• 18 Şubat 2020, 13:11:31

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: bayraðýn tarihi  (Okunma sayısı 1003 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
bayraðýn tarihi
« : 06 Aralık 2009, 16:29:41 »
bayraðýn tarihiDevletleri temsil eden renk ve þekli özelleþtirilmiþ millî alamet.
Arapça raye ve liva kelimelerinin karþýlýðý olan bayrak ve sancak,
umumiyetle dikdörtgen biçiminde ve kumaþtan yapýlýr. Bayrak bir
milletin varlýðýnýn ve baðýmsýzlýðýnýn sembolü, tarihinin hatýrasýdýr.
Deðeri; pamuk, atlas ve ipekten yapýlmasýna baðlý olmayýp, temsil
ettiði milletin kýymeti ile ölçülür. Devletin hakimiyetini, baðýmsýzlýðýný
ve þerefini temsil ettiði için bayraða saygý gösterilir. Çok eski
zamanlarda kurulan devletler ve kavimler, bayrak veya bayraða
benzeyen semboller kullandýlar. Ýslam tarihinde ise hicretin birinci
yýlýndan itibaren bayrak kullanýlmaya baþlandý. Peygamber efendimiz
sallALLAHü aleyhi ve sellem hicretin birinci senesinde Þam'dan dönmekte
olan Kureyþ kervanýna karþý gönderdiði hazret-i Hamza komutasýndaki
otuz kiþilik kuvvete bayrak þeklindeki sembolü ilk defa kendi elleriyle
bir mýzraðýn ucuna beyaz bir bez baðlayarak askerlerden Ebü Mersed'in
eline verdi. Liva-ül-Beyda ismiyle anýlan bu bayrak, Hayber gazasýna
kadar kullanýldý. Hayber'den sonra Raye denilen siyah bir bayrak kullanýldý.
Dört halîfe devri, Emevîler, Abbasîler, Endülüs Emevîleri zamanlarýnda da
çeþitli renk ve þekilde bayraklar kullanýldý.


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #1 : 06 Aralık 2009, 16:30:23 »
Türklerin ilk kullandýklarý bayraðýn rengi ve þekli hakkýnda kesin
bir malumat yoktur. Ancak Orta Asya tarihi hakkindaki bilgilere
dayanarak Islamiyet'ten önceki Türklerde Tuð adý verilen bayrak
veya sembollerin kullanýldýðý bir gerçektir. Siyahtan kýrmýzýya kadar;
mavi, sarý, yeþil, beyaz gibi çesitli renklerde semboller kullanmiþ olan
eski Türkler, bir mýzraðýn ucuna baðladýklarý, umumiyetle ipekten yapýlmýþ
bu alametlere batrak, badruk, bayrak gibi isimler verdiler. Dokuzuncu asirdan
Itibaren kitleler halinde müslümanligi kabul eden Türkler de çesitli bayraklar
kullandilar. Bu bayraktaki en büyük özellik, Islamî motif ve unsurlarin ön
plana geçmesiyle birlikte, millî motif ve sembollere de yer verilmesi idi.
Ilk müslüman Türk devletlerinden olan Gaznelilerin bayraklarinda, yeþil
zemin üzerinde beyaz hilal ve kuþ resimleri vardi. Karahanlilarin bayraklarinda
al renk üzerinde dokuz tuð resmi bulunuyordu. Diðer müslüman Türk devletleri de
çeþitli renk ve þekilde bayraklar kullandýlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk
yýllarýnda mavi zemin üstüne beyaz çift kartal sembolü ve siyah çizgili
gerilmis yay ve ok resimleri varken, daha sonra siyah renkli bayrak
kullandilar. Bu bayrak Anadolu Selçuklulari tarafindan da benimsenmisti.
Selçuklularda hanedan rengi olarak kabul edilen al renkti bayraklar da vardi.
Haçlý seferlerine kahramanca göðüs geren Selahaddîn-I Eyyübî'nin
bayraðý san renklý olup, üzerinde hilal bulunuyordu. Bu þekil hem bu
devletin bayraðý, hem de Avrupalýlar tarafindan islamiyetin sembolü
olarak kabul edilmiþtir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #2 : 06 Aralık 2009, 16:30:59 »

