• 28 Şubat 2020, 12:14:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hititler  (Okunma sayısı 540 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Hititler
« : 30 Eylül 2009, 21:37:57 »
HÝTÝTLER(MÖ.2000-MÖ.700)

Hititler MÖ. 2000'li yýllarda Hattuþaþ(Boðazkale) merkez olmak üzere, Labarna tarafýndan kurulmuþ bir uygarlýktýr. Bu devletin Karadeniz'in kuzeyinden(Kafkaslar) Anadolu'ya geldikleri tahmin edilmektedir. Ülke prensler(kral) tarafýndan yönetilmekteydi. Hükümdarýn eþi olan Tavananna denilen prensesler de yönetimde söz hakkýna sahipti. Anadolu da köklü bir kültür oluþturan Hititler, çevrelerinde kurulan medeniyetlerden etkilenmiþlerdir. Doðal olarak, onlarý da etkilemiþlerdir. Kýzýlýrmak kývrýmý etrafýnda yaþayan Hititler, daha sonra Anadolu'nun büyük bir kýsmýna sahip oldular. Devlet, Eski Devlet, Yeni Devlet ve Geç Hitit Þehir Devletleri olmak üzere üç dönem yaþadý. Suriye hakimiyeti için Mýsýrlýlarla savaþlar yapýlmýþ(MÖ.1280-1296), savaþ sonunda tarihe ilk yazýlý antlaþma olarak geçen Kadeþ Antlaþmasýný imzalamýþlardýr. Bu antlaþma ile; Kuzey Suriye ve Kadeþ, Hititlere verildi. Kadeþ'in güneyinde kalan Suriye topraklarý ile Filistin, Mýsýrlýlara býrakýldý. Devlet yönetimini kolaylaþtýrmak için Pankuþ ismi verilen meclis oluþturmuþlardýr. Hitit krallarý, hakimiyetin tanrý tarafýndan verildiðini düþünüyorlar ve tanrýya hesap vereceklerini düþünüyorlardý. Bu sebeple, yaþadýklarý önemli olaylarý, savaþlarý, barýþlarý... Anal ismi verilen yýllýklara yazmýþlardýr. Böylece ilk Tarih yazýcýlýðý baþlamýþ oldu. Frigler, Urartular ve Asurlar'ýn saldýrýlarý sonunda Hititler MÖ. 700'ler de yýkýldý. Hitit topraklarý yaðmalandý. Batý topraklarýný Frigler, Doðu topraklarýný Urartular ele geçirdi. Daha sonra Anadolu'ya giren Asurlar ise tamamýný ele geçirdi.
There are no comments for this topic. Do you want to be the first?