• 06 Temmuz 2020, 23:37:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar  (Okunma sayısı 2410 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Avni

 • 'Mucize'ye en yakýn gerçektin lâkin mucize/m diyemedim sana üzgünüm
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 132
 • Teþekkür 3
Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« : 06 Ocak 2010, 23:30:20 »
Ali Kuþçu asýl adý Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant - ö. 16 Aralýk 1474, Ýstanbul), Türk. gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuþçu, 15. yüzyýl'da Semerkant'ta doðdu. Türk tarihinin en büyük bilim adamlarýndan birisidir. Ali Kuþçu eldeki imkanlara raðmen inanýlmaz çalýþmalarý ile dünya bilim tarihine büyük katkýlarda bulunmuþtur.Ali Kuþçu'nun yaptýðý çalýþmalarAstronomi alanýnda yaptýðý çalýþmalar

Risâle Der Ýlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriþ ve iki makaleden oluþmuþtur ve Fethiyye’nin temelini oluþturur.


Fethiyye (Arapça)


Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (Ýç Gezegenlerde Eksantrik Kuralý, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüþlerinin eleþtirildiði bir makaledir.


Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarýnda Eksantriðin Episikl ile Ayný Olmasý Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarýnda eksantriðin hükmünün episiklin hükmü gibi olduðunu savunan bir makaledir.


Risâle fî Hall Eþkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine iliþkindir.


Þerh el-Tuhfe el-Þâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlýðýn Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Þîrâzî’nin (ö. 1311) el-Tuhfe el-Þâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlýðýn Hediyesi) adlý meþhur gökbilim eserinin yorumudur.


Þerh-i Zîc-i Uluð Bey (Uluð Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluð Bey üzerine yapýlmýþ bir yorumdur.


Matematik alanýnda yaptýðý çalýþmalar

Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Þekleyn el-Mugnî ve el-Zýllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mýstara ve el-Fercâr min Gayrý Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen deðerlerin cetvel ve pergel yardýmýyla bulunmasý konusundadýr.


Risâle Der ‘Ýlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriþ ile üç makaleden oluþur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluþturur.


Risâle fî Ýstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarlarýn büyüklüklerinden açýlarýnýn büyüklüklerinin çýkarýlmasýna iliþkin bir risâledir.


Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)


Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)


Kimya ve Fizik alanlarýnda yaptýðý çalýþmalar

Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkým)


Mekanik alanýnda yaptýðý çalýþmalar

Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye


Dil ve Belagat konularýnda yaptýðý çalýþmalar

Þerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye


El-Ýfsâh


El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir


Þerhu'þ-Þâfiye


Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât


Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf


Risâle mâ Ene Kultu


Risâle fî'l-Hamd


Risâle fî Ýlmi'l-Me'ânî


Risâle fî Bahsi'l-Mufred


Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min Ýlmihal-Beyân


Tefsîru'l-Bakara ve Âli Ýmrân


Risâle fî'l-Ýstiþâre


Mahbub-ül-Hamail fi keþif-il-mesail


Tecrid-ül-Kelam


Muhammediyye


Risâle fî Hall Eþkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)


Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (Ýç Gezegenlerde Eksantrik Kuralý, Eksantrik Varsayýmýn Diðer Gezegenlerde Olduðu Gibi Ýki Ýç Gezegen Ýçin de Kullanýlabileceði Üzerine Risale)

Fethiyye
Daha geniþ bilgi içinTýKLaYýNýZ
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2010, 20:44:22 Gönderen: |MiM| »
Ey Hekim !
Bendeki bu derdi(aþký) eksiltme. Öyle bir tedavi yap ki, derdim gün be gün artsýn.

______________________________________________
Aþk...bir defa olur, bin defa öldürür!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2010, 20:23:56 »
Ali Kuþcu  ve diðerleri...ilmin bilmin  kendilerinden sadýr olduðu  müslüman  bilim adamlarý...Hýrsýz  batýnýn kendine mal ettiði  herþey bize ait.!

Biz utanýrsak ve bilmezsek  ecdadýmýzý  durum bu olur elbet..

sevgili Avni...paylaþýmlarýnýz  güzel ...teþekkürler...

"siyah tene" olan hayranlarýðýnýz  çok tanýdýk geliyor bu arada :birsey_mi_dedin:

sevgiyle  kalýnýz...
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı Avni

 • 'Mucize'ye en yakýn gerçektin lâkin mucize/m diyemedim sana üzgünüm
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 132
 • Teþekkür 3
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2010, 20:28:40 »

"siyah tene" olan hayranlarýðýnýz  çok tanýdýk geliyor bu arada :birsey_mi_dedin:Burasýný anlamadým.
Ey Hekim !
Bendeki bu derdi(aþký) eksiltme. Öyle bir tedavi yap ki, derdim gün be gün artsýn.

______________________________________________
Aþk...bir defa olur, bin defa öldürür!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2010, 20:38:53 »
anlamazsýnýz  elbett..

Sevgili üstadým  vardý bir zamanlar...

Oda sizin gibi Siyahi  deðerli þahsiyetlere  hayrandý...Hatýrlatýnýz..anlamýnda  cümleydi..:)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı Avni

 • 'Mucize'ye en yakýn gerçektin lâkin mucize/m diyemedim sana üzgünüm
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 132
 • Teþekkür 3
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2010, 20:41:39 »
Deðerli üstadýnýzý hatýrlatabildimse ne mutlu bana.
ne çok benzerliðimiz varmýþ dedirttiniz. sýrf bu yüzden merak ettim malum dediðinizi.
Ey Hekim !
Bendeki bu derdi(aþký) eksiltme. Öyle bir tedavi yap ki, derdim gün be gün artsýn.

______________________________________________
Aþk...bir defa olur, bin defa öldürür!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2010, 20:45:40 »
inþALLAH birgün tanýþma imkanýnýz olur..
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #6 : 07 Ocak 2010, 23:06:51 »
BiLdigimiz veya biLmedigimiz  bu degerLi SahsiyetLeri ...
bizimLe biLim icin payLastiginiz icin sizi tebrik ediyorum..
Bu güzeL payLasimLariniza devam diyorum...
Tesekkür ediyorum SevgiLi Avni...

 :alkis:
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı MaHÞeR

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 160
 • Teþekkür 2
Ynt: Ali Kuþçu'nun Yaptýðý Çalýþmalar
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2010, 00:51:37 »
emeðine saðlýk deðerli avni kardeþim.insanýn dostlarý olmasý güzel þey.
daha güzel olaný da ,aynada görülenler.
kiþilere sevgi penceresinden baktýðýnýzda ,gördüðünüz þey hep aynýdýr.
sevdiklerinizi bazen baþkalarýnda seyredersiniz. çünki aklýnýzdan çýkarmadýðýnýz gerçek sevdiðinizi her baktýðýnýzda görür hale gelmiþinizdir.
 tasavvufta buna fena  deniyor bildiðim kadarýyla. önce kardeþinde fani olmayý bilmek. her baktýðýn þeyde ona olan sevgini hatýrlamak.
bu bazen bir siyah ten olabildiði gibi ,bazen kaðýdýn içinden gözü okþayan bir kelime bile olabilir.
bizden görebildiysek birbirmizi bizdenizdir.ali imran 118 de buyrulduðu gibi(sizden olmayanlarý gerçek dost dinmeyin.)sadakllahül azýym..BÝZden olabilmeyi hiç hatýrdan çýkarmamak dilek ve duasýyla.