Osmanlilar zamaninda da çeþitli renk ve sekillerde bayraklar kullanildi. Osmanlilarda bayrak; padisahi, dolayisiyle devleti temsil ederdi. Zira padisah, devleti temsil etmekteydi Padisah bayrak ve sancaklarim, Emîr-i Alem denilen pasa Ile bunun maiyyetindeki saltanat sancaklanyla mehterhane takimim ihtiva eden bölükler tasirdi. Ayrica her ocagin, her birligin hatta her ortanin (taburun) ayri sancagi vardi. Sancaklar da çesitli renklerde kullanilmistir. Yesil ve kirmizi renklerin hakim oldugu bayrak ve sancaklarda, Osmanogullarinin hanedan rengi kirmizi daha dogrusu al idi. Al renk, dogrudan dogruya Osmanogullarini Isaret ederdi. Sultanlar yani padisah kizlari bile beyaz renkte degil al renkte gelinlik giyerlerdi. Padisahin yorgani, çarsafi, yastigi al renkteydi. Al renk esasinda Selçuklularda da hanedan rengi olarak kabul ediliyordu. Osmanoðullari, Selçukoðullarinin meþru varisleri olarak bu rengi devralmýþlardýr. Bu husus al renge tamamen bir millî karakter vermistir ki, bugün de devam etmektedir. Selçuklular da bu rengi selefleri olan Karahanlilardan almislardi. Kirmiziyi süsleyen ayin menþei ise destanlar dönemine kadar dayanýr. Yýldýz ise daha sonraki devirlerde konulmustur.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #3 : 06 Aralık 2009, 16:31:39 »
Osmanlilarin ilk bayragi, Anadolu Selçuklu hükümdari Giyaseddîn
Mes'üd tarafindan Osman Bey'e gönderilen hediyeler arasindaki
beyaz renkli bayrak idi. On dördüncü asirdan itibaren çesitli renk ve
sekilde bayraklar kullanildi. Kamüs-ül-a'lam'da bildirildigine göre,
Osmanli sancaginin rengini ve (bugünkü ayyildizli Türk bayraginin)
seklini tayin eden, sultan birinci Murad ve Yildirim Bayezîd
Handevirlerinde yasayan Tîmürtas Pasa'dir. Bu asirda Osmanli
donanmasinda ve azap Kit'alarinda kirmizi; yeniçeri kit'alarinda
beyaz bayraklar kullanildigi, Fatih Sultan Mehmed Han' in muasiri
olan tarihçi Türsün Bey'in ifadelerinden anlasilmaktadir. On besinci
asirda Osmanlilarin kirmizi bayraklar kullandiklari, Asikpasazade'nin
Alasehir'de dokunan bir nevî al kumastan bayrak ve hil'at yapildigi
hakkindaki kaydinda yer almaktadir. Muhtelif kaynaklarin
incelenmesinden anlasildigina göre, Osmanlilar kurulustan
Itibaren diger islam ve Türk devletlerinde oldugu gibi, çesitli
bayraklar kullandilar. On besinci asirda padisaha aid
sancaklardan baska çesitli askerî birliklere ve büyük
devlet adamlarina, beylerbeyi, sancakbeyi, donanma
kumandani ve reisleriyle azap ocaklari na ve ticaret gemilerine
mahsus türlü renklerde bayrak ve sancaklar vardi. Bu bayraklarin ve
sancaklarin üzerinde muhtelif sekil ve yazilar bulunurdu.
yeniçeri ocaginin muhtelif ortalarinin (tabur) kendileri ne
mahsus nisanlari vardi. Kislalarin kapilarina asilan ortalarin
bayraklarina bu alametler naksedilirdi. Bu asirda yeniçerilere ak,
sipahîlere kirmizi, silahdar bölügüne san, orta ve asagi bölüklere
alaca renkli olarak verilen bayraklar bu birliklere verilen sancak
mahiyetinde idi. Çünkü Osman Gazi'den Itibaren Kanunî devri
de dahil olmak üzere padisahlara mahsus olan bayrak beyaz
renkli idi. Yavuz Sultan Selîm Han'in Çaldiran ve Misir seferlerinde,
otaginin önüne hakimiyet alameti olan beyaz ve kirmizi renkli
bayraklar dikilmisdi. Ayrica Yavuz Sultan Selim Han zamaninda,
bugün Topkapi Sarayi mukaddes emanetler dairesinde bulunan,
Peygamber efendimize satlALLAHü aleyhi ve sellem aid olan
sancak-i serîf Osmanlilara geçti. Çok büyük hürmet ve ihtimam
gösterilerek asirlardir muhafaza edilen Sancak-i serif kilif içinde
bulundurulur, asla açilmazdi. Sefer-i hümayunlarda padisahlar
beraberlerinde götürürlerdi. Halifelik alametlerinden biri olan
Sancak-i serif, devleti son derece tehdîd eden hallerde ve
isyanlarda padisahin emriyle çikarilir, millet, asilere karsi
Sancak-i serifin altinda toplanmaya çagrilirdi. Bu suretle
millet birlik içinde hareket ederek isyani bastirirdi.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #4 : 06 Aralık 2009, 16:32:12 »
Yavuz Sultan Selim zamaninda Çaldiran seferinde ilk defa olarak
kullanilan yesil renkli bayrak, bu devirden sonra da hemen
her zaman sik sik kutlanilmistir. Osmanlilarin, hilafeti de
haiz olduklarini göstermek ve Peygamber efendimizin
mesru halefleri olduklarini belli etmek için kullandiklari
yesil renkli sancak, Barbaros Hayreddîn Pasa ve Uluç Ali
Reis'in donanmalarinda da kullanildi. Peygamber efendimizin
sallALLAHü aleyhi ve sellem mensüb oldugu Hasimîlere aid olan
yesil renkli sancak, sultan birinci Mahmüd Han devrinde donanmanin
bayragi kabul edildi.

