• 06 Temmuz 2020, 22:22:42

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Prof. Dr. Osman ÖZSOY  (Okunma sayısı 494 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Prof. Dr. Osman ÖZSOY
« : 18 Ocak 2010, 13:03:39 »

1965 yýlýnda Bartýn'da doðan Özsoy, ilkokulu Bartýn’da, ortaokulu Zonguldak’ta ve lise öðrenimini de Ýstanbul Kadýköy’de yaptý. 1987 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Osman Özsoy, 1990 yýlýnda Yüksek Lisans Programýný, 1995 yýlý sonunda da uzun arþiv çalýþmalarýnýn ardýndan Doktorasýný tamamladý. Doktora çalýþmasý sýrasýnda Osmanlý Devleti’nin son 30 yýlýna ait basýnýný taradý, ayrýca Osmanlý Arþivleri’nde incelemelerde bulundu. 1982 yýlýndan buyana çeþitli gazete ve dergilerde çok sayýda makalesi ve araþtýrmasý yayýnlandý. Hizmet Ýçi Eðitim Programlarý geliþtirdi. Bu programlar çerçevesinde Türk Basýn Tarihinde ilk kez bir gazete bünyesinde “Gazetecilik Eðitim Öðretim Merkezi”nin kurulmasýna öncülük etti. Türkiye’nin ünlü simalarýnýn burada genç gazeteci adaylarýna dersler vermesini saðladý ve bu alanda koordinasyon görevi üstlendi. STV’de 101 hafta boyunca canlý olarak yayýnlanan ve genel olarak üst düzey devlet ve siyaset adamlarýyla, iþ ve basýn dünyasýndan ünlü simalarýn konuk edildiði “Bizim Kürsü” programýnýn yapým ve sunuculuðunu yaptýktan sonra, programýn günlük olmasý yönündeki istekler üzerine, hafta içi her akþam yayýnlanan ve günün geliþen olaylarýnýn sýcaðý sýcaðýna deðerlendirildiði “Haber Kritik” adlý programýn da 202 bölüm boyunca yapým ve sunuculuðunu yaptý. Bu arada akademik hayatýný da devam ettirmekte olan yazar, TV ve Radyo Haberciliðinde Kamuoyu Oluþturma, Medya ve Siyaset Ýliþkileri konularýnda yüksek lisans ve doktora dersleri de vermektedir. Evli ve isimleri Halid Furkan ve Said Burhan olan iki çocuk babasýdýr.


Alıntı
www.kimkimdir.gen.tr

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ynt: Prof. Dr. Osman ÖZSOY
« Yanıtla #1 : 18 Ocak 2010, 13:20:47 »
yazýlarýný büyük bir beðeniyle okuduðum ve takip ettiðim velûd yazarlarýmýzdan biridir sayýn özsoy.
daha evvel muhtelif sitelere yazýlarýný alýntýladýðýmý hatýrlýyorum. milletinin inanç deðerleriyle mücehhez kýymetli bir ilim adamýdýr vesselam. Mevlam sayýlarýný çoðaltsýn diye dua ettiklerimdendir.

teþekkürler sevgili tarýk, görüþ ve fikirleri bizler için rehber ve kýlavuz olabilecek böyle kýymetli insanlarýmýzýn tanýtýmý çok faydalý oluyor gerçekten.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

...

  • Ziyaretçi
Ynt: Prof. Dr. Osman ÖZSOY
« Yanıtla #2 : 18 Ocak 2010, 13:46:47 »
Alıntı
teþekkürler sevgili tarýk, görüþ ve fikirleri bizler için rehber ve kýlavuz olabilecek böyle kýymetli insanlarýmýzýn tanýtýmý çok faydalý oluyor gerçekten.

Sitemizin gözde ve güvenilir bir hüvüyete kavuþmasý için ne yapýlmasý gerekiyorsa her daim hazýrým Hocam :goz_kirptim: