• 26 Mayıs 2020, 15:26:00

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: dün hitler, bugün israil  (Okunma sayısı 1728 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #15 : 18 Ocak 2010, 23:10:23 »

« Son Düzenleme: 20 Haziran 2010, 15:13:35 Gönderen: |MiM| »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #16 : 18 Ocak 2010, 23:36:51 »


« Son Düzenleme: 20 Haziran 2010, 15:15:30 Gönderen: |MiM| »

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #17 : 18 Ocak 2010, 23:40:27 »

« Son Düzenleme: 20 Haziran 2010, 15:16:56 Gönderen: |MiM| »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #18 : 19 Ocak 2010, 02:34:25 »

« Son Düzenleme: 20 Haziran 2010, 15:18:35 Gönderen: |MiM| »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı namütenahi

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 351
 • Teþekkür 1
 • Ya "VEDUD" Kalbimizi "SENDE" tut
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #19 : 19 Ocak 2010, 06:58:30 »
Bende de açýldý,, ama açýlmamasýný isterdim bilmiyorum,,
hani devekuþu misali baþýmýzý kuma gömmeye hazýr alýþmýþken..... :duvar:   :duvar:
Çocukluðum Avusturya 'da geçti dolayýsý ile orada ismi ve kötü namý lazým deðil hitler
çok meþhurdu bazýsýnýn dilinden hiç düþmezdi hiç sevmeyenlerin yanýnda tam tersi
inanýlýr gibi deðil ama çok sevenlerde vardý   :( :(
ayný günümüz Türkiye sinde terrörü destekleyenler ve karþýtý olanlar gibi...
ALLAH razý olsun Hocam emek verdiðiniz çalýþmanýz Ýnsan ve insan demeye þahit lazým gelen
perdeyi araladýðý için yeniden.
söylenecek çok söz vardý da neyse bende Bevadih kardeþimi örnek almak istiyorum...zalimler için yaþasýn cehennem..!!!

SuS (!) -u- Yorum (?) ... OkU (!) -u- Yorum (?)

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #20 : 19 Ocak 2010, 09:16:46 »
وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢ‌ۚ بَل لَّعَنَہُمُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَقَلِيلاً۬ مَّا يُؤۡمِنُونَ
(Yahudiler peygamberlerle alay ederek) "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayýr; küfür ve isyanlarý sebebiyle ALLAH onlara lânet etmiþtir. O yüzden çok az inanýrlar. (bakara/88)

sevgili namütenahi "açýklama olaydý iyi olurdu" demiþ, haklý olarak belki ama,
aslýnda resimler o kadar açýk ki... sanýrým herþeyi ifade edebilecek sarahatte...

bu resimleri upload edip buraya koyarken çektiðim sýkýntýyý ve duyduðum acýyý tahayyül edebilirsiniz.
resimlerin sol karesindeki maðdur ve mazlumlarýn torunlarý bugün intikam alýyor. ama kimden?
sað tarafta olanlar kendilerini bu zulme reva görenlerin torunlarý olmasý gerekmez miydi?

ama heyhat!

bilakis, hiçbir suçu ve günahý olmayan masumlar doldurdu o kareleri...
biz "intikam alýyor" dedikte sahi gerçekten öyle midir? yani yahudi hitlerin reva gördüðü bu zulmün intikamýný mý alýyor? hayýr!

hayýr, çünkü o zulmü reva görenlerde bizatihi yahudinin kendisiydi!!!
çünkü alman zannedilen hitler de aslýnda bir yahudiydi. alman ordusunda sýradan bir onbaþýyken dünyaya hükmedecek bir canavar haline gelmiþ olmasý onun siyonizmin yüzyýllýk devasa bir projesi olduðu çok az bilinen bir þeydir. böylesine alçakça bir jenosid ile bir taþla üç kuþ vurulmuþtur.

1. zulüm reva görülen o alman yahudiler aslýnda -yahudi inancýna göre- melezdi ve saf yahudi ýrkýnýn bozulmuþ ve genetiði ifsad olmuþ halleriydi. haliyle -sapýk inançlarýna göre- o insanlarýn yeryüzünden kaldýrýlarak yahudi ýrkýnýn saf hale getirilmesi amaçlanmýþtý.

2. ve tabii ki onlarýn kaný üzerinden bütün dünyada mazlum bir millet imajý yaratýlarak gelecek yüzyýlda oluþturulmasý tasarlanan arz-ý mev'ud projesi dahilinde yapýlacak büyük katliamlarýn perdelenmesi, hoþgörülmesi ve anlayýþla karþýlanmasý fikri benimsetilmiþ olarak tam bir kamuflaj saðlanmýþ olacaktý...

3. o katliamýn üzerinden geçen elli yýl içinde alman devletinden tam 125 milyar mark tazminat alýnacaktý ve alýndý da...

bütün bunlar yahudi milliyetçiliði demek olan siyonizmin yüz yýllýk projesiydi ve baþardýlar...

þimdi bütün bu trajedilere neden olan muharref tevratýn yahudi ýrkýnýn temel inançlarýný oluþturan kimyasýna bakalým. bu inanca göre yahudi ýrký bütün insanlýðýn efendisidir ve yahudi olmayanlar bu efendilerine hizmet etmek amacýyla tanrýnýn yarattýðý hizmetçi uþaklardýr. kanlarý helaldir, kadýn, çocuk demeden öldürülmeleri meþrudur. iþte o resimlerde oluþturulan hazin tablo bu sakim ve sakat zihniyetin eseridir. yazýk ki insanlýk bu aþaðýlýk despotizmin henüz yeni yeni farkýna varmakta; ama olan da mazlum filistin halkýna fatura edilmektedir. bu arada bütün dünya ülkelerinde yýlan gibi çöreklenen mason teþkilatlarýnýn da bu iþin zihni altyapýsýný oluþturan fesat yuvalarý olduðunu da ayrýca hatýrlatmakta yarar vardýr. ve ayrýca bugün silivride yargýlanmakta olan ahtapot çetesinin de bunlarýn ülkemizdeki maþalarý olduðunu tahmin edebilirsiniz. ki, yüzyýldýr ülkemizde çevirdikleri filim, dolap, hile ve tuzaklarý çok iyi biliyorsunuz. irtica masallarý ile on yýlda bir yaptýrdýklarý ihtilallerle mazlum milletimizin inançlarýnýn nasýl katledildiðini, ordumuzun ve devlet hiyerarþinin nasýl kendi insanýna, milletine düþman haline getirildiðini yaþayarak gördük.

yazýmýn baþýna serlevha olarak koyduðum ayet-i celilede Rabbimizin lanetlediði bu aþaðýlýk ýrk'ýn insanoðluna ödettiði fatura, çektirdiði acýlar elbet bugün ile mukayyed deðildir. yeryüzünde peygamber kaný akýtan da bu lanetli insanlardýr. tarih boyunca sürekli sürgünlere maruz kalmalarý iþte onlarýn genlerinde varolan bu mikrobik zihniyetleri yüzünden olmuþtur.

veyl cümle zalimlere ve kafirler için yaþasýn cehennem!
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2010, 09:18:28 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #21 : 20 Haziran 2010, 15:21:35 »Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: dün hitler, bugün israil
« Yanıtla #22 : 20 Haziran 2010, 15:22:34 »Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!