• 29 Mart 2020, 00:31:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ÝLKÇAÐ ÝNSANI VE MATEMATÝK  (Okunma sayısı 581 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
ÝLKÇAÐ ÝNSANI VE MATEMATÝK
« : 06 Ekim 2009, 20:56:49 »
Ýlkçað insaný (ilkel insan, maðara insaný), rakam ve sayýlarý kullanmak ihtiyacýný duymuþtur. Bu devir insanlarý, ihtiyaçlarýný kaydedip saklamasýný da biliyordu. Avladýklarý hayvanlarýn veya sürüsündeki koyunlarýn sayýlarýný belirtmek için, yaþadýklarý maðara duvarlarýna çizikler çizmiþler,  bir aðaç dalýna çentikler yapmýþlardýr. Bazen de, ipe düðüm atmýþlar, veya çakýl taþlarýný kullanmýþlardýr .

Bu devrin, 13-15 yaþýndaki insaný, koyun ve geyik gibi varlýklarý, ok gibi eþyalarý sayabilmek için, ufak yuvarlak çakýl taþlarýna sahip olmasý, veya kesilmiþ bir aðaç dalý (sopa) üzerine çentik yapmasý icap edecekti. Bir taþ veya sopa üzerinde iþaretlenmiþ bir adet çentik, tek koyunu ifade ederdi. Belli bir zaman sonra, eðer her bir taþ veya çentik için bir koyun yoksa, o insan bir veya birkaç koyunun kayýp olduðunu anlardý. Bu devrin insanlarý; sayýlarý bir yere kaydedip saklanmasýný da biliyorlardý.

Ýlkçað insanlarý, sayýlar için kil tabletler üzerine çizikler kazmayý, veya kesilmiþ aðaç dalýna çentikler yapmaya baþlamakla, ilk defa, sayýlarý yazýlý olarak ifade etmiþ oluyorlardý. Ýlkçað insanýnýn kullandýðý bu iþaretler, rakam ve sayýlarýn ilk yazýlý ifadeleridir.

Bunlarýn yanýnda; ilkel insanlar, sayýlarý belirtmek için, deðiþik ses ve kelimeler de kullanmýþlardýr. Bugün sayýlarý belirten standart hale gelmiþ sembol (þekil) ve sözcükler vardýr. Günümüzde; sayýlar, hem 1, 2, 3, ... gibi sembollerle ve hem de; bir, iki, üç, ... gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Bugün dört adet kalemi, "dört kalem" kelimesi ile belirtip "4" sembolü ile gösterebiliyoruz. Tarih bakýmýndan biraz daha ilerlediðimizde, karþýmýza Eski Mýsýrlýlar ve Mezopotamyalýlar çýkar. þeref paylarý inkar edilemeyecek kadar açýktýr.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?