• 10 Nisan 2020, 22:55:39

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: 'Ýpten almak' deyimi...  (Okunma sayısı 466 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kir_pi

  • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
  • FoRuM Dostu
  • UzMaN ÜYE
  • ****
  • İleti: 1221
  • Teþekkür 6
  • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
'Ýpten almak' deyimi...
« : 04 Aralık 2009, 19:10:51 »
Halk arasýnda 'ipten adam almak' diye bir söz vardýr; avukatlar için kullanýlýr. 'Çok baþarýlý bir avukat ipten adam alýr' gibisinden.
Yargýtay baþkaný Osman Arslan'ýn aðzýndan bu sözün nereden geldiðinin hikayesi :


Bir tarihte varlýklý bir Ýngiliz, aðýr bir suç iþlemiþ. O suçun cezasý 'idam'. Adam hemen ülkenin en ünlü avukatýný tutmuþ.

Avukat demiþ ki: - Merak etme... Ben seni kurtarýrým., Mahkeme baþlamýþ. Avukat savunmasýný yapmýþ. Ve hakim kararýný
açýklamýþ. -Ýdam!..

Avukat , hapishaneye gitmiþ, müvekkiliyle konuþmuþ:
-Merak etme, seni kurtarýrým.
-Nasýl?
-Bu iþin temyizi var... Temyiz, idamý bozacak.
Dava dosyasý temyize gitmiþ. Temyiz mahkemesinin kararý:
-Mahkeme kararýnýn onanmasýna... Ýdam!

Adam 'hani beni kurtaracaktýn' diye avukatýna çýkýþmýþ. Avukat hala sakin:
-Merak etme. Seni kurtarýrým. Daha her þey bitmedi. Konu, Avam Kamarasýna gelecek.
Gerçekten, Avam Kamarasý'na gelmiþ. Konuþulmuþ. Sonunda, parmaklar kalkmýþ:
-Ýdam!...

Adam sinirli mi sinirli. Avukat da sakin mi sakin:
-Merak etme. Seni kurtarýrým. Lordlar Kamarasý, idamý geri çevirir.
Endiþen olmasýn. Lordlar Kamarasý toplanmýþ. Olayý incelemiþ. Kararýný vermiþ:
-Ýdam!...
Adam elinden gelse avukatý bir kaþýk suda boðacak. Ama avukat hiç oralý deðil:
-Merak etme. Seni kurtarýrým. Kraliçe onay vermeden, hiçbir idam cezasý infaz edilmez. Kraliçe bu kararý bozar.
Dosya kraliçe'nin önüne gelmiþ. Kraliçe imzayý basmýþ:
-Ýdam!...

Londra'da bir meydanda idam sehpasý kurulmuþ. Hakim, savcý, avukat, güvenlik görevlileri, halk orada. Adamý idam sehpasýna çýkarmýþlar. Adamýn
avukata dönük bakýþlarýndan alev fýþkýrýyormuþ. Avukat ise adama 'sus' iþareti yapmaktaymýþ; 'Merak etme, seni kurtarýrým.' gibisinden.

Ve cellat, yaðlý ilmeði, adamýn boynuna geçirmiþ. Alttaki iskemleye de tekmeyi vurmuþ. Adam, ipte sallanmaya baþlarken avukat yerinden fýrlamýþ,
cebinden býçaðý çýkarmýþ ve adamýn boðazýndaki ipi kesivermiþ. Adam zar zor nefes alýr bir halde yere yuvarlanmýþ.

Hemen hakimler, savcýlar koþup gelmiþler:
-Avukat... Sen naptýn?
Avukat, cebinden Ýngiliz Ceza Yasasýný çýkarmýþ:
- Yasada , müvekkilimin iþlediði suçun cezasý idam... Siz de onu idam ettiniz... Ama yasada 'idam edilerek öldürülür' diye bir hüküm yok...
Bu durumda ceza infaz edilmiþ sayýlýr.

Bunun üzerine Ýngiltere'de bir hukuk tartýþmasý baþlamýþ. Kraliçe, avukatýn bu becerisinden dolayý adamý affetmiþ.

Ve Ýngiliz Ceza Yasasý'nýn idamla ilgili maddesi yeniden düzenlenmiþ.

- 'Ýdama mahkum edilen kiþi, asýlmak suretiyle öldürülür.'olarak deðiþtirilmiþ..
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?