Kanunî Sultan Süleyman Han devrinde de beyaz, alaca,
kirmizi ve san bayraklara siyah ve yesil renkliler de ilave edildi.
Dogrudan dogruya padisahin hassa kuvvetini teskil eden kapikulu
ocaklarinin tasidiklari bayraklar, umumiyetle saltanat sancaklari
sayilirdi. Macaristan seferine çikan ve orduya kumandan tayin
edilen sadrazam Ibrahim Pasa' ya; beyaz, yesil ve sari renkte
üç sancakla iki kirmizi, iki de alaca bayrak verilmesi bu hususu
isbat etmektedir. Toprakli süvarinin yukansi yesil, asagisi kirmizi
renkte olmak üzere iki renkli bayragi vardi.

Osmanli ordusunda oldugu gibi, donanmasinda da türlü renk ve
sekillerde bayraklar kullanildi. On besinci asirda genellikle kirmizi
renkli bayraklar kullanildigi halde on altinci asirda kumandana
mahsus bayragin yesil, derya beylerinin ise beyaz, kirmizi, sari,
sarikirmizi, ufkî çizgili alaca bayraklar kullandiklari görülmektedir.
Bu asirda ticaret gemilerinin beyaz bayraklar tasidiklari da bazi
kaynaklardan anlasilmaktadir. Daha sonraki asirlarda da
kapdan pasalara mahsus olan bayrak yesil idi. Gemi
sancaklarinda en ziyade kirmizi (al) renk kullanilmakla
beraber, yesil bayraklar da çöktü. Bunlarin kimlere aid oldugu
üzerlerindeki sekillerden anlasilirdi. Sultan birinci Mahmüd Han
devrinden sonra donanmada daha çok yesil sancaklar kullanilmaya
baslandi.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #5 : 06 Aralık 2009, 16:32:44 »
Kalyonlarin kiç sancaklari yesil oldugu gibi, amirallere mahsus
forslar da yesil zemin üzerinde zülfikar ve hilal sekillerini ihtiva
ederdi. Sultan üçüncü Selîm Han zamaninda ordu ve donanmada
yapilan yeni düzenlemeler esnasinda bayraklar üzerindeki
hilal sekline, sekiz köseli yildiz ilave edildi. Bayrak mes'elesinin
muayyen esaslara baglandigi bu devirde, büyük gemilerin
muhtelif direklerine çekilecek bayraklar tesbit edildi. Padisaha
mahsus gemiye (taht gemisi) çekilecek kirmizi sancagin üstünde
sultan üçüncü Selim Han'in tugrasi vardi. Ticaret gemilerinin
tasidigi bayraklarin renk ve sekillerinin tesbit edildigi bu dönemde,
Cezayir beylerbey inin, üst kösesinde beyaz renkte sarikli bir insan
basi bulunan kirmizi bayragi vardi. Bu dönemde kumandan forslari
yesit olup, beylerbeylige aid ticaret gemilerinin bayragi; yesil, beyaz,
kirmizi üç ufkî parçadan meydana gelmisdi. Tunus ve Cezayir ticaret
gemileri ortasi yesil olmak üzere iki mavi, iki kirmizi, bes ufkî parçadan
meydana gelen bayraklar tasiyordu, Trablus beylerbeyi île istanbul limanina
mahsus sancak, üç hilalli olup yesildi. Sultan üçüncü Selîm Han devrinde kurulan
Nizam-i cedîd ordusu kit'alari için ihdas edilen, ortasina sari. sirma ile bir hilal,
yahut ortadaki hilalden baska dört kösesine de hilaller islenmis kirmizi veya
fes rengi bayraklar kullanildi.

