• 14 Temmuz 2020, 09:35:48

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ...Pardon...!  (Okunma sayısı 528 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Giryân

  • FoRuM Dostu
  • UzMaN ÜYE
  • ****
  • İleti: 1107
  • Teþekkür 8
  • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
...Pardon...!
« : 11 Aralık 2009, 19:06:28 »
Pardon, þu tuzluðu uzatýr mýsýnýz, tadý tuzu kalmadý hayatýmýn!
Pardon, çok yoksulum, isminizi baðýþlar mýsýnýz?
Pardon, þu narin varlýðýnýzý þu ezilmiþ ayaðýmýn üstünden kaldýrýr mýsýnýz?
Pardon, þu sahipsiz güfteye giydirir misiniz þarkýlarýnýzdan birini!
Pardon, yana çekilir misiniz, hafýzamý toplayacaðým!
Pardon, biraz kendinize geldiyseniz, ben de size gelebilir miyim?
Pardon, gözlerinizi dikip durduðunuz o yer, hayatýmýn boydan boya sökülmesine neden oluyor!
Pardon, bu soru iþareti sizin sorunuzdan düþtü sanýrým!
Pardon, ben alt katta oturuyorum, ayak seslerinizi getirdim!
Pardon, bende hiç kalmamýþ, sizde varsa birkaç dolaylý tümleç verebilir misiniz?
Pardon, þu sýcak tebessümünüzü çerçeveletmemin bir sakýncasý var mý acaba?
Pardon, burada bu kadar oturacaðýnýzý bilsem, size gölge olsun diye bir aðaç dikerdim önceden!
Pardon, siz ne zaman konuþmaya baþlasanýz, ben kendi kulaklarýmýn farkýna varýyorum!
Pardon, þu ýþýltýlý gözlerinizi bir daha kapatmayýn lütfen, dünya karanlýkta kalýyor!
Pardon, isminizin bu yalýn halini seviyorum, bir ek almasanýz iyi olur!
Pardon, sizinle geçen eylül bir romanýn 254. sayfasýnda karþýlaþmýþtýk, hatýrladýnýz mý?
Pardon, sanýrým þu arkadaþa dublaj yaptýrmayý unutmuþsunuz, biraz önce dili tutuldu!
Pardon, nefes alacaksanýz lütfen beklemeyin, ben daha sonra da alýrým!
Pardon, aklýmdaki bu þifrenin neyi açtýðýný siz hatýrlýyor olabilir misiniz?
Pardon, ben saraydan geliyorum, dün gece ayakkabýnýzýn tekini düþürmüþsünüz!
Pardon, tabaðýnýzdaki günbatýmýnýn hepsini yemeyi düþünüyor musunuz?
Pardon, sizi bir yerlerden hatýrlýyorum ama kendimi hiç hatýrlayamýyorum!
Pardon, ben kedi merdiveni satýyorum, evin kedisi ile görüþebilir miyim?
Pardon, hemen birkaç polis gönderebilir misiniz, þu anda kapým çalýnýyor!
Pardon, iþte ben paranýzýn üstünü ödüyorum, þimdi siz de yediðiniz pastanýn parasýný öder misiniz!
Pardon, siz havaya bir imza atýn, ben daha sonra ona bir kaðýt uydururum!
Pardon, siz Bayan Denizaþýrý, Bay Aþýrýdeniz ile olan isim benzerliðinizi kabul ediyor musunuz?
Pardon, eðer konuþurken yumruðunuzu masaya vurmayý alýþkanlýk haline getirdiyseniz, ben pirincimi mutfakta ayýklayayým!
Pardon, aðaca yontulmuþ bu kalp kimindi, korkarým spazm geçiriyor!
Pardon, giderken bu ateþi söndürmesem, yazýnýn dibi tutar mý acaba?
Pardon, size pardon dememek için hata yapmamalýyým?

Gökhan Özcan
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı DAMRAM

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 145
  • Teþekkür 3
Ynt: ...Pardon...!
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2009, 00:41:16 »
pardon yanlýs yeremi yorum yaptým :auuu: :goz_kirptim: