• 31 Mayıs 2020, 15:36:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ya HAK konuþ yada SUS  (Okunma sayısı 715 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı TuTuksuz_Kelimeler

 • Sen henüz yorulmadýn yokuþta devler gibi/Yýkýlmak üzre olan çaresiz evler gibi/Sen henüz vurulmadýn uçarken göklerinde/Sen henüz bir oltaya takýlmadan derinde
 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 26
 • Teþekkür 3
 • çýplak çýkarsa söz/sadra inþirah gerek/
ya HAK konuþ yada SUS
« : 16 Aralık 2009, 01:11:25 »
Zünnun-ý Misri þöyle der:

Ýçi yemyeþil bir baða uðradým, bir de baktým ki genç bir, elma aðacýnýn altýnda namaz kýlýyor.

Kendisinin namaz kýldýðýnýn farkýna varmadan selam verdim. Selamýmý almadý.

 Tekrar selam verdim. Yine selamýmý almadý.

Sonra namazýný uzatmadý.

Namazýný bitirdikten sonra parmaðý ile toprak üzerine þu þiiri yazdý:

“Dil konuþmaktan men olundu. Çünkü o düþmanlýða sebebtir, belki afetleri celbedendir. Konuþtuðun vakit, Rabbini zikret. O’nu unutma ve her halinde O’na hamd et”.

Bunu okuduðum vakit uzun uzun aðladým. Sonra ben de parmaðýmla yere þu þiiri yazdým:

“Hiçbir yazan yoktur ki, yerde çürümesin, fakat zaman, ellerin yazdýðýný, devamlý saklar. Elinde kýyamet günü gördüðün vakit seni sevindirecek, olandan baþka bir þey yazma.”

O genç, bunu okuduðu vakit, þiddetle haykýrdý, sonra vefat etti.

Onu kefenleyip defnetmek istedim, fakat:

“Onun cenazesini melekler kaldýracaktýr” diye bir ses iþittim. Bunun üzerine çekilip aðaca doðru yürüdüm ve aðacýn altýnda iki rekat namaz kýldým. Sonra cenazenin bulunduðu yere baktým. Cenazeden ne bir eser gördüm ve ne de bir haber alabildim. Kullarýna istediði gibi ihsan eden ALLAHü Teala’yý tesbih ederim.
Tam tutunduk derken tükenen hayat, asýl hayat olamaz.


Asýl kimsemiz odur ki, darlýkta dirlikte, varlýkta yoklukta bizimle olsun.
 ALLAH içinde sev

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ya HAK konuþ yada SUS
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2009, 01:31:43 »
bu hikâye bana biraz tasavvuf uçurmasý gibi geldi.
ve bu tür uçurmalarý islâm akaid'i açýsýndan pek saðlýklý bulmadýðýmý da söylemeliyim ayrýca...
***
tasavvuf uçurmasý tabiri -haþa- ona karþý olduðum manasýna gelmemeli.
bilakis, ben tasavvufsuz islamýn olamayacaðýný düþünürüm hep. zira bütün evliya, enbiya ve cümle ALLAH dostlarýnýn bu ocaktan yetiþtiðini bilirim. lakin gerçek tasavvufta ilme aykýrýlýk, fýkhi hükümlere tenakuz yoktur. gerçek tasavvufta zikir vardýr, fikir vardýr, tezkiye vardýr, tefekkür vardýr, ilim ve irfan ile beraber irþad vardýr, sevgi ve muhabbet vardýr... ne kadar güzellik varsa tasavvufta mevcuttur... neden, ilme ve akla uymayan bu tür takla attýrmalara tevessül edilir anlamam bi türlü yav. sanki böyle þeylere tasavvufun ihtiyacý mý var...

ha diyeceksiniz ki, ALLAHýn gücü kudreti yetmez mi, ALLAH sevdiklerine bu tür ayrýcalýklar tanýyamaz mý?
yüzbinlerce kez hem de... Rabbimin neye gücü yetmez ki... ama o bütün kainatý tek bir saniyede yok edebilecek kahhar bir gücün sahibi olmasýna raðmen yine de kendi koyduðu yasalarý çiðnemez... haþa...

ezcümle, biz tasavvuf uçurmasý desekte siz bunu cahil mürit uçurmasý diye de anlayabilirsiniz. yoksa tasavvufun aslýný bu tür benzetmelerden tenzih ederim.

sevgili tutuksuz kelimeler, bu yazdýklarýmý üzerine almamanýzý istirham ederim. inanýn sizinle bir ilgisi yok. siz bir müslüman olarak gördüðünüz bir yazýyý alýntýladýnýz. bunda herhangi bir kötülük ya da art niyet elbetteki yoktur, olamaz da.. ama ben de inandýðým þeyleri, daha doðrusu yanlýþ olduðuna inandýðým þeyleri belirtmekle yükümlüyüm. bu gibi durumlarý dün olduðu gibi bugünde açýklamak, izhar etmekle vazifeli addetmiþimdir kendimi... sadece doðru olanýn bilinmesini istedim o kadar.
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2009, 01:40:55 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı TuTuksuz_Kelimeler

 • Sen henüz yorulmadýn yokuþta devler gibi/Yýkýlmak üzre olan çaresiz evler gibi/Sen henüz vurulmadýn uçarken göklerinde/Sen henüz bir oltaya takýlmadan derinde
 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 26
 • Teþekkür 3
 • çýplak çýkarsa söz/sadra inþirah gerek/
Ynt: ya HAK konuþ yada SUS
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2009, 01:36:36 »
Estagfirullah..bilmeyene herþey doðru..bilene görene ayýrmak doðru..beni anladýðýnýzý umuyorum..
Tam tutunduk derken tükenen hayat, asýl hayat olamaz.


Asýl kimsemiz odur ki, darlýkta dirlikte, varlýkta yoklukta bizimle olsun.
 ALLAH içinde sev

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
ya HAK konuþ yada SUS
« Yanıtla #3 : 22 Aralık 2012, 23:12:05 »

Tam tutunduk derken tükenen hayat, asýl hayat olamaz.

Asýl kimsemiz odur ki, darlýkta dirlikte, varlýkta yoklukta bizimle olsun.
ALLAH içinde sev...

 :gul[1]: