýðýmýzda günümüzde dahi tam bir sonuç bulunamamýþtýr. Çeþitli formüller üretilmesine raðmen sadece her seferinde gerçek deðere biraz daha yaklaþýlmýþtýr.


Arþimet 3.1/7 ile 3.10/71 arasýnda bir sayý olarak hesapladý. Mýsýrlýlar 3.1605, Babilliler 3.1/8, Batlamyus 3.14166 olarak kullandý. Ýtalyan Lazzarini 3.1415929, Fibonacci ise 3.141818 ile iþlem yapýyordu. 18.yyda 140, 19yyda 500 basamaða kadar hesaplandý.


Ýlk bilgisayarlarla 2035 basamaðý hesaplanýrken günümüzde milyonlarca basamaða kadar çýkýlýyor. iþin ilginç tarafý, hâlâ tam bir sonuç yok. Herhangi bir yerinde devir olsa iþ yine kolaylaþacak. Ama henüz öyle bir þeye de rastlanmadý. Þu anda bilinen deðerden birkaç basamak:

p=3,14159265358979323846264338327950288419716939937 510582097494459230781640
62862089986280348253421170679821480865132823066470 9384460955058223172535940
81284811174502841027.....
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« Yanıtla #2 : 04 Aralık 2009, 19:03:27 »
Ýlginç Sayýlar (1)3² + 4² =

10² + 11² + 12² = 13² + 14²

21² + 22² + 23² + 24² = 25² + 26² + 27²
36² + 37² + 38² + 39² + 40² = 41² + 42² + 43² + 44²


Ýlginç Sayýlar(2)[/][/]


Üç basamaklý herhangi bir sayýyý iki kere yanyana yazarak elde ettiðimiz yeni sayý, kesinlikle 7, 11, 13, 77, 91, 143, 1001 sayýlarýna kalansýz olarak bölünür(neden?).[/]


Örnek: 831831[/]
831831 / 7 = 118833
831831 / 11 = 75621
831831 / 13 = 63987
831831 / 77 = 10803
831831 / 91 = 9141
831831 / 143 = 5817
831831 / 1001 = 831[/]
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2009, 19:03:51 »
Ýlginç Sayýlar(3):

 
1 x 8 + 1 = 9

 12 x 8 + 2 = 98
 123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321


 
Teorem:


 Bütün kare sayýlar, 1'den baþlamak üzere sýrasýyla tek tamsayýlarýn toplamý olarak yazýlabilir.

 
Örnekler:

 
5²=25
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 
11² = 121
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 121
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

Çevrimdışı kir_pi

 • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1221
 • Teþekkür 6
 • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Ynt: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« Yanıtla #4 : 04 Aralık 2009, 19:04:18 »
Üçgen Sayýlar:

1'den baþlamak üzere kendisinden önceki tüm sayýlarýn toplamýna karþýlýk gelen sayýlarýn dizisidir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... pozitif doðal sayýlar ise, üçgen

sayýlar:

1, 3(1+2), 6(1+2+3), 10(1+2+3+4), 15(1+2+3+4+5),... üçgen sayýlardýr.

Yani:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55...
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))

HiçKimse

 • Ziyaretçi
Ynt: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« Yanıtla #5 : 12 Aralık 2009, 03:08:43 »
Harika. Muhteþem.
Bence matematik bir nimettir,güzelliktir.
Rakamlarýn sahibine hamdolsun.

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Matematikteki Muhteþem Uyumlar.
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2009, 14:26:21 »
Konu "rakamlar ,matematik" olunca aklýmýza  rakamlarý çok seven ,onlarla adeta dans eden,sevdiðimiz biri düþer.. :Canim:

Rakamlarýn sahýbýne hamd,rakamlarý sevip  çözebilenler olduðu içinde þükürler olsun:)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî