• 09 Ağustos 2020, 16:36:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ýbraniler  (Okunma sayısı 687 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ýbraniler
« : 28 Aralık 2009, 01:09:32 »
Ýbraniler


Kutsal kitaplarda hikâyesi anlatýlan Sami asýllý Ortadoðu halký. Ýbranilerin kökeni Mezopotamya´dýr; göçebe olarak yaþayan bu kavim, aralarýndaki en bilgin ve en saygýn kiþilerce (eski peygamberler) yönetiliyordu. Eski Ahit´e bakýlacak olursa, Milattan iki bin yýl kadar önce, onlardan biri, yani Ýbrahim Peygamber gidip Ken´an Ülkesi´ne (þimdiki Filistin) yerleþti; bunlara «nehri aþan» anlamýna Ýbranî dendi.

Sonra, Ken´an´da kýtlýk baþladý. Açlýk yüzünden halkýn bir kýsmý Mýsýr´a göç etti, orada köle olarak yaþadý, Ýbrahim´den sonra Ýbranilerin baþýna yine onun oðullarý geçti: Yakup ve Ýshak bunlarýn en ünlüleridir. Yakup bir gece rüyasýnda tanrý Yahova ile güreþmiþ ve onu yenmiþti. Bunun üstüne kendisine «güreþte yenen» anlamýna Ýsrail adý verildi. Kavmine de Ýsrailoðullarý dendi.

Sonra Yakup´un oðlu Yusuf Mýsýr´a gitti ve bir süre sonra kavmini de yanýna aldýrdý. Ama M.Ö. XIII. yy.da Ýbranîler, Musa´nýn firavunla olan mücadelesi yüzünden, onun yönetiminde Mýsýr´dan ayrýldýlar. Uzun süre çölde yaþadýlar, sonra «Adanmýþ Ülke» diye adlandýrdýklarý Filistin´in fethine giriþtiler.

Îbranîler Davut ve Süleyman zamanýnda (M.Ö. X. yy.) zenginliðin ve kudretin doruðuna ulaþmýþlardý. Ama, Süleyman ölünce, gerileme dönemi baþladý ve krallýk iki rakip devlete bölündü: Ýsrail ve Yahudi Devleti (Yuda). Bu devletler, sýrayla Asurlularýn, Babillilerin, Perslerin ve Romalýlarýn egemenliðine girdi.


Diaspora

M.S. ilk iki yüzyýl içinde, Ýbraniler Roma egemenliðine karþý birçok defa ayaklandýlar, ama hepsi boþa gitti: çoðu öldürüldü, geri kalaný da ya köleleþtirildi ya da yurt dýþýna kaçmak zorunda kaldý. O zaman yüzyýllar süren geniþ bir göç hareketi baþladý: Diaspora (Ýbranice «daðýlma»). Dünyanýn her yanýnda birçok Yahudi topluluðu bulunmasýnýn nedeni iþte budur.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Ynt: Ýbraniler
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2009, 01:22:31 »
MiM hocam Mardinde ibraniler var daha dogrusu o dine inanan insanlar neye inandýklarýný bilmiyorum  :anlamadim:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı MahmutAbdulRauf

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 1
 • Teþekkür 0
Ynt: Ýbraniler
« Yanıtla #2 : 17 Mart 2016, 17:54:38 »
Ýbrani kelimesinin kökenine dair birçok varsayým mevcut ama Ömer Faruk Harman hocanýn daha ön planda tuttuðu izahata göre Hz. Ýbrahim'in büyük dedelerinden Eber'in isminden geliyor. (bkz: forum.imamhatipler.com) Yahudilere göre soylarý Hz. Ýshak'a, öncesinde Hz. Yakup'a, öncesinde Hz. Ýbrahim'e kadar gidiyor. Ýbrani kavmiyle Yahudiliðin özdeþleþmesi de buradan ileri geliyor.
« Son Düzenleme: 17 Mart 2016, 22:36:38 Gönderen: Rad »