• 29 Mart 2020, 00:30:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Babür Ýmparatorluðu  (Okunma sayısı 498 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Babür Ýmparatorluðu
« : 28 Aralık 2009, 16:01:53 »
Babür Ýmparatorluðu


Hindistan´da kurulan büyük Türk devleti (1526-1858).

Baba tarafýndan Timur´un, ana tarafýndan Cengiz Han´ýn soyundan gelen Zahirüddin Muhammet Babür, Fergana hükümdarý olduðu zaman (1494) on bir yaþýnda bir çocuktu. Bu yüzden saltanat iddiasýnda bulunan amcasýnýn, dayýsýnýn ve daha baþkalarýnýn hücumuna uðradý. Hepsiyle çarpýþtýysa da sonunda tahtýndan oldu (1501).

TAHT PEÞÝNDE

Babür bu çarpýþmalar içinde piþmiþ cesur, iradeli, ince zekâlý bir adamdý. Yenilgisinden yýlmadý, yanýndaki askerleri ile birlikte Afganistan´a geçti, büyük bir güçlükle karþýlaþmadan Kabil´i ele geçirdi (1504). Merkezi Kabil olmak üzere küçük bir devlet kurdu, Fergana ve Semerkant´tan kaçýp gelen Türkleri de buralara yerleþtirdi. Bir süre eski ülkesini geri almak, egemenliðini Türkistan´a yaymak için savaþtýysa da bir sonuç alamadý. Bunun üzerine gözünü Hindistan´a çevirdi.

HÝNT PADÝÞAHI BABÜR

O zamanlar Hindistan kargaþalýk içinde bir ülke, bir ülkeden de öte âdeta bir kýtaydý. Babür bunu fýrsat bilerek güneye yöneldi. Zaten o sýrada Delhi padiþahlýðý için kendisine baþvurmuþlardý. Bu fýrsattan yararlanarak Hindistan´a yürüdü, 1524´te Pencap´ý, 1526´da kanlý bir çarpýþma sonunda Delhi´yi ele geçirdi. Art arda öteki büyük þehirleri de ele geçirerek 1528´e kadar Kuzey Hindistan´ýn fethini tamamladý.

Babür´ün kurduðu imparatorluk 1858´e kadar 332 yýl sürdü. Babür´ün ölümünden sonra yerine geçen Hümayun devrinde imparatorluk sarsýntý geçirdiyse de onun oðlu Ekber Þah zamanýnda en yüksek kudretine ulaþtý. Avrupalýlarýn Büyük Moðol Ýmparatorluðu adýný verdikleri bu büyük Türk-Hint Ýmparatorluðu Babür ve Ekber þahlarýn attýðý saðlam temeller sayesinde yüzyýllarca yaþadý.

BABÜRNAME

Babür, ayný zamanda sairdi. Baþýndan geçenleri, baþarýlarýný ve yenilgilerini bu eserinde anlatmýþtýr. Türkçe´nin Çaðatay diyeleðinde yazýlmýþ olan Babürname büyük dillerin hepsine çevrilmiþtir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?