Sultan ikinci Mahmod Han zamaninda da bayrak sekilleri hemen
hemen ayniyle devam etti. Ancak bu devirde kalelere ve
hükümet binalarina ayyildizli al sancak çekildigi
görülmektedir. Yeniçeri ocaginin kaldirîlmasi üzerine
bunlara aid hususî bayraklarin kullanilmasina son verildi.
Yeniçeriler arasinda çok yayilmis olan yeniçeriligi ve bektasiligi
hatirlatan bir takim kelimelerle birlikte bayrak kelimesinin
kullanilmasi da yasak edildi. Bunun yerine sancak kelimesinin
kullanilmasi için her tarafa emirler verildi.

Yeniçerilerin son zamanlarinda daha ziyade kirmizi renkte,
üzerinde beyaz bir pençe, bir zülfikar ve bir daire sekli bulunan
çatal uçlu bayraktar kullanildi.

Sultan ikinci Mahmüd Han tarafindan kurulan
Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye'ye mahsus olarak üzerinde kelime-i
sehadet veya fetih ayetleri bulunan siyah bayraklar yapildi. Siyah
rengin tercihi Peygamber efendimizin Ukab adli meshur siyah
sancaginin rengini taklid etmek maksadiyladir.

Ikinci mesrutiyetin îlanina kadar orduda üzerinde ayetler yazili ve
hükümdarlarin ortasi tugrali armalarini tasiyan sirma saçakli çesitli alay
sancaktan kullanildi ve ondan sonra da bu adet devam etti. Bu
sancaklarin rengi umumiyetle kirmizi idi.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #6 : 06 Aralık 2009, 16:33:35 »
Kirmizi zemin üzerine hilal ve yildiz bulunan bayrak, Osmanlilarda Ilk defa 1793'de devletin resmî bayragi olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yildiz, sekiz köseli idi. Bu bayrak Osmanli Devleti'nin resmi ve umumî sembolü olarak kullanildi Sultan birinci Abdülmecîd Han zamaninda 1842'de yildizin bes köseli olmasi kararlastirildi ve Osmanli bayraginin sekli kesinlesti. Bu devirde padisaha aid tugrali sancaktan baska hükümdarin gemileri ziyaretinde kullanilan, ortasinda günes ve dört kösesinde de sualar bulunan bir sancak daha vardi. Kapdan pasaya mahsus sancakta; bir hilal ile sekiz köseli yildiz mevcutlu. Osmanli hakimiyetinde bulunan, Tunus, Eflak, Bogdan beyleri île Sirp prensliginin özet bayraklarinda, Osmanli bayraginin kirmizi rengiyle birlikte mavi, beyaz, san gibi mahallî renkler de kullanilirdi. Tunus beyinin sancaginin, ortasinda kirmizi zemin üzerindeki bir beyaz daire içinde kirmizi hilal ve yildiz sekli mevcuddu. Sirp, Eflak ve Bogdan beylerbeyleriyle Sisam adasina aid hususî bayraklarin üst köselerinde, Osmanli hakimiyetinin sembolü olmak üzere, kirmizi zemin üzerinde beyaz üç yildiz bulunan sari Eflak bayragi Ile mavi Bogdan bayraginda, birincisinde çifte kartal, ikincisinde de bir öküz baci mevcuddu.

Sultan Abdülazîz Han zamanindan baslayarak, padisahlara mahsus kirmizi renkli bayraklarin ortasindaki tugralarin beyaz renkte sekiz suali bir günes içinde alinmasi adet oldu. Sonradan bu bayragin rengi visne çürügü olarak degistirildi ve saltanat sancagi kabul edilen bu bayrak, saltanatin kaldinîmasina kadar devam etti.

Sultan ikinci Abdülhamîd Han zamaninda Cuma namazi münasebetiyle yapilan selamlik resminde hilafete mahsus bir bayrak kullanilirdi. Bu, kirmizi atlas zemin üzerine etrafi beyaz kitapdan ile islenmis dört köse bir çerçeve içinde; bir tarafinda Fetih süresi, diger tarafta ise günes resmi bulunan sirma saçakli ve ucu hilalli bir sancakli.

1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafindan saltanatin kaldirilarak, hilafet makami ihdas edilmesi üzerine halîfeye mahsus olarak, yesil zemin ortasinda sekiz suali beyaz bir günes içindeki kirmizi zeminde beyaz ay yildizi ihtiva eden bir sancak kabul edildi ve saltanata mahsus bayrak kaldirildi. Lakin daha önceki millî bayrak muhafaza edildi. Cumhuriyet idaresinin kurulmasindan ve halifeligin kaldirilmasindan sonra 25 Tesrin-i Evvel 1925'de bir sancak talimatnamesi çikari larak, harb ve ticaret gemileri hakkinda muayyen esaslar kabul olundu. Bu talimatname millî bayragin seklini tesbit etmekle beraber, daha ziyade donanmanin ihtiyaçlarina göre yapildigindan, az çok hususî bir mahiyet arz ediyordu Bunun üzerine 29 Mayis 1936 tarih ve 2994 sayili kanunla Türk bayraginin sekli ve ölçüleri kesin bir sekilde tesbit edildi. 28 Temmuz 1937 tarih ve 2/7175 sayili kararnameye ilisik 45 maddelik bir tüzük (Türk bayragi nizamnamesi) ile de Türk bayraginin kullanilisi nizam altina alindi.
[/quote]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #7 : 06 Aralık 2009, 16:34:17 »
Osmanlilar döneminde, devleti, hanedani, milletin hükümranligim temsil eden bayrak kesin olarak kutsal sayilirdi. Yere düsürmemek, düsmana birakmamak, manevi haysiyetine dokunacak bir duruma sokmamak için ölüm dahil her türlü fedakarlik göze alinirdi. Bayrak ve sancagina hakaret ettirmek en büyük milli serefsizlik olarak kabul edilirdi. Bayraga hakaret, padisaha hakaret suçu ile ayni derecede tutulurdu. Bayragin kutsalligi muharebe meydaninda en yüksek mertebesini bulur, bayragi düsürmemek için nice vezirlerin en küçük bir tereddüd göstermeden sehîdligi göze aldiklari ve ard arda sehîd olduklari görülürdü. Zîra bayragin düsmesi hezîmete ugrama ve maglüb olma alameti idi.


Osmanlý armasýnýn anlamý nedir?Ýstanbul'un fethinin 552., Osmanlý Ýmparatorluðunun kuruluþunun 706. yýldönümü münasebetiyle bu ay ki yazýmda sizlere Osmanlý armasý üzerindeki sembollerin ne anlama geldiðinden bahsedeceðim.

Arma kimliði anlatan, bir iþarettir. Resimler, harfler ve þekillerden oluþur. Bir devleti, hanedaný ya da þehri anlatýr. Devletlerin insanlarý tarafýndan benimsenen armalarý vardýr.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #8 : 06 Aralık 2009, 16:35:00 »
Osmanlý armasýnýn üzerindeki sembolleri en tepeden baþlayarak þöyle sýralayabiliriz:

En tepede bir güneþ þekli ve onu çevreleyen güneþ ýþýklarý vardýr. Güneþ þeklinin ortasýnda armanýn ait olduðu dönemin hükümdarlarýnýn tuðrasý yer almakta. Onun altýndaki yukarýya açýk hilalin üzerinde Arapça �Osmanlý devletinin hükümdarý olan � han, ALLAH�ýn Muaffak kýlmasý ve yardýmýna dayanýr ve öylece hüküm sürer.� anlamýna gelen bir söz yazýlý.

Onun altýnda, armanýn tam göbeðine gelecek þekilde aynalýklý kalkan motifi var. Bu kalkanýn çevresinde yýldýzlar bulunuyor. Bu yýldýzlarýn sayýsý çok zaman 12 adet ile sýnýrlandýrýlmýþ olup 12 burcu temsil eder. Böylece Osmanlý, kâinatýn merkezine yerleþtirilmiþ olur.

Kalkanýn hemen üzerinde de devletin kurucusu Osman Gazi�yi temsil eden bir sorguç vardýr ki Osmanlýlarýn köklerine ne kadar baðlý olduðunu anlatýr.

Kalkanýn sað yanýnda Osmanlý sancaðý yer alýr. Renkli armalarla kýrmýzý ile gösterilir. Onun karþýsýnda ise hilafet sancaðý bulunur. Hilafet sancaðýnýn rengi aslýnda siyah iken, arma üzerinde hemen daima yeþil renkte gösterilmiþ ve bazen üzerinde üç hilal kondurulmuþtur.

Merkezdeki kalkandan Osmanlý sancaðý yönüne doðru uzanan þekiller ise þöyle sýralanmaktadýr:

Sancaðýn üzerinde bir ok var. Sancak alemini altýnda baltacýklar ocaðýnýn kullandýðý tek taraflý bir çift yüzlü teberler (balta) bulunur. Sonra mýzrak ve altýnda el sperlikli tören kýlýcý vardýr. Sonra aðýzdan dolma bir top ve altýnda savaþ kýlýcý yer alýr. Hemen altýnda bozdoðan (gürz) görülür. Top ile bozdoðaný sancaktan ayýran boynuzdan yapýlan boru ise savaþ ilanýný ve sonra da mehterhaneyi temsil eder.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: bayraðýn tarihi
« Yanıtla #9 : 06 Aralık 2009, 16:35:28 »
Armanýn sol yanýnda, yani hilafet sancaðý yönünde uzanan semboller yine yukarýdan aþaðýya þöyle sýralanýrlar:

Sancak aleminin altýnda süngü takýlmýþ bir tüfek, altýnda tek yüzlü teber (balta), sonra toplu tabanca ve topuz baþlý asa mevcuttur. Asanýn þeþper (savaþ araçlarýndan altý dilimli topuz) topuzu kenarýna asýlý olan terazi adaleti temsil eder. Terazinin kitap þekilleri üzerine oturtulmuþ olup bu kitaplardan üstteki Kuran-ý Kerim, alttaki ise diðer hukuk metinleri yerine geçen kanun kitabýdýr.

Hilafet sancaðýnýn altýndaki çiçek þekilleri Osmanlý�nýn estetik yönünü gösterir. Buket arasýnda ki güller hilafet sancaðý üzerinde manevi ilhamlar sebebiyle bulundurulur. Buketin hemen altýnda bir çapa (gemi demiri) yer alýr ki denizciliðin sembolüdür.

Arma göbeðindeki kalkanýn hemen alt yanýn da dik duran bir borazan mýzýka takýmýný; onun altýnda çaprazlama duran tirkeþ (ok kuburu, sadak) ile meþale de gece donanmalarýný ve ok müsabakalarýný hatýrlatýr.

Armanýn alt tarafýný boydan boya süsleyen inci defne yapraklarý, çiçek motifleri arasýndan beþ tane madalya sarkar. Bu madalyalarýn isimleri þöyledir: Ýmtiyaz niþaný, Mecidi niþaný, Ýftihar niþaný, Osmanlý niþaný ve Þefkat niþaný.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!