• 05 Haziran 2020, 18:36:17

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)  (Okunma sayısı 4128 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #15 : 20 Şubat 2010, 18:58:58 »


Bir Umut Iþýðý Görmek

********************************************************


buyurun bakaLim...yorum bekLeyen bir Resim..

Yaþam mücadelesi ... yaþamak için yemek ...

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #16 : 21 Şubat 2010, 00:30:57 »
:aaa1: Resim ekLememisin sevgiLi rusenim.. :Senin_icin:
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #17 : 21 Şubat 2010, 17:49:56 »
Hatýrlattýðýn için saðol can unutmuþum :)
Buyrun canlar ...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #18 : 28 Şubat 2010, 16:15:29 »


tevafuken rast geldim bu resme...
çok enteresan bir manzara...
bakýn bakalým, neler söylüyor size?!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #19 : 28 Şubat 2010, 16:32:47 »
Siz hangi açýsýný enteresan buldunuz kestiremedim ama aklýma gelen Orta Çað Avrupasý'ydý. Farklý renk tonlamasýna sahip bu karedeki sisler de onlarýn karanlýk, baðnaz fikirlerini çaðrýþtýrdý.

Resim üzerinde bir oynama var gibi.

Güzel bir konu baþlýðý.

Tebrik ederim LâL-ü Ebkem. 
« Son Düzenleme: 01 Mart 2010, 00:04:48 Gönderen: LâL-ü Ebkem »

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #20 : 28 Şubat 2010, 16:39:01 »
liprade, sol tarafta olan cami deðil mi?
sað tarafta olan resimde ise bir chapel (küçük kilise'cik')
dikkat ettim camiye benzeyenin önü tertemiz, pýrlanta gibi...
kilise(cik) ise etrafý pislik gibi duruyor...
bu durum 19.yy için tam bir tezat durumu... en azýndan öyle gösterildi þimdiye kadar!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #21 : 28 Şubat 2010, 16:51:39 »
Hocam, iþin o açýsý aklýma geldi ama þekli kilise gibi olduðu için önemsemedim. Hiç öyle bir cami görmemiþtim. Burasý Avrupaysa bildiðim kadarýyla minareye izin yok. Yoksa çok nadiren mi izin veriliyor? Hadi izin çýktý diyelim. Ne diye kilise tarzý yapýlsýn ki?

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #22 : 28 Şubat 2010, 20:35:21 »
Liprade, aslýný sorarsan ben de çok emin deðilim; yalnýz, balkanlarýn müslüman olan kentlerinde, ya da nadiren de olsa müslümanlarýn yaþadýðý bazý hristiyan ülkelerde izin verildini biliyorum. mesela bundan bi kaç yýl önce bir haberde okumuþtum, ukrayna'nýn bir kentinde aslen hristiyan olan iki ukraynalý mimar san'atsal açýdan büyük yanký uyandýran harika bir cami yapmýþlardý... bosna, kosova vb. müslüman ve hristiyanlarýn beraber yaþadýðý kentlerde bu tür görüntülere þahit olmak mümkündür.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #23 : 28 Şubat 2010, 20:47:35 »
Balkanlar, Avrupa'nýn diðer bölgelerine oranla daha nasipli olsa gerek. Ne de olsa Osmalý hakimiyeti oralarda daha uzun sürmüþtür.

Sonuç olarak resmi nasýl yorumlayalým? Orasýný Balkanlardan sayýp cami ve kilise/cik karþýlaþtýrmasý mý yapalým diyeceðim de onlarýn karþýlaþtýrýlmasý fikri de tuhaf geldi. Bir gülle bir gübre karþýlaþtýrýlabilir mi?


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #24 : 28 Şubat 2010, 20:55:01 »
yok, o açýdan deðil...
burada dikkatimi çeken þey, genelde camilerin çevresinin berbat, kiliselerin çok güzel olurdu. burada -hem de bir avrupa kentinde- tersi durum olmasýydý ilgimi çeken... ayrýca görsellik açýsýndan da güzel bir manzaraydý...

ve tabii beni alýp götüren asýl meselede evleri bu kadar birbirine yakýn, koyun koyuna yaþayan insanlarýn ayrý dinlerde olmasýnýn yarattýðý duygu karmaþasýydý. hergün birbiriyle en az on kez selamlaþan, komþuluk eden, birbirinin külüne muhtaç bu insanlar nasýl oluyordu da bu kadar ayrý dünyalarýn insanlarý olabiliyordu...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #25 : 28 Şubat 2010, 21:00:28 »
Mardinde yaþýyorum ... komþularýmýzýn coðu ermeni süryanisiydi .. okul arkadaþým bile ... hiç bir zararlarýný görmedik ... çay içerdik .. kahve içerdik ... yemeklerimizi yerlerdi bizler de onlarýn yemeklerini ... bir arada kardeþçene yaþadýk ... ÝNSAN olmanýn nesi kötü .. ayrýmcýlýk yaptýðýnýzý hissettim bir an ... yoksa yanlýþ mýyým ?

Hem ayrýca bu orijinal fotoðraf deðil .. sadece kýþkýrtma gibi geldi ...

Çevrimdışı Rusenim

 • MoR ZaMßaK
 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1080
 • Teþekkür 11
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #26 : 28 Şubat 2010, 21:09:05 »

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #27 : 28 Şubat 2010, 21:13:37 »
yok, o açýdan deðil...

