• 08 Temmuz 2020, 04:21:38

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bu gece af çýkacak...  (Okunma sayısı 907 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

 • Ziyaretçi
Bu gece af çýkacak...
« : 22 Aralık 2009, 11:21:00 »


Bizi bu gecenin koynunda, rahmet pýnarýnýn baþýnda buluþturan Rabbimiz,
Affýna layýk oluþumuzun tek sebebi günahýmýzýn çokluðu.
Piþmanýz, mahcubuz, utanýyoruz.
Aklarsan, bir tek Sen aklarsýn bizi, biliyoruz.
Bizi bugünün eþiðinde huzuruna kabul eden Rabbimiz,
Beraatimizi diliyoruz, bizi temizleyeceðini umuyoruz.
Baðýþýný hak ediyorsak, iþte göz yaþlarýmýz, iþte "Ah!"larýmýz.
Avuçlarýmýzda çýrpýnan kalplerimiz.
Dilimize dolanan piþmanlýk ateþlerimiz.
Ümitsiz deðiliz asla; kara(n)lýklarýmýz rahmet denizini bulandýramaz.
Utancýmýzý fýrsat bilip Sana dönüyoruz.
Kibirden uzak duruyoruz; kusurlarýmýzý kusur biliyor, Senden saklamýyor, itiraf ediyoruz.
Sevap fukaralýðýmýzý ikramýnýn vesilesi biliyoruz.
Yine sana geliyoruz.
Ne büyük þeref ki bizi kullarýn arasýnda biliyorsun.
Ne güzel ki adýmýzý yaþayanlar arasýnda sayýyorsun.
Nefeslerimizi senden ödünç alýyoruz.
Verdiðimizi alamasaydýk burada deðildik.
Nefeslerimizi sana borç veriyoruz.
Aldýðýmýzý vermeseydik burada el açýyor olamazdýk.
Bizim yaþamamýz konusunda her an ýsrar ediyorsun.
Bizim kendimizi bile unuttuðumuz uykulardan bizi çekip alýyorsun.
Her günün sabahý her birimize "Yürü ya Kulum!" diyorsun.

Bizi yanýna seçen Sensin.
Sen tercih ettin varlýðýmýzý yokluðumuza.
Þimdi burada, huzurunda el açýyorsak, Sen istediðin için.
Þimdi burada, affýný umarak bekliyorsak, beklememizi Sen diledin.
Senden istiyoruz çünkü, Sen istememizi istedin.
Senden Senin bizden istememizi istediðini istiyoruz.
Vermeyeceðin þeyi istetmek Senin hikmetine yakýþmaz.
Ýstememizi istediðin halde, istediðimizi vermemek Senin rahmetine yaraþmaz.
Sana duamýzdan hiç mahrum kalmadýk ey Rabb-i Rahimimiz.
Beraatimizi ver bize.
Amin.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #1 : 24 Aralık 2009, 20:25:37 »

Bizi yanýna seçen "Sen"sin.
"Sen" tercih ettin varlýðýmýzý yokluðumuza.
Þimdi burada, huzurunda el açýyorsak, Sen "istediðin" için.
Þimdi burada, affýný umarak bekliyorsak, beklememizi "Sen" diledin.
Senden istiyoruz çünkü, Sen "istememizi" istedin.
Senden Senin bizden istememizi "istediðini" istiyoruz.
Vermeyeceðin þeyi istetmek Senin hikmetine "yakýþmaz."
Ýstememizi "istediðin" halde, "istediðimizi" vermemek Senin rahmetine "yaraþmaz."
Sana duamýzdan hiç mahrum kalmadýk ey Rabb-i Rahimimiz

Bu Cuma gecesinde Rabbim, bütün kardeþlerimin duasýný kabul buyursun inþaALLAH..

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #2 : 24 Aralık 2009, 23:09:48 »
amin..amin yürekten binlerce amin...
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #3 : 25 Aralık 2009, 01:07:44 »
Can-i GönüLden amin diyorum duaLariniza...
Rabbim "Yürü ya KuLum" diyerek günahLarimizi temizLeme firsati versin bizLere insaALLAH...AMiN“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #4 : 18 Şubat 2010, 20:36:22 »
Rabbimiz , bizi hidayetine erdirdikten sonra kalplerimizi kaydýrma ve katýnda bize bir rahmet baðýþla.
Þüpesiz ki  sen çok  baðýþlayansýn.
(Al-i Ýmran 8)

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #5 : 23 Eylül 2010, 23:45:38 »“Yâ Rabbî!..

Günahlarýmýzý rahmetinle af ve maðfiret eyle!
Ölülerimizi de maðfiret eyle,
yaþayanlarýmýza hayýrlar ihsan et!
Riyadan, nifaktan, þikaktan,
her türlü hastalýktan,
kazadan, belâdan, tembellikten, âcizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten,
cimrilikten, müsriflikten, azdýran zenginlikten ve doðru yoldan ayrýlmaya sebep olan fakirlikten,
þeytan ve nefsin þerrinden,
düþmanýn galebesinden,
kötü huydan, bidat iþlemekten,
dalalete düþmekten,
halis olmayan amelden,
her çeþit günahtan,
küfre girmekten,
ölürken gelecek fitnelerden,
kabir azabýndan,
 dinimize ve dünyamýza zarar verecek iþlerden sana sýðýndýk,
 bunlardan bizleri koru..

Yâ Rabbî!..

 Bize sarsýlmaz bir iman,
güzel bir ahlâk,
þükredici bir kalb,
 sabredici beden,
 zikredici dil,
kaza ve kaderine rýza gösteren hayýrlý ömür,
salih evlât,
dünya ve ahirette güzellik ihsan et!
Ana ve babamýzý da maðfiret eyle!

Yâ Rabbî!..

Kendi sevgini,
sevdiklerinin sevgisini,
 bütün enbiyânýn,
Ehl-i beytin, Eshâb-ý kirâmýn ve bütün evliyâ-i kirâmýn sevgisini ve sevgine kavuþturacak amel ve iþleri nasip eyle!

Yâ Rabbî!..

Dinine severek hizmet etmeyi,
kul borçlarýný ödemeyi ve þehit olarak ölmeyi nasip eyle!

Bize hakký hak, bâtýlý bâtýl olarak göster..
Bizi dünyada ve ahirette SENden ayýrma Ya Rabbi...!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #6 : 23 Eylül 2010, 23:54:08 »


insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Bu gece af çýkacak...
« Yanıtla #7 : 15 Kasım 2010, 02:50:48 »