• 22 Şubat 2020, 10:15:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ünlülerin son sözleri ...  (Okunma sayısı 561 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ünlülerin son sözleri ...
« : 06 Aralık 2009, 17:20:10 »
Constance Jones’un, “ölüme dair” pek çok ilginç bilgiye yer verdiði “Huzur Ýçinde Yatsýn” adlý
kitabýnda bazý ünlülerin ölmeden önceki tarihe geçen son sözleri de yer alýyor. Kitaba göre ünlülerden
bazýlarýnýn son sözleri þöyle:


- Yataðýnýn baþucundaki kandil alev alan Voltaire: “Ne? Daha þimdiden alevler ha?”
- Karl Marx: “Hadi oradan. Son sözler yeterince doðru söz söylememiþ aptallar içindir”
- Canlý gömülmekten korkan ünlü besteci Chopin: “Beni kesip, içimi açmalarýný saðlayacaðýna yemin et.
   Böylece canlý canlý gömülmekten kurtulurum”
- Sir Winston Churchill: Her þeyden öyle sýkýldým ki…
- Asýlmadan önce son bir içki içmek isteyen katil Neville Heath: “Tüh, bunu duble yapsaydýnýz keþke…”
- George Bernard Shaw: “Bu da benim için yeni bir deneyim olacak”
- Richard Wagner: “Bu cehennemin aþaðýlýk yaratýklarýna çok düþkünüm ve onlarýn hasretini çekiyorum”
- Fransýz ressam Eugene Delacroix: “Mezarýma ne resim ne heykel ne de fotoðraf, hiçbir þey koymayýnýz”
- Ünlü edebiyatçý Gogol: “Bir merdiven çabuk bir merdiven getirin”
- Goethe: “Biraz daha ýþýk”
- Pakistanlý þair Ýkbal: “Haþa ben ölümden korkmuyorum. Çünkü ben Müslümaným. Her Müslümana yakýþan da
  ölümü tebessümle karþýlamaktýr. Hakikaten ölüm ebediyet alemine açýlan ilk perdedir”
- Filozof Kant: “Ýþte bu iyi”
- Ýngiliz þair Lord Byron: “Her þey bitti, artýk çok geç”
- Vatan þairi Namýk Kemal: “Biraz dinleneyim”
- Oscar Wild: “Ya duvar kaðýdý gidiyor, ya da ben”
- Peyami Safa: “Ýþte bu fena”
- Siyah bir ýþýk görüyorum, Victor Hugo
- Komedi Bitti, Ludwig van Beethoven
- (”Tanrý ruhunu affetsin” diyen papaza karþýlýk olarak) Neden olmasýn? Ne de olsa kendi malý, Charlie Chaplin
- Ben görevimi burada bitiriyorum, Albert Einstein
- Ölümün tadý, dilimin ucunda. Bu dünyadan olmayan bir þey hissediyorum, Wolfgang Amadeus Mozart

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?