Meseleyi iyi anlatýnýz lakin ben de çýkýþ noktasý olarak o iki mabedi alabilir miyiz diye sormak istemiþtim. Sonuçta kendi resminizi yine kendiniz yorumladýnýz. Yorum getirmede kýsýr kaldýk.

Çevrimdışı ViYA

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 292
 • Teþekkür 1
 • "Enna govaðarare si, dadalaþkimi"
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #28 : 28 Şubat 2010, 21:22:33 »
ÝNSAN olmanýn nesi kötü .. ayrýmcýlýk yaptýðýnýzý hissettim bir an ... yoksa yanlýþ mýyým ?

Hem ayrýca bu orijinal fotoðraf deðil .. sadece kýþkýrtma gibi geldi ...

O insan dediklerinizi boðazlayanýmýz mý var? Yoksa onlar mý boðazlýyor da farkýnda deðilsiniz? Ayrýmcýlýk mý?

"Müminler ancak kardeþtirler, onun için iki kardeþinizin aralarýný düzeltin ve ALLAH'tan korkun ki, rahmete layýk olasýnýz!" Hucurat/10

Okuduðum kadarýyla da Süryaniler Suriye'den veya o taraflardan gelen Hýristiyanlardýr. Bu yüzdendir ki kardeþ kardeþ yaþamanýz çok da mümkün görünmüyor.

Kýþkýrtma kýsmýný net anlayabildiðimi sanmýyorum.
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2010, 21:24:52 Gönderen: liprade »

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: BaKmaK ve GöRmeK(Resim YorumLamaca)
« Yanıtla #29 : 28 Şubat 2010, 23:26:35 »
rusenim,
resmi kýþkýrtma olarak algýlaman bana çok saçma geldi. çünkü bu resim yabancý kaynaklý bir fotoðraf sitesinden alýndý. gerçek resimler yayýnlayan bir siteden. lakin sanýrým kýþkýrtma iþini burada sen yapmýþsýn ablacým. çünkü yazdýklarýmý baþka taraflara çekmiþsin. alakasý yok.

ben ayrý dinden olanlarýn birbirini boðazlamasý gerektiði gibi bir saçmalýktan bahsetmedim. lakin kültür ve din farklýlýðýnýn -ne kadar yakýn olursanýz olun, hatta akrabanýz bile olsa- insanlarýn muaþeretlerinde, psikolojik yapýlarýnda derin uçurumlar meydana getirdiði bilinen bir vakýadýr. sen bir ermeniyle çay içebilir, konuþup þakalaþabilir, hatta iyi de geçinebilirsin... de, ilanihaye bir müslüman kardeþinle olan gönül beraberliði kadar yakýnlaþman mümkün olmaz... olamaz!

bak sana bir hatýramý anlatayým...
uzun yýllar önceydi. hiç unutamadým o aný... üniversite kayýt kuyruðunda bekliyordum. bir kaç metre ötede, iki sevgili öyle samimi pozlar veriyordu ki... anlatamam. -çok affedersin- neredeyse insanlarýn içinde birbirine sarýlýp öpüþecek kadar samimilerdi... kýz korkunç derecede açýk-saçýk biriydi. bir müslüman kadýnýn -özür dilerim- yatak odasýnda bile o halde bulunmaktan haya duyacaðý bir açýklýkta... içimden bu kýza karþý öyle bir kin beslemiþtim ki, tahmin bile edemezsin. bugün olsa mutlaka hidayet diler, dua ederdim, ama o zamanlar çok katý biriydim demek ki...

derken birden ne oldu biliyor musun?
kýz elindeki çantayý oðlanýn kafasýna nasýl giydirdiyse çocuk 2.80 yere uzandý. delirmiþ gibiydi kýz... küçük dilimizi yutmuþtuk birden. ne olmuþtu da az evvel aþna-fiþne olan bu iki genç birden kýpkýzýl düþman haline gelmiþlerdi. kýz haykýrýyordu:
-ben peygamberime hakaret ettirmem ulaaaaaaaaan!

öðrenmiþtik durumu... oðlan ermeniydi. kýz ise türk ve müslüman(!)
anlaþtýklarýnda türklük-ermenilik söz konusu olmamýþtý da... þakalaþýrlarken, söz dönüp dolaþýp evlilik meselesine gelince, ermeni genç, peygamber efendimizin çok kadýnla evliliðini diline dolayýp müstehzi bir edayla onu alay edip hakaret etmiþti... ve tabii ki bütün bu görüntüsüne raðmen bizim kýzýn bam teline dokunuvermiþti gafil ermeni....

sonra ermeni kendine geldi ve kýza dedi ki:
-bu kýyafetle mi peygamberini seviyorsun sen?
-evet! bu kýyafetimle seviyorum onu. günahkar olabilirim, ona layýk olmayabilirim ama, o benim peygamberimdir ve onu babamdan daha çok seviyorum. ona hakaret eden babam olsa bile ölümüne düþman olurum ona... demiþti...

az evvel kin beslediðim kýz beni fena halde utandýrmýþtý. kenara çekildim ve gözyaþý döktüm. kendimi sorguladým.

yani demem o ki, ne kadar samimi olursan ol, baþka dinin insanýyla bir noktaya kadardýr samimiyetin, muhabbetin...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!