• 11 Ağustos 2020, 16:21:12

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz. ELYESA' (a.s.)  (Okunma sayısı 534 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Hz. ELYESA' (a.s.)
« : 06 Aralık 2009, 16:12:44 »
Hz. ELYESA' (a.s.)
    Ýsrailoðullarý'na gönderilen peygamberlerden biri.
    Elyesa' (a.s.)'ýn ismi Kur'an'da iki defa geçmekte (el-En'am, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd-i Atýk'te de Eliþa' þeklinde zikredilmektedir (Ahd-i-Atýk, l. Kýrallar, XIX, 16, 17, 19). Ýslam kaynaklarý ondan Elyesa' b. Uhtûb ismiyle bahsederler.
    Elyesa' (a.s.), küçüklüðünde kötürüm bir vaziyetteydi. O sýrada Ýsrailoðullarýnýn peygamberi olan Hz. Ýlyas, bir gün yahudilerin azgýnlýðýndan kaçarak dul bir kadýn olan Elyesa'in annesinin evine sýðýnmýþ, kendisini koruyan bu kadýnýn kötürüm oðluna yaptýðý dua kabul olunarak Elyesa' sýhhatine kavuþmuþtu. Bunun üzerine Elyesa', Hz. Ýlyas'a iman edip ona tabi oldu, hizmetinde bulundu, her gittiði yere onunla birlikte gitti.
    Hz. Ýlyas'tan sonra Ýsrailoðullarýnýn ýslahý ile meþgul olan, onlara va'z ve nasihatlerde bulunan Elyesa' (a.s.) Cenab-ý Hak tarafýndan peygamberlikle görevlendirildi. Hz. Elyesa', hak dini teblið görevini var gücüyle yerine getirmeye çalýþmasýna raðmen Ýsrailoðullarý günden güne azýtýyorlardý.
Tevhîd düþüncesini yerleþtirdikten sonra ruhunun alýnmasýný niyaz eden Elyesa' (a.s.)'ýn bu duasý kabul olundu ve o, yerine halef olarak Zü'l-Kifl (a.s.)'ý býrakarak vefat etti.

KAYNAK: ÖNKAL, Ahmet; Þamil Ýslam Ansiklopedisi, C.II, S. 248

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?